Annonce

Sigtet for at true Paludan med håndgranat: Holdes tilbage i Irak

Irak afviser at udlevere en mand til Danmark, som er efterlyst for at have truet formanden for Stram Kurs
Han er efterlyst af Københavns Politi for at have været i besiddelse af både en pistol og en håndgranat og for at have truet formanden for Stram Kurs, Rasmus Paludan. “DØD OVER PALUDAN” skrev han angiveligt med spraymaling på Blågårds Plads, på Nørrebro, og lagde håndgranaten ved siden af beskeden.

Men nu oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) i en fortrolig redegørelse til Folketingets retsudvalg, som Netavisen Pio er i besiddelse af, at der er lange udsigter til, at han bliver stillet for en dansk domstol.

Den 20-årige mand (som er beskyttet af navneforbud) er nemlig rejst til Irak, og her har landets myndigheder valgt at rejse en række sigtelser mod ham. Han har også et irakisk pas.

Ifølge redegørelsen afviste det irakiske indenrigsministerium den 18. november at overgive manden til de danske myndigheder. I stedet har irakerne berammet sagen ved domstolene med henblik på "en endelig afgørelse af straffesagen", som det hedder i redegørelsen fra justitsministeren

Ikke reelt har mulighed for at forhindre Irak i at strafforfølge

 

“Det bemærkes, at Danmark ikke har indgået en udleveringsaftale med Irak, at de irakiske myndigheder ikke er forpligtet til at udlevere … (mandens navn, red.) til strafforfølgning i Danmark, og at de danske myndigheder ikke reelt har mulighed for at forhindre Irak i at strafforfølge … (mandens navn, red.) for forhold, der er begået i Danmark,” står der i redegørelsen.

Eskalering af situationen

Fundet af håndgranaten den 16. april 2019, på Blågårds Plads, kom før, Rasmus Paludan havde en varslet endnu demonstration. Og den blev opfattet af Københavns Politi som påmindelse om, at truslen mod Rasmus Paludan var mere alvorlig end hidtil antaget.

Rasmus Paludan havde det forår stået bag en række demonstrationer i tre politikredse med programpunkter som koranafbrændinger og uddelingen af »tegninger af profeten Muhammed, som bliver analt bollet af en hund, mens han selv trænger ind i en gris«.

Af samme årsag aflyste Københavns Politi den varslede demonstration samme dag, og forbød efterfølgende Stram Kurs at demonstrere i politikredsen frem til den 23. april.

Nok til at sikre den offentlige fred

“Situationen har ændret sig og er eskaleret,” lød det ved den lejlighed fra chefpolitiinspektør Jørgen Skov på et pressemøde. “Vi synes ikke længere, at et kortvarigt forbud var nok til at sikre den offentlige fred”

Irakisk pas

Manden blev i første omgang varetægtsfænglet, men kort efter løsladt igen, da retten ikke vurderede, der var begrundelse for yderligere varetægtsfængsling.

Løsladelsen blev kæret til landsretten, der omstødte løsladelsen og atter krævede manden varetægtsfængslet.

Men på det tidspunkt var manden rejst til Irak, hvorfor Københavns Politi udsendt en international arrestordre. Det medførte, at manden blev anholdt i Irak i oktober 2019 og fængslet, ligesom hans pas blev inddraget. Her befinder den 20-årige sig nu, hvor han er løsladt imod kaution.

Vil gerne hjem

Den 20-årige ønsker dog at vende tilbage til Danmark og hans danske advokat, Erbil Kaya, har ikke opgivet håbet om, at det kan ske. Manden erklærer sig uskyldig i sigelsen.

“Vi arbejder stadig på, at de danske myndigheder gør en indsats for at få den danske statsborger hjem hurtigst muligt,” siger Erbil Kaya til Netavisen Pio.

Ikke noget ønske om at forblive i landet

“Han er jo dansk statsborger, og det er her, at han er født og opvokset, og det land, som han gerne vil tilbage til. Her har han altid levet og han er ikke glad for at være i Irak - og har ikke noget ønske om at forblive i landet. Men nu har de irakiske myndigheder taget hans pas og derfor er han indtil videre nødt til at blive i landet.”

Ifølge justitsministerens redegørelse er det ikke lykkedes at få de irakiske myndigheder til at oplyse, om de danske sigtelser indgår i straffesagen mod manden - eller hvilke sigtelser der overhovedet er tale om. Og hvilken straf der kan forventes i anledning af de irakiske sigtelser.

“Rigsadvokaten formoder imidlertid, at i hvert fald nogle af de danske sigtelser indgår i den irakiske straffesag,” hedder det i redegørelsen.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Lad ham blive. Ingen grund til dansk øllebrødsmentalitet. At en "klog" dommer i byretten løslod ham, burde betyde degradering til assistent.

Det er en DANSK statsborger - han SKAL udleveres til Danmark...
Diplomaterne må rejse sig op, og komme igang...

Han er irakisk statsborger, og de har åbenbart "en række sager" imod ham. Så det må de jo så få gjort noget ved.

For nyligt fik udlændinge- og integrationsministeren af Folketinget mulighed for administrativt at fratage dansk indfødsret for personer med dobbelt statsborgerskab, når de "har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser”, jf. indfødsretslovens § 8 B, stk. 3.

Nu til de væsentlige spørgsmål i sagen:
- Mener udlændinge- og integrationsministeren, at en irakisk statsborger i Irak, der i Danmark er sigtet for at være i besiddelse af en pistol og en håndgranat i Danmark, og som offentligt har truet en dansk folketingskandidat på livet i Danmark, har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser?
- Vil ministeren administrativt fratage ham dansk statsborgerskab, så han bare kan blive hjemme i Irak, hvor han også er statsborger?