S-regeringen vil afskaffe det forhadte omprioriterings­bidrag på uddannelser

Finanslov 2020: Regeringen vil skaffe 1,6 milliarder kroner ved at droppe planlagt skattelettelse på mobiltelefoner og tilbagerulle lempelse af arveafgiften
Regeringen vil afskaffe de forhadte årlige to procents besparelser – det såkaldte omprioriteringsbidrag - på uddannelserne.

På finanslovsforslaget for 2020 annulleres besparelser for cirka ca. 300 millioner kroner i 2020 på de videregående uddannelser, oplyser uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

”Uddannelse til vores børn og unge er en vigtig del af vores velfærd, og regeringen sætter velfærd først. Derfor vil vi stoppe omprioriteringsbidraget. For gode uddannelser er en investering i fremtiden. Jeg har været rundt på mange uddannelsesinstitutioner, og jeg kan se og høre, at de økonomiske rammer betyder noget for for eksempel kontakten til underviserne, antallet af undervisningstimer og mere feedback,” siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen ifølge en pressemeddelelse.

Det er et vigtigt første skridt

”At omprioriteringsbidraget stopper, er ikke det samme, som at uddannelserne får flere penge – det ved vi godt. Vi vil give institutionerne stabile rammer i stedet for hele tiden at skulle lede efter nye steder at spare. Det er et vigtigt første skridt,” siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Jubel på universiteterne

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget fra 2020 vil få betydning for de cirka 260.000 studerende på de videregående uddannelser.

Hos organisationen Danske Universiteter modtages nyheden med glæde:

”Virkelig god nyhed! Regeringen foreslår 2-procentsafsparelser på uddannelse afskaffet med finansloven for 2020. Tak for den melding,” skriver Danske Universiteter i et tweet.

placeholder

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) dropper det planlagte omprioriteringsbidrag på folkeskole- og gymnasieområdet. Det betyder at planlagte besparelser for andre ca. 345 millioner kroner dermed droppes:

”Uddannelse er det fundament vores samfund er bygget på. Vi bliver stærkere og rigere, jo bedre uddannet vi samlet set er som befolkning. Nu tager vi et lille, men vigtigt skridt, for at rette op på den skade besparelserne har været for vores uddannelser og dermed for vores samfund. Det er klart, at vi ikke løser alle problemerne ved at droppe planlagte besparelser, men i første omgang handler det om at stoppe blødningen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ifølge en pressemeddelelse.

i første omgang handler det om at stoppe blødningen

Bevillingen på Børne- og Undervisningsministeriets område er løftet med ca. 345 mio. kroner i 2020 som følge af afskaffelsen af omprioriteringsbidraget.

Derudover har regeringen besluttet at videreføre den såkaldte kvalitetspulje på erhvervsuddannelserne med 168 mio. kroner årligt i 2020-2023. Den pulje ville ellers være udløbet med udgangen af 2019.

S-regeringen har dermed prioriteret knap 515 mio. kroner mere til Børne- og Undervisningsministeriets område i 2020 end den tidligere regering lagde op til.

“Vores forslag til finanslov taler sit klare sprog og viser denne regerings prioritering. Vi vælger velfærd. Uddannelse er vigtigere for vores samfund end skæve skattelettelser. Vi er klar over, at der næste år stadig vil være elever og lærere, som med rette mener, at tingene er for pressede. Det anerkender vi. Men vi skal starte et sted,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Fuldt finansieret

Forslaget om at annullere omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet er fuldt finansieret. S-regeringen vil således tilbagerulle en blå lempelse af arveafgiften, annullere den planlagte blå lempelse af skattefritagelse for fri arbejdstelefon og bevare det nuværende loft for aktiespare-kontoen, som VLAK-regering ønskede at hæve.

Samlet giver de tre forslag 1,6 milliarder kroner mere i statskassen. Heraf vil godt 800 millioner kroner blive brugt på at annullere den tidligere regerings planlagte besparelser på uddannelserne.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er rigtig fint, det blev sagt før valget, en rum tid før, og nu sker det. Jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da Venstres politiske nye ordfører Løhde udtalte i p 1 imorgen at det var godt regeringen nu droppede det omprioritering s bidrag som venstre havde foreslået tidligere. Kan de kun lyve i det parti, eller omgås fakta lemfældigt. De foreslog det, de droppede det ikke mens de sad i regering, Så hvad snakker hun om?

Annonce