Samuelsen vil give store skattelettelser til boligejere

Boligøkonom om boligpakke fra Liberal Alliance: Boligpriserne vil stige
'Mere frihed til boligejerne'. Det er overskriften på Liberal Alliances nye boligudspil, som partiet præsenterede fredag på et pressemøde på Christiansborg.

Liberal Alliance foreslår blandt andet lavere skat på ejerboliger, fjernelse af en særlig skat på dyre boliger – Liberal Alliance kalder det en misundelseskat - og opførelse af 11.000 ungdomsboliger over de næste 12 år:

"En uge inde i valgkampen er det blevet endnu tydeligere, at det er op til Liberal Alliance at kæmpe for lavere skat og for borgernes rettigheder. Vi vil skabe tryghed og frihed for boligejerne," siger partileder Anders Samuelsen til Ritzau.

”Strider imod gængs økonomisk tænkning”

”Der er godt gang i hjulene i samfundet, og Danmark har noget nær fuld beskæftigelse. Netop derfor skal vi også passe på, at vi ikke overopheder markedet,” advarer Curt Liliegreen, direktør for tænketanken Boligøkonomisk Videnscenter, over for Ritzau og bragt i blandt andet Børsen.

Forslagene vil isoleret set medføre prisstigninger på det private ejendomsmarked, der i forvejen ligger på et "et meget højt prisniveau", forklarer Liliegreen og fortsætter:

”Det strider imod gængs økonomisk tænkning. Økonomer er meget glade for boligskatter - i modsætning til almindelige mennesker - og så gerne, at de blev sat op. De anbefalinger, vi får både internationalt og af de økonomiske vismænd herhjemme, går i stedet på, at vi skal lempe indkomstskatten og skatter på erhvervslivet.”

Ifølge Curt Liliegren er der i dag "et skrigende behov" for flere studieboliger i særligt København og Aarhus.

Derfor vil 11.000 nye ungdomsboliger være en stor hjælp, selvom de skal bygges over en 12-årig periode, vurderer han.

Han tror dog ikke på at studieboliger kan holde en husleje på kun 3.500 kroner, når det er private aktører, der skal opføre dem. Derfor mener han, at det bliver nødvendigt at indføje bestemmelser i en kommende lov, hvor man direkte fastlægger huslejeniveauet.

Fakta om Liberal Alliances boligpakke

Liberal Allliance foreslår følgende i deres boligudspil 'Mere frihed til boligejerne':

 • Boligskatterne skal sænkes

  LA vil sænke boligskatterne med fem milliarder kroner. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan. Forslaget kolliderer med den brede aftale om boligskatten, som VLAK-regeringen indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale maj 2017.
 • 11.000 nye studieboliger

  LA foreslår, at der oprettes en pulje, som private udviklere kan søge til at bygge 11.000 nye ungdomsboliger. Det offentlige skal bidrage med cirka 2,7 milliarder kroner til puljen, hvoraf 1,2 milliarder findes ved at afvikle Grundejernes Investeringsfond i perioden 2020-2032, mens 1,5 milliarder hentes fra byfornyelsesmidlerne 2023-2032.
 • Alle andelsforeninger skal kunne omdannes til ejerforeninger

  Flere end 200.000 danske hjem er en andelsbolig. Det er, ifølge LA, en boligform, som er underlagt meget stramme regler og bestemmelser. Partiet foreslår, at andelsbolighavere selv skal kunne vælge, hvordan de ønsker at leve og bo. Der skal derfor være bedre og friere rammer for at kunne vælge boligform og prissætning.
 • Flere penge til energirenovering

  LA vil afsætte 500 mio. kr. ekstra til den pulje, som via udbud støtter investeringer i energieffektiviseringer i produktionserhvervene og energirenoveringer af boliger. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan.
 • Drop særskatten på dyre boliger

  Den særlige skat på boliger med høj ejendomsværdi skal fjernes. Særskatten er, ifølge LA ”en urimelig misundelsesskat” og tjener alene ét formål: at straffe dem, der bor dyrt og har klaret sig godt. Særskatten på boliger indbringer, ifølge Liberal Alliance, blot 0,1 mia. kr. til statskassen. Liberal Alliance foreslår at afskaffe særskatten på dyre boliger. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan.
 • Bedre retssikkerhed

  Der findes i dag 276 love, der giver myndigheder adgang til privat ejendom uden en dommerkendelse. Antallet af myndighedernes hjemler til at bryde med den private ejendomsret stiger år for år. Retssikkerhedsloven er skabt som et værn mod krænkelser af ejendomsretten, men den har ikke vist sig særlig effektiv. Derfor foreslår LA, at der indføres et krav i retssikkerhedsloven om forudgående retskendelse for tvangsmæssigadgang.

Kilde: Liberal Alliance

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce