Skattely-klausul udhulet

Enhedslisten betegner regeringens håndtering af klausul som “ren fup”. S-ordfører åbner op for evaluering af skattely-klausulen
Virksomheder, som betjener sig af skattely, skal ikke have adgang til milliarderne fra de hjælpepakker, som holder hånden under virksomheder og medarbejdere.

Sådan lød det, da regeringen og Folketingets partier 18. april var blevet enige om at indføre en skattely-klausul som betingelse for at få del i corona-krisehjælp fra staten.

Socialdemokratiets skatteordfører, Troels Ravn, præsenterede over for Politiken skattely-klausulen således:

“Det er en klar betingelse, at virksomheder ikke må benytte skattely, hvis de skal have del i de statslige hjælpepakker under coronakrisen.”

Sådan blev skattely-klausulen udhulet

Dagbladet Politiken afdækker torsdag hvordan skatteklausulen - efter at både Skatteministeriet og Justitsministeriet har fortolket skattely-klausulen - ikke kommer til at forhindre en eneste virksomhed i at få støtte fra corona-hjælpepakkerne.

Først blev ’skattely’ defineret som kun 12 lande på EU’s sorte liste

Først blev ’skattely’ defineret som kun 12 lande på EU’s sorte liste. Dermed faldt en række lande væk, som almindeligvis betragtes som skattelylande.

Så fortolkede Skatteministeriet det sådan, at kun danske virksomheder, som er ejet direkte af et selskab i et af de 12 skattelylande på EU-listen, bliver ramt af reglen. Reelt er der stort set altid mindst ét mellem-selskab - f.eks. i Luxembourg - mellem Danmark og skattelyet.

Endelig tolkede Justitsministeriet skattely-klausulen således, at den kun skulle ramme virksomheder, hvis konstruktionen med mellem-selskabet er en ændring, som er lavet aktuelt med henblik på at få del i hjælpepakkerne.

Hvis virksomheden hele tiden har brugt et mellem-selskab i f.eks. Luxembourg eller andre EU-lande, kan staten ikke nægte virksomheden hjælp fra hjælpepakkerne.

På den baggrund af tolkningerne og forløbet betegner Enhedslisten regeringens håndtering af skattely-klausulen som “ren fup”. Lignende toner lyder fra SF.

S-skatteordfører: “Ikke min mest præcise formulering”

Troels Ravn siger torsdag til Politiken, at det ikke har været bevidst at føre nogen bag lyset:

“Det har ikke været bevidst, vi har ikke forsøgt at føre nogen bag lyset. Det vigtige for os er, at virksomhederne ikke kan føre pengene fra hjælpepakken i skattely.”

Jeg medgiver, at udtalelsen kan forstås på andre måder

Ravn medgiver, at han formulerede sig upræcist i forbindelse med præsentationen af skattely-klausulen:

“Jeg medgiver, at udtalelsen kan forstås på andre måder. Det var nok ikke min mest præcise formulering.”

Troels Ravn understreger over for Netavisen Pio, at det har været helt afgørende, at holde hånden under danske lønmodtagere og danske virksomheder:

“Det er ikke for at tale udenom, men det centrale er, at vi har ønsket at holde hånden under danske arbejdspladser og danske virksomheder. Det er lykkedes med de her hjælpepakker. Og det er ikke muligt med de her hjælpepakker at trække overskud fra hjælpepakkerne til skattely for nogen som helst virksomheder. Hjælpepakkerne er givet til danske cvr-nummer, virksomheder på danske adresser. Og det er danske medarbejdere, der får lønkompensation.”

S: Vi er begrænset af EU-retten 

Er det tilfredsstillende, at skattely-klausulen reelt ikke får nogen virkning?

vi overholder også EU-retten. Den har sat nogle begrænsninger for, hvad vi kan

“Vi har ikke et retsgrundlag. Efter EU-retten har vi ikke mulighed for at kikke om bag de her virksomheders regnskaber. Og så må vi evaluere efterfølgende på den intention, vi havde omkring skattely. Men vi må jo sige, at vi er en retsstat, og vi overholder også EU-retten. Den har sat nogle begrænsninger for, hvad vi kan.”

Kan du forstå, hvis nogen sidder skuffede tilbage og føler, at skattely-klausulen ikke indfrier forventningerne?

“Jeg kan godt forstå, hvis folk tænker, at det er for galt, og man bliver harmfuld, hvis det viser sig, at man kan få hjælpepakker og så trække et overskud ud til skattely. Det kan jeg godt forstå. For det er fuldstændig afgørende for vores samfundsmodel og vores fællesskab, at vi betaler skat. Derfor er vi også som regering ret opsatte på, at vi ikke skal have aggressiv skattetænkning og aggressiv skatteplanlægning. Vi kæmper mod skattely. Det gør vi nationalt, og det gør vi også igennem EU. Det helt centrale her er, at man ikke har kunnet trække overskud ud.”

SF og Enhedslisten siger, de føler sig snydt. Hvad kan du sige til dem?

“Til dem vil jeg sige tre ting: Der ydes kun kompensation for virksomhedernes tab på aktiviteter, der er skattepligtige i Danmark. Og den kompensation, der ydes, er skattepligtig i Danmark. Og der er ikke tale om, at man med base i udlandet uden videre kan føre lønkompensation eller anden hjælp skattefrit ud af landet. For det andet er hjælpepakkerne sat i verden for at holde hånden under lønmodtagerne og under virksomhederne. Og det er lykkedes i meget stort omfang.”

Troels Ravn understreger, at S-regeringen går forrest i kampen mod bekæmpelsen af skattely, og at kampen må tages på EU-plan:

Og der skal vi tage kampen også i EU

“For det tredje kan jeg godt forstå, hvis folk bliver harmfulde, og siger at det ikke kan passe, at vi skal give hjælp til virksomheder, som ikke vil betale skat i Danmark. Og der må vi sige, at vi er en regering, der går forrest, når vi skal bekæmpe skattely, aggressiv skattetænkning og aggressiv skatteplanlægning. Men i den her sag er vi underlagt et retsgrundlag og en EU-ret. Og der skal vi tage kampen også i EU.”

Skatteminister Morten Bødskov (S) er kaldt til samråd om sagen i Folketingets Skatteudvalg mandag.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Der er godt nok meget varm luft i den regering.

Der er godt nok meget varm luft i den regering.

Der er nemlig slet ikke nogen varm luft i Enhedslisten.

Annonce