S og SF: Elever skal ikke være forsøgskaniner

Undervisningsministeriets nye snydekontrol-program 'Den Digitale Prøvevagt' bør skrottes, indtil der er klarhed over om programmet utilsigtet overvåger eleverne
Undervisningsministeriets nye snydekontrol-program ’Den Digitale Prøvevagt’ bør ikke anvendes så længe der ikke er klarhed over om programmet overvåger gymnasieeleverne.

Det mener SF og Socialdemokratiet, skriver DR Nyheder.

Begge partier er med i forligskredsen, som besluttede at indføre et program, der kan opdage eksamenssnyd. Men de to partier har aldrig sagt ja til et program, der kan lække personfølsomme oplysninger:

Jeg har bedt ministeren om en redegørelse

”Jeg har bedt ministeren om en redegørelse. Indtil da skal man droppe det her. Det er ærgerligt, at man er i gang i dag med at prøve det, og jeg håber, at mange elever har valgt at bruge skolens computere i stedet for deres egen. Vi har aldrig sagt ja til et program, der kan lække personfølsomme oplysninger," siger Socialdemokratiets undervisningsordfører, Anette Lind, til DR Nyheder.

Testes på op mod 50.000 gymnasieelever

Den Digitale Prøvevagt bliver torsdag testet på op mod 50.000 gymnasieelever ved dagens terminsprøver. Det burde, ifølge Annette Lind, ikke være sket. Hun håber nu, at sagen får en tilfredsstillende løsning inden sommerens eksaminer.

SF's undervisningsordfører, Jacob Mark, mener, at det er helt urimeligt at gøre gymnasieelever til forsøgskaniner:

”Jeg mener ikke, at vi skal gøre tusindvis af gymnasieelever og oplysninger om deres privatliv til forsøgskaniner. Man må kunne udvikle det her program færdigt.  Vi skal skrotte Den Digitale Prøvevagt, indtil der er fuldstændig klarhed omkring, at systemet virker og ikke indsamler data, der ikke er i orden i forhold til privatliv og retssikkerhed. Den klarhed er der ikke nu, og derfor giver det overhovedet ikke mening at bruge det her system,” siger han til DR Nyheder.

Undervisningsminister Merete Risager (LA) afviser over for DR Nyheder, at der nogen, der ønsker at indsamle elevernes private færden. Den Digitale Prøvevagt har alene til opgave at afsløre eventuel snyd under ekssamen, understreger hun.

Undervisningsministeriet oplyser, at det bliver frivilligt for eleverne at benytte kontrolprogrammet ved torsdagens prøver. Bliver der opdaget fejl ved snyd-programmet ved dagens terminsprøver, vil fejlene blive rettet inden sommerens eksamensperiode.

Datatilsynet på banen

Gymnasieelever og it-eksperter har påpeget, at programmet kan være problematisk, fordi det muligvis overvåger elevernes computere langt mere end det er tilsigtet. Datatilsynet har bedt Undervisningsministeriet besvare en række spørgsmål, der skal opklare om snyd-programmet beskytter elevernes data godt nok.

Undervisningsministeriet opfatter dagens test af snyd-systemet som en generalprøve før sommerens prøver:

”Eksamener er generelt en kontrolleret og overvåget situation, og med indførslen af Den Digitale Prøvevagt tilpasser vi overvågningen til den digitale virkelighed, eleverne afvikler prøverne i. Lignende systemer anvendes på blandet andet universiteterne, og derfor har vi en forventning om, at det også vil fungere trygt på gymnasierne. Men inden det for alvor går løs til sommerens prøver, gennemfører vi en generalprøve, så vi er sikre på, at systemet virker efter hensigten,” siger direktør i Styrelsen for IT og læring, Thomas Fredenslund, ifølge en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet.  

Snyd-programmet Den Digitale Prøvevagt fungerer på den måde, at eleverne inden prøven skal downloade et program. Når prøven begynder, aktiveres prøvevagten og logger skærmbilleder fra elevernes computere, mens prøven er i gang. Den Digitale Prøvevagt ser også på hvilke hjemmesider og hvilke programmer eleverne benytter under eksamenen.

De enkelte institutioners ledere og eksamensansvarlige kan så tjekke oplysningerne fra snyd-programmet, hvis der er mistanke om snyd.

Fire procent snød ved studentereksamen

Langt størstedelen af de danske elever mener, at snyd sjældent kan retfærdiggøres.

Det viser en ny undersøgelse af omfanget og elevernes viden om regelbrud og snyd til eksamener, som Undervisningsministeriet har foretaget.

Alligevel svarer knap fem procent af alle grundskoleeleverne i undersøgelsen, at de snød til 9.-klasseprøverne, mens knap fire procent af gymnasieeleverne svarer, at de snød i forbindelse med studentereksamen.

Bliver eleverne spurgt til regelbrud, som her defineres som handlinger – tilsigtede eller utilsigtede – der er imod prøvereglerne, er tallet højere. Her svarer godt 13 procent af eleverne i grundskolen, at de har begået regelbrud, mens det samme gælder for omkring 11 procent på de gymnasiale uddannelser. Det sker primært ved brug af nettet til at finde viden eller svar og herefter at kopiere tekst fra hjemmesider, opgaver eller fagbøger uden at lave kildehenvisning.

De elever, der bliver spurgt til, hvad der skal til for at komme snyd og regelbrud til livs, peger på mere digital overvågning, begrænsning af digital adgang til de hjemmesider, man ikke må bruge, samt information om præcist, hvor grænserne går for navnlig brugen af internet og hjemmesider. Nogle elever peger også på klare sanktioner som en mulighed.

Opdateret 16.02.2022 som led i undersøgelse af citat-skik

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce