Social dumping: Regering vil bremse udenlandske busser i Danmark

Det skal være slut med at udenlandske busser opholder sig permanent i Danmark, mener transportministeren, som vil stramme fortolkningen af cabotage-reglerne.
Flere medier kunne i sidste måned fortælle om, hvordan busser, primært fra Østeuropa, havde overtaget en stor del af kørslen med turister i København. Kontroller fra myndighederne viste, at busserne hverken var momsregistreret eller tilmeldt det ellers obligatoriske register for udenlandsk arbejdskraft (RUT).

Det fik den danske busbranche til at beklage sig over den unfair konkurrence. Men nu er der hjælp fra regeringen, som vil stramme reglerne for såkaldt cabotage-kørsel.

Det meddeler transportminister Benny Engelbrecht (S).

”Vi står i dag i en alvorlig og uholdbar situation, hvor udenlandske busser opererer på permanent basis og aldrig forlader landet. Det er stik imod reglerne, og det er unfair konkurrence over for vores danske busvognmænd. Det kan vi ikke acceptere. Derfor strammer og præciserer vi nu vores fortolkning,” siger han i en pressemeddelelse.

EU-reglerne fastsætter, hvor lang tid en udenlandsk bus må køre internt i Danmark. Men reglerne er uklare og upræcise, og der findes ingen fælles retningslinjer for fortolkningen af reglerne, mener ministeren.

Det er stik imod reglerne, og det er unfair konkurrence over for vores danske busvognmænd

Det gør det besværligt effektivt at håndhæve reglerne og har i Danmark ført til en situation, hvor udenlandske busser kan køre tomme til Danmark og udføre systematisk cabotagekørsel, blandt andet i turistbranchen.

Og derfor strammer regeringen nu fortolkningen, så udenlandske busser kan udføre lovlig cabotage i Danmark i syv sammenhængende dage pr. måned. Den nye fortolkning vil træde i kraft 1. november 2019, meddeler ministeren.

Regeringen vil i samme ombæring hæve bødeniveauet for overtrædelse af reglerne til 35.000 kroner som udgangspunkt, mens bøden kan forhøjes under skærpede omstændigheder.

Vil tage sagen til Bruxelles

Den nye, strammere fortolkning af reglerne om bus-cabotage er endnu et initiativ i regeringens indsats mod social dumping i vejtransportsektoren.

Regeringen har allerede nedsat et lovforberedende udvalg, der skal sikre udenlandske bus- og lastbilchauffører danske lønvilkår, når de kører cabotage.

”Jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi kunne løse problemet med de udenlandske busser med klarere fælles EU-regler, men det kan vi ikke vente på. Det er omfanget af den systematiske kørsel simpelthen for omfattende til. Jeg vil derfor tage det op på EU-niveau, når vi skal forhandle en revision af bus-forordningen, og det var også årsagen til, at vi fra dansk side rejste problemstillingen i Vejtransportalliancen på mødet her i København sidst på sommeren for at få opbakning til en restriktiv tilgang til spørgsmålet om bus-cabotage,” forklarer ministeren.

Et stort skridt i den rigtige retning

Transportministerens udmelding glæder i den danske busbranche, der længe har råbt op om, at der bliver gjort noget ved problemet. Det siger Michael Nielsen, der er adm. direktør i Dansk PersonTransport.

“Det er glædeligt, at Danmark nu indfører en mere restriktiv fortolkning af EU’s regler for buscabotage. Det er et stort skridt i den rigtige retning, såfremt den nye fortolkning bliver håndhævet på effektiv vis. Transportministeren nævner selv, at der bliver strammet op på håndhævelsen, så vi er naturligvis meget forhåbningsfulde og glæder os til at se det ske,” siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

“Vi mangler dog stadig at lave regler for, at de udenlandske chauffører skal køre efter danske løn- og arbejdsvilkår. Kommer dette på plads, så begynder det for alvor at ligne fair konkurrence. Vi regner stærkt med, at det er noget, som er i støbeskeen i regeringens lovforberedende udvalg, der skal sikre fair konkurrence ved cabotagekørsel.”

 

Fakta: Hvad er cabotage-kørsel?

Cabotagekørsel er udførelse af national transport for fremmed regning,  der udføres i en begrænset periode inden for EU og EØS-landene på grundlag af en fællesskabstilladelse.

Cabotagekørsel kan kun udføres i tilknytning til en international transport, som giver adgang til inden for 7 dage at udføre op til tre cabotageture i én medlemsstat, eller én cabotagekørsel pr. medlemsstat inden for tre dage, hvis der køres ind uden last.

Den internationale transport, der går forud for cabotagekørslen, skal have en sådan karakter, at den ikke primært har til formål at give mulighed for at anvende cabotagereglerne.

Kilde: Færdselsstyrelsen

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce