Annonce

Sygefravær skal bekæmpes med bedre arbejdsmiljø – ikke panodiler

Gør noget ved arbejdsmiljøet i stedet for at mistænkeliggøre de offentligt ansatte, lyder opråbet fra fagbevægelsen til arbejdsgiverne
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener selv, at de har fundet guldkalven, når det drejer sig om den bundne opgave, vi som samfund står over for med at øge arbejdsudbuddet: De offentligt ansatte skal da bare være mindre syge.

DA’s undersøgelse af sygefraværet er der overhovedet intet nyt i.

Det er blevet en fast plade, de sætter på med jævne mellemrum. En plade, hvor man mistænkeliggør de offentligt ansatte ved at insinuere, at de har en dårlig kultur med mange såkaldte øv-dage.

At de har en dårlig kultur med mange såkaldte øv-dage

I fagbevægelsen er vi enige i målet om mindre sygefravær blandt de offentligt ansatte.

Men vi er ikke enige i den populistiske måde, som sagen beskrives på i Berlingske Tidende og slet ikke i de løsningsforslag, der bringes i spil, som handler om panodiler og en hårdere indstilling blandt lederne til at fyre syge medarbejdere.

Det er et problem, for det fjerner fokus fra den egentlige årsag: for lidt fokus på arbejdsmiljøet.

Sammenligner pærer og bananer

Arbejdsmiljøet spiller nemlig en stor rolle, når det kommer til sygefraværet. Så stor, at det ifølge Aalborg Universitet er en tredjedel af sygefraværet, der er forårsaget af dårligt arbejdsmiljø.

Når DA ikke når til denne konklusion, skyldes det, at de laver den klassiske fejl at sammenligne pærer og bananer.

Stor forskel på de arbejdsmiljøforhold, der er for medarbejderne

Der er nemlig stor forskel på de arbejdsmiljøforhold, der er for medarbejderne i henholdsvis det offentlige og det private.

Samtidig med, at der er stor forskel, når det kommer til de vilkår, man byder de offentligt ansatte i de forskellige kommuner.

Disse forskelle kan man altså ikke bare tage ud af ligningen, uden at det påvirker resultatet.

Et væsentligt større arbejdspres 

Hvad er det så, DA overser i deres forslag? 

Jo, hvis vi tager forskellen mellem det private og det offentlige først, så viser en undersøgelser lavet af Epinion, at offentligt ansatte oplever mere arbejdspres, og at de sammenlignet med privatansatte har forventninger til et væsentligt større arbejdspres i de kommende år.

Problemet bliver altså større og større, og et højere arbejdspres fører alt andet lige til et højere sygefravær.

Et højere arbejdspres fører alt andet lige til et højere sygefravær

At det er sådan burde ikke komme bag på nogen – især ikke DA.

De offentligt ansatte arbejder jo i langt højere grad med velfærdsydelser i social- og sundhedssektoren, på børn- og ungeområdet og i jobcentrene, hvor de sociale udfordringer er helt anderledes, end de er i den private sektor.

Det leder os hen til det andet problem med sammenligningen.

Nogle steder har langt større problemer med social ulighed end andre

At der også er store demografiske forskelle mellem kommunerne, som gør, at man nogle steder har langt større problemer med social ulighed end andre.

Der er ganske enkelt forskel på, om man arbejder i en kommune på vestegnen eller i en vestjysk kommune. Og det vil selvfølgelig også vise sig i statistikken over sygefraværet.

Mangler at få alle grupper med

I stedet for at mistænkeliggøre de offentligt ansatte bør DA hellere se på sammenhængen mellem dårligt arbejdsmiljø og sygefravær og det store forebyggelsespotentiale, der ligger i at gøre noget ved arbejdsmiljøet.

Et godt sted at starte kunne for eksempel være sygefraværspuljen i den offentlige sektor, hvor vi mangler at få alle grupper med - især de usynlige hænder og de kolde fødder, som gør rent og henter vores affald.

At DA fremover besinder sig fra at sætte den samme gamle plade på

Derfor håber jeg også, at DA fremover besinder sig fra at sætte den samme gamle plade på.

Det er ikke mange måneder siden, at vi indgik en ny trepartsaftale om en ny national arbejdsmiljø-strategi med ambitiøse mål om betydeligt færre nedslidte lønmodtagere.

Så skulle vi ikke hellere fortsætte det gode samarbejde lønmodtagere og arbejdsgivere imellem, frem for at DA opdyrker mistilliden ved at skyde til måls efter de offentligt ansatte.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hold nu op, alle ved at 75-80 procent af de offentlige ansatte er dovene og egoistiske!

Klassisk FH at kneppe det private erhvervsliv!
Man forstår godt at medlemmerne flygter fra FH!

Annonce