Minister: Studieture må ikke skabe A- og B-hold

Med et loft over egenbetalingen vil regeringen sætte en stopper for dyre studieture. ”Det skaber et a- og b- hold,” siger børne- og undervisningsministeren.
I løbet af deres ungdomsuddannelse tager eleverne på studietur til udlandet. Men det kan være dyrt at komme afsted. Og det er ikke alle elever, der har råd. Nogle studieture koster nemlig helt op til 15.000 kroner.

Men det skal være slut med elever, der må melde fra til studieture, fordi de ikke har råd. Derfor vil regeringen sætte et loft over egenbetalingen på 3.000 kroner.

Det skaber et a- og et b-hold

”Studieturene er en vigtig del af elevernes udvikling på en ungdomsuddannelse. Det er ture, hvor man både udvikler sig selv, og hvor man opbygger fællesskabet med sine klassekammerater. Derfor går det ikke, at nogle må sige nej til studieturen, fordi den er for dyr. Det skaber et a- og et b-hold,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

placeholder

Det er bl.a. gymnasier med internationale linjer, der planlægger studieture, som løber op i en størrelsesorden på 15.000 kroner, når de – i konkurrence med de andre uddannelsesinstitutioner – skal forsøge at tiltrække elever til skolen.

Gymnasieelever: ”Utrolig godt forslag”

Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), der er gymnasieelevernes interesseorganisation, hilser man regeringens tiltag varmt velkommen.

”Det, synes vi, er et utrolig godt forslag. Vi synes ikke, at brugerbetaling hører hjemme på gymnasier. Ideelt set så vi helst, at der var et loft på 0 kroner så at sige – fordi man ikke skal betale for at deltage i studieture på sin uddannelse,” siger DGS-formand Martin Mejlgaard til Netavisen Pio.

Han deler ministerens synspunkt om, at det ikke kan være rigtigt, at elever må melde fra til studieture, fordi de ikke har råd.

Det er helt centralt, at der ikke er nogen, der vælger linjer fra, fordi man ved, at der er en studietur

”Vi synes, at det er helt centralt, at alle elever kan have mulighed for at tage med på studieturene. Og vi synes, det er helt centralt, at der ikke er nogen, der vælger linjer fra, fordi man ved, at der er en studietur,” siger han.

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil kan den samlede udgift til studieturen pr. elev godt være højere end egenbetalingen på 3.000 kroner. I så fald skal det overskydende beløb blot finansieres hos uddannelsesinstitutionen eller andetsteds.

Den model ser Martin Mejlgaard positivt på:

Det er et spørgsmål om, om eleverne skal punge ud for dem

”Det er sådan set den helt rigtige model. Vi synes som sagt, at loftet skulle være 0 kroner, og at finansieringen skulle komme andetsteds fra. Men det med at man siger, at det må koste, hvad det koster, der er bare et loft over, hvor meget brugerbetaling, der skal være – det, synes jeg, er det centrale. Det er jo ikke et spørgsmål om, om man kan tage de ture, der er i dag eller ej. Det er et spørgsmål om, om eleverne skal punge ud for dem. Det synes vi ikke, de skal.”

placeholder

 

Hos Danske Gymnasier, som er en interesseorganisation for de almene gymnasier (STX) og HF-kurser, er man ikke begejstret for regeringens forslag og mener, at et loft på 3.000 kroner vil sætte sine begrænsninger på gymnasieelevernes studieture fremover.

Der bliver trængsel i Rostock og i Malmø

”Det bliver rigtig svært at realisere. Og der bliver trængsel i Rostock og i Malmø,” siger Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier og rektor på Gefion Gymnasium, til DR Nyheder.

Tegner sig et flertal

Ministeren vil nu indkalde Folketingets partier til forhandlinger, hvor hun vil søge politisk opbakning til at indføre et prisloft over deltagerbetalingen på studieture på ungdomsuddannelserne.

Både SF og Enhedslisten, men også Dansk Folkeparti, er positiv over for regeringens forslag. Det skriver TV 2. Dermed tegner der sig allerede nu et politisk flertal.

Et misforstået forsøg på social retfærdighed

Venstre er imod forslaget, da man ikke ønsker at blande sig i gymnasiernes måde at tilrettelægge sine uddannelser. Den bekymring deler Radikale Venstres ungdomsuddannelsesordfører, Anne Sophie Callesen, som ifølge TV 2 kalder det ”et misforstået forsøg på social retfærdighed”.

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Du skal ikke tro du er noget.
Alle skal øjensynlig være ens.
Det næste er et låg på udgifter til ministrerrejser, der fremover skal foretages med offentlig transport.

DANMARK HAR i forvejen både A og B hold.Og ikke kun i forhold til "studieture".

Annonce