Socialdemokratiet i fortid og fremtid

Socialdemokratiets formål er ikke kun at være interesseorganisation for lønmodtagere og offentligt ansatte, men at være et parti, der tager ansvar for at hele samfundet hænger sammen.
Historisk set kan Socialdemokratiet med rette betegnes som Danmarks store folkelige arbejderparti – tæt knyttet til fagbevægelsen, og om nogen, det parti, der har kæmpet for det danske velfærdssamfund!

Partiets værdigrundlag ligger næsten i partiets navn: Socialdemokratiet. "Social" som i fællesskabet, hvor vi søger samarbejde og hjælper hinanden. Og "demokratiet", hvor vi aktivt deltager i demokratiske løsninger baseret på medmenneskelighed, dialog og med respekt for andres meninger.

Socialdemokratiet arbejder for et samfund, hvor alle er lige for loven og sikres lige muligheder for sundhed, uddannelse og personlig udfoldelse – uanset køn, alder, religion og etnisk herkomst.Vi ønsker ”at løfte i flok”, og at de stærke yder en ekstra indsats for at hjælpe de svage.Derfor vil et retfærdigt og velfungerende skattesystem altid have højeste prioritet.

Vi skal ikke alle være lige, men derimod sikres lige muligheder for et godt og sundt liv.

Oppositionen driller ofte Socialdemokratier med udtryk som ”det socialdemokratiske behandlersamfund”, hvor vi alle betragtes som klienter med behov for offentlig støtte. Idealet er selvfølgelig, at de velfungerende borgere tager mest muligt ansvar for eget liv. Vi skal ikke alle være lige, men derimod sikres lige muligheder for et godt og sundt liv.

Verden har ændret sig
Socialdemokratiet har også gennemgået en udvikling i retning af et mere helhedsorienteret parti for hele den samlede danske befolkning.

Førhen betragtede lønmodtagerne nærmest arbejdsgiverne som selveste ”fjenden”. I nyere tid betragtes virksomhederne mere som en slags ”medspillere”, hvor vi sammen arbejder for et bedre Danmark!

Der har været mange op- og nedture i danske politik. Dette har ofte forvirret vælgerne, der ikke helt forstår konsekvenserne af globaliseringen, oliekriser, finanskriser, uro i Mellemøsten og uro i den globale økonomi. En socialdemokratisk-ledet regering er nødt til at forholde sig til den aktuelle politiske situation – samt også om nødvendigt - at træffe upopulære beslutninger. Dette bliver desværre ofte fejlagtigt opfattet som udtryk for en ”højredrejet” politik.

Et land skal styres ansvarligt med balance i det offentlige budget.  Det afgørende for socialdemokraterne er, hvilket menneskesyn, der styrer politikken! Som socialdemokrat vil det altid være medmenneskelighed og hensynet til de svage, der tæller mest.

Det er socialdemokratisk politik at have en velfungerende offentlig sektor. Danskerne forventer samtidig en blivende høj levestandard med et stort privat forbrug. Det er derfor en afgørende politisk nødvendighed, at landet har et særdeles velfungerende erhvervsliv!

Danmark er i hård konkurrence med resten af verden
De fleste lande har lavere omkostninger end os. Derfor bør vi også satse på en anderledes produktion.    Det er nødvendigt at tænke nyt og anderledes, hvis vi ønsker at beholde vores forspring i levestandard. Vores danske kultur står dog stærkt med hensyn til kreativitet og selvstændig tænkeevne/udfoldelse. Derfor bør vi især satse på nye produkter, kvalitet og nicheproduktion.

Man kan sagtens forestille sig Danmark som et land med mange forskere og opfindere samt fremstilling af varer, der ikke altid kræver stor billig massefabrikation. Der vil altid være et marked for kvalitet og specialfremstillede produkter. Dansk uddannelsespolitik og forskning bør opprioriteres mest muligt med henblik på dette, så vi kan fortsætte vores høje levestandard. Dette vil også give den nødvendige vækst og beskæftigelse til den øvrige del af befolkningen.

Socialdemokratiets store udfordring fremover er, at mange socialdemokratiske vælgere stadig har samme tankegang og samfundsforståelse som ”dengang i 60'erne”. Socialdemokratiet er ikke kun en interesseorganisation for lønmodtagere og offentligt ansatte, men et regeringsdueligt parti, der skal have et helt samfund til at hænge sammen.

Den internationale dimension
Mange beslutninger og forhold afgøres i dag uden for landets grænser. Det er nødvendigt, at vi er synlige og aktive overalt, hvor der er mulighed for indflydelse. Danskerne har desværre haft mange dårlige oplevelser af EU, dette bør selvfølgelig ikke hindre fornuftigt europæisk samarbejde. Det er stadig nødvendigt med en stor oplysningsindsats rettet imod vælgerne for at kunne ændre denne mistillid.

Det er min opfattelse, at de traditionelle valgtaler under valgkampen, hvor alle partier overgår hinanden i urealistiske valgløfter, er en forældet og en dårlig strategi – dette skaber kun mistillid og politikerlede!

Valgresultatet og regeringssammensætning er ofte næsten fastlagt inden valgaftenen. Ingen partier får samtlige stemmer og dermed heller ikke mulighed for at realisere deres valgprogram - valgprogrammer, der altid er en ”utopisk ønskeseddel” baseret på ideelle, men urealistiske økonomiske forhold. Alle politiske partier ønsker selvfølgelig det bedste for deres vælgere!

På nuværende tidspunkt ved vi, at der er en stor ubalance imellem antallet af erhvervsaktive og den store gruppe ældre borgere, der skal forsørges i mange år fremover. Det betyder stigende offentlige udgifter til pleje og sundhed. Automatisering af mange virksomheder kan forventes at blive årsag til stigende arbejdsløshed og dermed flere udgifter til overførselsindkomster. Hele vores velfærdssamfund er afhængigt af, at der skaffes flere arbejdspladser og dermed indtægter til at dække de stigende offentlige udgifter.

Socialdemokratiets vej til succes er:

- Tydelig fokus på det socialdemokratiske menneskesyn og værdigrundlag.
- At fremstå som det bedste og mest ansvarlige regeringsduelige parti.
- Som et parti, der tænker langsigtet og erkender den globale udvikling.

Som et parti, der især sætter fokus på beskæftigelsen og dermed Danmarks indtjening og økonomi, så vi kan styrke og bevare vores danske velfærdssamfund.

Filip Sebastian er pensioneret murersvend og medlem af Socialdemokratiet i Slagelse. 

Dette essay er det seneste bidrag i Netavisen Pio og Socialdemokratiets essay-konkurrence ‘fremtidens socialdemokrati’ i forbindelse med udarbejdelse af partiets nye principprogram.

Følgende essays er hidtil offentliggjort:
Hans Stavnsager: Frigørelse og fællesskab
Kasper Fogh: Socialdemokratiet må se fremad
Rasmus Stoklund: Det gode liv og globaliseringen
Morgan Krüger: Uddannelsespolitiken skal ud af overfløjens hænder
Tommy J. Johnsen: Sundhed er en socialdemokratisk mærkesag

Du kan læse mere om konkurrencen her. Vil du selv bidrage med en kronik kan du kontakte Netavisen Pio på redaktion@piopio.dk.


placeholder

Annonce