Rigsadvokatens anbefaling: Rejs tiltale mod Claus Hjort

Anbefaler at Claus Hjort tiltales for uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger - Tesfaye: Nødvendigt at holde oplysningerne om tiltalen i en snævner kreds
Foto: Venstre
Folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksen (V)
Justitsminister Mattias Tesfaye (S) har tirsdag eftermiddag modtaget en indstilling fra Rigsadvokaten om, at der rejses tiltale mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) for overtrædelse af straffelovens § 109 om uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger.

Det følger af grundloven, at intet medlem af Folketinget uden samtykke kan tiltales eller underkastes fængsling medmindre vedkommende er grebet på fersk gerning, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Justitsminister Mattias Tesfaye vil på baggrund af anbefalingen af tiltalerejsning invitere Folketingets partier til at drøfte processen for Folketingets stillingtagen til eventuel ophævelse af Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet:

"Disse drøftelser vil skulle gennemføres med respekt for sagens særlige karakter, herunder at der indgår højt klassificerede oplysninger i sagen," hedder det i pressemeddelsen.

"Jeg håber inderligt, at offentligheden og alle Folketingets medlemmer nu kan få indsigt i, hvad det er, som regeringen mener, at jeg har gjort, som er landsforræderi, så Folketingets medlemmer ikke skal stemme i blinde," skriver Claus Hjort Frederiksen i en skriftlig kommentar sendt til flere.

Regeringen indstillet på at følge anbefaling

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) er klar til at følge indstillingen fra Rigsadvokaten.

vil der også blive rejst tiltale

"Vores udgangspunkt er, at hvis immuniteten ophæves, vil der også blive rejst tiltale," hedder det i en skriftlig udtalelse fra Tesfaye sendt til Ritzau og Netavisen Pio.

Regeringen har indkaldt Folketingets partier om sagen mandag.

Mattias Tesfaye tilføjer, at S-regeringen og den socialdemokratiske folketingsgruppe vil stemme for ophævelse af Claus Hjort Frederiksens immunitet.

Claus Hjort bekræftede i januar, at han er sigtet for overtrædelse af paragraf 109 i straffeloven:

"Jeg kan bekræfte, jeg er sigtet efter straffelovens paragraf 109 for at have overtrådt grænserne for min ytringsfrihed. Jeg har ytret mig som Folketingsmedlem om en politisk sag, og jeg har ikke yderligere at tilføje for nuværende. Men jeg kunne aldrig drømme om at foretage mig noget, som kunne gøre skade på Danmark eller Danmarks interesser," skrev Claus Hjort i en pressemeddelelse.

Overraskende åbenmundet

Claus Hjort bekræftede i TV2 News-programmet 'Lippert' før jul eksistensen af et samarbejde mellem FE og NSA. Indtil Hjorts bekræftelse har ingen ansvarlige officielt bekræftet samarbejdets eksistens. Hverken ministre, embedsmænd, tidligere ministre eller tidligere embedsmænd.

Men jeg har været med til at orientere dem

"Men jeg har været med til at orientere dem (Altså Tilsynet med Efterretningstjenesterne, red.) om, at den der aftale fandtes," sagde en overraskende åbenmundet Hjort blandt andet i 'Lippert'.

Hjort modtog sigtelsen få dage efter, at han lod sig interviewe i TV 2 News-programmet “Lippert” 15. december sidste år.

Her bekræftede Hjort overraskende, at der eksisterer et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, og den amerikanske efterretningstjeneste, NSA, om aflytning af internationale datakabler, der passerer gennem dansk territorium.

Hjort lægger i TV-programmet ikke skjul på, at han er fuldstændig klar over, at han bevæger sig ind i et tavshedsbelagt område. Og også at man står til fængselsstraf, hvis man bryder sin tavshedspligt:
ellers må jeg risikere fængselsstraf

“Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, og ellers må jeg risikere fængselsstraf, men jeg har i hvert fald været med til at orientere om, at den aftale fandtes,” sagde Claus Hjort Frederiksen direkte citeret - i tilknytning til, at han valgte at bekræfte eksistensen af FE-NSA-samarbejdet.

Claus Hjort Frederiksens hovedærinde i “Lippert” var at kritisere S-regeringen for dens hidtidige håndtering af sagen om sigtelser mod fem efterretningsfolk, herunder FE’s tidligere chef, Lars Findsen.

Opdateret kl 22, opdateret 13.05. kl. 10

 

 

  

Tesfaye: Nødvendigt at oplysningerne holdes i en snæver kreds

 

Justitsminister Mattias Tesfaye har noteret sig opfordringer fra flere sider i Folketinget om at lægge oplysningerne om, hvad Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for, frem for alle medlemmer af Folketinget.

Tesfaye har i den forbindelse sent torsdag aften sendt en udtalelse til Netavisen Pio. Her understreger han, at der er tale om vanskelige afvejninger i en svær sag, men at han finder det nødvendigt at holde fast i, at oplysningerne, der ligge til grund for tiltalen mod Claus Hjort Frederiksen, holdes i en snæver kreds:

”Jeg anerkender, at det her er en rigtig svær sag. Der er to meget vigtige hensyn, der skal afvejes over for hinanden. På den ene side hensynet til at bibringe Folketinget de oplysninger, der er relevante for, at Folketinget på et oplyst grundlag kan tage stilling til sagen, og på den anden side hensynet til at sikre, at oplysninger, der er klassificerede af hensyn til statens sikkerhed, ikke kompromitteres."  

"Det er højt klassificerede oplysninger, der indgår i sagen, herunder i anklageskriftet. Der er af hensyn til statens sikkerhed behov at værne om sådanne oplysninger, og skiftende regeringer har derfor heller ikke delt sådanne oplysninger med hele Folketinget. Det betyder også, at anklagemyndigheden vil søge straffesagen gennemført på en sådan måde, at der tages hensyn til oplysningernes særlige karakter, herunder anmode om dørlukning."

"Det nemmeste for mig ville i sagens natur være at lægge det hele frem i salen. Men her bliver jeg nødt til at lytte til myndighedernes vurdering af oplysningernes karakter, og den skade, det vil have at dele dem bredt. Og den klare vurdering her er, at det er nødvendigt at oplysningerne holdes i en meget snæver kreds."

 "Jeg vil gerne minde om, at det ikke er unikt for denne sag, at alle oplysninger ikke kan deles. Det er bl.a. derfor, Folketinget har vedtaget, at sager vedrørende efterretningstjenesterne drøftes i en meget snæver kreds i Kontroludvalget. At dette er en særlig situation, hvor Folketinget skal kunne tage stilling til en konkret sag, anerkender jeg fuldt ud. Men det betyder jo ikke, at de hensyn, der bl.a. ligger bag kontroludvalgsloven ikke længere gælder. Det er derfor en vanskelig, men nødvendig afvejning, der skal foretages”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Når rigsadvokaten anbefaler, at der rejses sag mod Claus Hjort efter straffelovens § 109, har Folketinget vel ikke andre muligheder, end at ophæve hans immunitet.

Jo, det har de. Det er netop meningen med grundlovens § 57, der sikrer, at regeringen, herunder rigsadvokaten, ikke kan forfølge Folketingets medlemmer uden Folketingets tilladelse. Det er helt afgørende, at magten er opdelt på den måde i et demokrati. På samme måde kan dommere også kun afskediges af andre dommere, og ikke af regeringen eller Folketinget.

I 1930'erne under Moskvaprocesserne, så vi nogle grusomme eksempler på, hvad der sker, når regering, parlament og domstol ligger på samme bord i Kreml.

Derfor, netop derfor er det noget hykleri at påstå at folketingsmedlemmer bliver bedet om at stemme “i blinde”.
Der er masser af eksempler på at folketingsmedlemmer stemmer “i blinde” men ud fra den indstilling de har fået fra partiers ordfører på området.
Ellers ville der jo være hundredevis af dokumenter og udtalelser fra forskellige fagfolk hvert enkelt folketingsmedlem skulle sætte sig ind i og det er jo komplet umuligt.
Netop for at give de politiske partier en ordfører med den nødvendige viden er alle partiledere orienteret af rigsadvokaten i sagens enkeltheder og så er det kun et spørgsmål for hvert enkelt folketingsmedlem om man har tillid til sin politiske ordfører på området som nu er partiformanden.
Altså stemmer man om man har tillid til rigsadvokaten og retssystemet eller vil man hellere spame denne sag til med udemokratisk fnidder og dermed hindre at ret sker fyldest.
Må jeg minde om at det er de samme blå som stemte for en rigsretsag mod statsministeren, uagtet at der pågår en dommerundersøgelse.
Dermed underkender de blå jo retssystemet for hvis de havde flertal i folketinget så ville de jo gennemtvinge en rigsretsag selv om dommerundersøgelsen måske siger der ikke er grundlag for det.
Det er igen de samme blå som ævler om retssags principper men faktisk gør alt hvad de kan for at nedbryde retssystemet med mistillid.

Nu har Venstre jo allerede påvist, at rigsadvokaten slet ikke er et rigtigt menneske, og at han kun bevæger sig, når socialdemokrater trækker i snorene.

Så det kan vi uden tvivl godt stole på.

Det er jo statsministeren, der udnævner en justitsminister, der ansætter en rigsadvokat. Regeringen er den udøvende magt, herunder anklagemyndigheden og politiet. Den øverste anklager i Danmark hedder Mattias Tesfaye.

Et godt eksempel på, at justitsministeren er anklager, findes i at Nick Hækkerup droppede straffesagen mod den etbenede pirat - af politiske årsager.

Sluder og vrøvl, Peter.
Jan Reckendorff, er udnævnt af den borgerlige regering i 2018. Han sidder stadig, og er altså ikke udnævnt at statsministeren.

Ja det er noget vrøvl.
. Folketinget er den lovgivende magt.
. Regeringen er den udøvende magt og skal således udføre det folketinget beslutter.
. Domstolen, herunder politiet er den dømmende magt som skal dømme iht til de love folketinget har besluttet.
DISSE TRE Er der man kalder MAGTENS TREDELING hvor de er uafhængige af hinanden og således kan regeringen ikke, som påstået, af Venstre/ Ellemann have “en finger med i spillet” hvilket er årsagen til at statsministeren gang på gang nægter at udtale sig. Det burde Ellemann / Venstre respektere hvis de altså er demokrater.
MEN det er de tydeligvis ikke eftersom de borgelige alle stemte for statsministeren for rigsretten uagtet ar der pågår en dommerundersøgelse af hele minksagen. Det viser jo blot hvor udemokratiske de blå partier er ved at blande sig i domstolens arbejde. Det bør samtlige blå folketingsmedlemmer efterfølgende tiltales for og gerne dømmes for.

Kriminelle hører til i fængsel. Her gælder ingen særlige privilegier i en retsstat. Men Claus. Du kan trøste dig med du ikke er den eneste, som føler sig uretfærdig behandlet. Men med de ødelæggelser af det danske samfund, som du har bidraget betydeligt med, så kan du trøste dig selv med, at du selv har kridtet banen op som betydelig og aktiv del af det blå svindlerhold.

Du ligger som du har redt.

det blå svindlerhold

siger den blå smølf
.

Claus Hjort Frederiksen er tydeligvis i chok. Men ærlig talt. Med alle de lidelser og ødelæggelser af den danske velfærdsstat han aktivt har påført mange danskere har han kun godt af at mærke det på egen krop. At sidde tilbage i afmagt. En situation han har medvirket til at påføre mange mennesker i det danske samfund.

His Claus Hjort er skyldig bliver han dømt, og modsat frifundet, sådan er det danske retssystem. Og nej man kan ikke gøre som Hjort spinner løs med. Det er en armslængde princip mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Rigsadvokaten laver jo ikke et anklageskrift ud af den blå luft. Justitsministeriet/ herunder ministeren kan ikke gøre andet end at følge den anmodning hvis anklageskriftet et er groft nok. Det er en taber sag for alle og lortesag ligeså, hvorfor holdt han dog ikke sin kæft den selvretfærdige Claus Hjort. Hvorfor skulle han baldrer op i Lippert bl. a. for at ramme Trine Bramsen, det var så dumt gjort. Han ligger som han har redt.

Er taktikken, at man satser på at folketinget ikke ophæver immuniteten. Så man slipper for at oplyse om tiltalepunkterne.
Dette havde Hækkerup måske indset.

Mon man ikke hellere skulle rette "søgelyset" mod chefen for PET, han har anklaget en tidligere chef for PET, Jacob Scharf, for brud for hans tavshedspligt i forbindelse med udgivelsen af en bog, Scharf blev "næsten" frifundet og fik en mindre bøde. Det samme overgik en tidligere kriminalchef, som jeg også mener blev frifundet. Noget kunne tyde på at det er chefen for PET som burde anklages for fejlagtige anklager og udskiftes med en person der havde et større overblik over hvad der virkelig er til skade for Danmark. Han virker heller ikke særlig troværdig når man høre og ser ham i TV.

Hvad har du tænkt dig det lige skulle hjælpe på anklagen mod Claus Hjort Frederiksen? Aflede opmærksomheden. Ha ha ha

Jeg troede faktisk at PET havde mere alvorlige ting at tage sig af, end om en tidligere minister udtaler sig i TV om noget der tidligere har været fremme i medierne, noget som en Amerikaner havde lækket fra det Amerikanske efterretningsvæsen, inden han flygtede til Rusland, hvor han blev modtaget med "åbne" arme af diktatoren Putin.

Claus Hjort Frederiksen har sagt direkte på TV, at han risikerede at komme i fængsel for at afsløre yderst hemmelig oplysninger. Og så gjorde han det...

Nye Borgerlige vil ikke stemme for, at ophæve Claus Hjort Frederiksen immunitet. Sker det, vil han aldrig få afklaret anklagen. Så må han leve med uvisheden resten af sine dage.

Det danske demokrati har for længst taget en russisk retning!

Demokratisk valgte politikere der af 3. Og 4. Magten i vores demokratisøjler væltes.

Først Støjberg, så Hjort, så Mette Frederiksen!

Man undrer sig over hvorfor der i det hele taget afholdes valg hvert fjerde år!

Hvor er respekten for vælgerne?

Juristeriet og pressens fede lønninger smadrer det danske demokrati!

Eneherskere der er uden for vælgernes magt!

Præcist som eneherskere i Rusland!

Der heller ikke giver vælgerne mulighed for at blive hørt!

Introvert dansk demokrati.

Extrovert russisk demokrati.

Rejs tiltale mod Hjort!

Rejs tiltale mod Zelenskij!

Hvad indad tabes, skal udad vindes!

Heldigvis viste Nick Hækkerup sig som en desertør!

Måtte russerne lære af hans mandige optræden!

Axel Jensen sæt dig ind i tingene i stedet for alt det vrøvl.
. Folketinget er den lovgivende magt.
. Regeringen er den udøvende magt og skal således udføre det folketinget beslutter.
. Domstolen, herunder politiet er den dømmende magt som skal dømme iht til de love folketinget har vedtaget.
DISSE TRE Er der man kalder MAGTENS TREDELING hvor de er uafhængige af hinanden og således kan regeringen ikke, som påstået, af Venstre/ Ellemann have “en finger med i spillet” hvilket er årsagen til at statsministeren gang på gang nægter at udtale sig. Det burde Ellemann / Venstre respektere hvis de altså er demokrater.
MEN det er de tydeligvis ikke eftersom de borgelige alle stemte for statsministeren for rigsretten uagtet ar der pågår en dommerundersøgelse af hele minksagen. Det viser jo blot hvor udemokratiske de blå partier er ved at blande sig i domstolens arbejde. Det bør samtlige blå folketingsmedlemmer efterfølgende tiltales for og gerne dømmes for. Folketinget er den lovgivende magt.
. Regeringen er den udøvende magt og skal således udføre det folketinget beslutter.
. Domstolen, herunder politiet er den dømmende magt som skal dømme iht til de love folketinget har besluttet.
DISSE TRE Er der man kalder MAGTENS TREDELING hvor de er uafhængige af hinanden og således kan regeringen ikke, som påstået, af Venstre/ Ellemann have “en finger med i spillet” hvilket er årsagen til at statsministeren gang på gang nægter at udtale sig. Det burde Ellemann / Venstre respektere hvis de altså er demokrater.
MEN det er de tydeligvis ikke eftersom de borgelige alle stemte for statsministeren for rigsretten uagtet ar der pågår en dommerundersøgelse af hele minksagen.
Det viser jo blot hvor udemokratiske de blå partier er ved at blande sig i domstolens arbejde. Det bør samtlige blå folketingsmedlemmer efterfølgende tiltales for og gerne dømmes for.

Axel Jensen sæt dig ind i tingene i stedet for alt det vrøvl.
. Folketinget er den lovgivende magt.
. Regeringen er den udøvende magt og skal således udføre det folketinget beslutter.
. Domstolen, herunder politiet er den dømmende magt som skal dømme iht til de love folketinget har vedtaget.
DISSE TRE Er der man kalder MAGTENS TREDELING hvor de er uafhængige af hinanden og således kan regeringen ikke, som påstået, af Venstre/ Ellemann have “en finger med i spillet” hvilket er årsagen til at statsministeren gang på gang nægter at udtale sig. Det burde Ellemann / Venstre respektere hvis de altså er demokrater.
MEN det er de tydeligvis ikke eftersom de borgelige alle stemte for statsministeren for rigsretten uagtet ar der pågår en dommerundersøgelse af hele minksagen. Det viser jo blot hvor udemokratiske de blå partier er ved at blande sig i domstolens arbejde. Det bør samtlige blå folketingsmedlemmer efterfølgende tiltales for og gerne dømmes for. Folketinget er den lovgivende magt.

Annonce