Annonce

Socialdemokratiet på retræte: Klar til kompromis om asyl-plan

Regeringspartiet villig til at skrotte vigtig del af Rwanda-planen for at få andre EU-lande med på at opbygge et nyt asylsystem.
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Udlændinge-og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)
Socialdemokratiet er nu villige til at skrotte vigtige dele af sin hidtidige plan om et modtagecenter uden for Europa. En plan, som den tidligere S-regering gennem et par år forhandlede med det østafrikanske land, Rwanda, om at være en konkret del af.

S-planen indebar:

  • at flygtninge og andre, som hidtil skulle søge om asyl i Danmark.

  • Men efter kort tid i Danmark skulle asylansøgerne fragtes videre fra Danmark til et modtagecenter uden for Europa, eksempelvis Rwanda.

  • De, der ikke opnåede asyl, skulle så - som hidtil - sendes retur til hjemlandet. Blot altså ikke fra Danmark, men nu fra Rwanda.

  • De, der derimod fik tilkendt asyl, skulle ikke have ret til asyl-ophold i Danmark, men derimod i Rwanda - eller i et andet tredjeland.

  • Danmark skulle så udelukkende tage FN-kvoteflygtninge – og flygtninge fra det europæiske nærområde som for eksempel Ukraine.

Men nu er det ifølge udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) ikke længere et ufravigeligt S-krav, at flygtninge skal fortsætte med at opholde sig i et tredjeland uden for EU, hvis de bliver anerkendt som flygtninge.  

Kompromis nødvendigt

“Jeg tror ikke, vi kan lande sådan en løsning, hvis vi hver især har nogle meget specifikke krav. Derfor tror jeg, man bliver nødt til i en europæisk løsning at være åben for alle de forskellige indstillinger, som forskellige lande har til, hvordan sådan noget her kan lade sig gøre. Vi kan ikke få det præcis sådan, som vi gerne vil have det, for så tror jeg ikke, det kan blive til noget,” siger Kaare Dybvad til Politiken.

Vi kan ikke få det præcis sådan, som vi gerne vil have det

Han forklarer uddybende over for Politiken, at “det med Rwanda” var udgangspunktet, at flygtninge, der fik ret til asyl, ikke fik asyl-ophold i Danmark, men derimod i Rwanda eller et andet tredjeland. Men nu er Dybvad og Socialdemokratiet altså parat til at gøre “det på en anden måde”.

Dybvad forklarer, at én model af flere kunne være, at flere EU-lande går sammen om et modtagecenter og herudover indgår en aftale om en form for EU-kvotesystem, hvor landene forpligter sig til at tage hver sin andel.

SVM-regeringsgrundlaget: Ikke et ord om Rwanda

I SVM-regeringsgrundlaget står Rwanda ikke nævnt en eneste gang i afsnittet om et nyt asylsystem. Til gengæld understreges det, at Danmark skal arbejde aktivt for etableringen af et nyt asylsystem.

Hvis det indebærer oprettelse af et modtagecenter uden for Europa, skal regeringen arbejde målrettet på, at det etableres i samarbejde med EU eller i et samarbejde med en gruppe af lande: 

“Herunder om der f.eks. kan indgås samarbejder med andre lande inspireret af Tyrkiet-aftalen, oprettes et modtagecenter uden for Europa eller andet, der tilsvarende bidrager til at løse udfordringerne. Det er regeringens mål, at et modtagecenter uden for Europa etableres af EU eller i samarbejde med en række andre lande, og at det etableres et sikkert sted, der lever op til Danmarks internationale forpligtelser,” heddet det iSVM-regeringsgrundlaget, ‘Ansvar for Danmark’.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ideen om en fordelingskvote i EU, hvor man bare fordeler migranterne blandt landene år efter år efter år efter år osv., er en død sild. Det er jo reelt det samme, man har prøvet at få igennem i efterhånden mange år, men som igen og igen bliver fejet af bordet, og med stor sikkerhed vil blive det igen. Og fuldt forståeligt.

Så længe migranterne ikke bliver sendt tilbage til Afrikas kyst mod middelhavet - lige så længe bliver de ved med at forsøge
det er logik for perlehøns

Ja det er virkelig ikke særligt svært at forstå.

Påståede "flygtninge", der de seneste 10 år (perioden 2013-2023) har ansøgt Udlændingestyrelsen om at få fjernet rejsebegrænsningen til deres hjemland eller det land, hvor de angiveligt risikerer forfølgelse, så fupflygtningene kunne rejse hjem på ferie i mellemøsten fra deres danske asyl.

Nationalitet:
- Irak: 116
- Afghanistan: 60
- Burma: 54
- Indonesien: 41
- Statsløse: 30
- Somalia: 17
- Sudan: 15
- Den Demokratiske Republik Congo: 10
- Iran: 8
- Sri Lanka: 7
- Øvrige nationaliteter: 61
I alt 419

Sagsudfald:
- Tilladelse: 363
- Afslag: 19
- Afsluttet uden afgørelse: 32
I alt 414

Kilde: UUI alm. del - svar på MFU spm. 179 af 7. juni 2023, https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/UUI/spm/179/svar/1964658/index.htm

Ren asylsvindel.

De må slå sig i låret af grin over, hvor blåøjede og nemme vi danskere er.

Det er yderst klog det Dybvad vælger nu

Den samlede befolkning i EU er på blot 442 mio. mennesker, mens den forventede TILVÆKST alene i Afrika og alene indenfor de næste 25 år forventes ar runde 1 mia. mennesker.
Der er ganske enkelt alt for få af os i Europa og alt for mange i tredjeverdenslande til, at den nuværende udvikling kan være bare tæt på holdbar.

selvforskyldt - vi hjalp dem jo med at sænke spædbørnsdødeligheden

Dybvad er i gang med endnu en syltekrukke. Det er dybt godnat. Virkelig dybt godnat.
Jeg kan ikke opfatte det anderledes end at det er politikernes bestemte vilje at ødelægge, totalt destruere, nationalstaterne i det håb at man bedre som politiker kan tøjle/styre/regere/piske en sammenblandet befolkning end en befolkning der gerne vil beholde sine nationale værdier.
Min dybeste despekt.

Hvad er dit forslag? vil du skyde migranterne når de når grænsen? det vil selvfølgelig løse problemet men npk medføre overarbejde til bedemændene.

send dem tilbage - om nødvendigt med magt!

Kurt Jensen, det var ikke et svar fra dig jeg efterspurgte, men et svar fra Gunnar Johansen, men du er måske hans sekretær?

Jamen, de skal da helst ikke nå grænsen, men forsøger nogen uberettiget at krydse grænsen, så må der bruges vold. Det skulle være sket i 2015. Vatnissen Søren Pind turde imidlertid ikke bruge vold, så miseren fortsætter bare.

Ja, og du vil helt sikkert være den første til at skyde på ubevæbnede personer, der forsøger at krydse grænsen, eller hvad?

Næppe, jeg er pensionist, ikke grænsevagt.

Så meget desto bedre, så har du jo tid til at holde vagt og det vil vel være ligesom at gå på bukkejagt, at man venter med at skyde til den rigtige buk (migrant) dukker op.

Bent Menck Andersen - 'skyde' du går til grænsen, hvad med at tilbagesende med magt?

og så ser jeg hellere en druknet migrant end en seksuelt forulempet dansk pige/kvinde
.

Hvad om befolkningen blev spurgt om interessen for at modtage asylansøgere, det er trods alt befolkningen
der betaler. Man kunne passende tage spørgsmålet op ved kommende valg.

Det tør ingen dansk politiker. Det ville jo svare til noget der ligner demokrati, og det tager de fleste politikere afstand fra. "Folket kan jo finde på hvad som helst", det ville være galimatias.

Hvor længe endnu, Catilina, vil du misbruge vor tålmodighed?

Annonce