Annonce

Sygeplejersker under pres: “Stemningen er ekstremt trykket”

Region Hovedstaden barsler med tvungen fordeling af skæve vagter hos sygeplejerskerne. Det vækker bekymring og utryghed, fortæller Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden.
Foto: Colourbox
Sygeplejersker i Region Hovedstaden har forsamlet sig i løbet af juni til en række møder, hvor et omdiskuteret udspil har været på dagsordenen.

I udspillet fremgår det, at Region Hovedstaden vil tvinge sygeplejersker til at tage et fast antal vagter i weekender og på helligdage.

Udspillet skaber uro og vækker harme hos sygeplejerskerne, fortæller Dansk Sygeplejeråd (DSR), som har arrangeret møderne.

Et følelsesladet emne 

Region Hovedstadens udspil ‘Sammen om vagtarbejdet’ blev beskrevet i en pressemeddelelse, som blev sendt ud i begyndelsen af maj.

Her fremgår det, at - hvis forslaget bliver indført - en del af de sygeplejersker, som primært arbejder mandag til fredag i dagtimerne, skal have mindst 18 weekend - og helligdagsvagter om året.

“Man skal ikke være i tvivl om, at denne sag berører sygeplejerskerne både følelsesmæssigt og praktisk. Det opleves som en udefrakommende indgriben i privatlivet. Stemningen er ekstremt trykket,” siger kredsnæstformand i DSR, Nicklas Vagner Forsman, til Netavisen Pio.

Usikkerheden om hvordan fremtiden for arbejdsfordelingen kommer til at se ud skaber nervøsitet hos sygeplejerskerne, fortæller Nicklas Vagner Forsman.

Lige nu ved medarbejderne ikke, hvad der kommer til at ske

“Lige nu ved medarbejderne ikke, hvad der kommer til at ske. Folk har set en pressemeddelelse fra arbejdsgiver, som var det værst tænkelige afsæt, man kunne forestille sig,”siger han.

Forslaget om tvungen vagtfordeling er i øjeblikket sendt til drøftelse hos ledelsen på hospitalerne i Region Hovedstaden. Det er endnu uvist, hvordan de forholder sig til forslaget.

Hvis forslaget vedtages vil ændringerne i første omgang gælde for nyansatte, og i foråret 2024 vil det gælde for allerede ansatte.

Fagforening: Løsningen er frivillighed

Forslaget om tvungen vagtfordeling er lavet for at aflaste de sygeplejersker, som trækker et stort læs for at dække de skæve vagter som for eksempel kan ligge om natten.

Den udfordring er man bevidst om, lyder det fra Nicklas Vagner Forsman.

“Vi har fra Dansk Sygeplejeråds side anerkendt udfordringen i, at en forholdsvis lille gruppe af sygeplejersker er ansat på arbejdspladser med rigtig mange aften- og weekendvagter. Der er kun få fastansatte sygeplejersker at fordele vagterne imellem, og det er en udfordring. Så er spørgsmålet, hvordan vi løser det?” siger han.

“Vi mener, at vi løser det gennem frivillighed og ved at kigge på, hvordan man kan gøre det attraktivt at være på sengeafdelingen. Så tager du udgangspunkt i problemets kerne frem for at præsentere en hurtig lappeløsning, som for nogle vil være ekstremt grænseoverskridende,” uddyber han.

Nicklas Vagner Forsman mener, at ledelsen bør lave ordninger, som giver den enkelte sygeplejerske lyst til at tage flere skæve vagter.

“Jeg har hørt en sygeplejerske sige, at ‘hvis jeg skal tage flere skæve vagter, skal jeg have 200 procent mere i løn per vagt.’ En anden siger ‘du kan give mig ligeså meget løn, du vil, det vil ikke kunne få mig til at tage de vagter. Men hvis du giver mig en syvende ferieuge for x antal vagter, så kan vi snakke om det’” fortæller Nicklas Vagner Forsman.

I forvejen mener hovedorganisationen DSR, at sygeplejersker får for lidt i løn. Det blev senest gjort klart, da de forholdt sig kritisk til lønstrukturkomitéens udspil fra den 13. juni, der vurderede, at sygeplejersker ikke blev underbetalt.

Komitéen valgte at medregne de tillæg, sygeplejersker får for skæve vagter i deres vurdering, hvilket fik kritik fra DSR.

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er ganske fair synes jeg, at fordele vagtbelastningen. Sygeplejerskefaget, ligesom mange andre sundheds- og socialfaglige uddannelser, er på det døgndækkede område. Der må man forudse, og kunne forvente, at arbejde på skæve tidspunkter altid vil forekomme. Ja - gu er det besværligt, men jo flere man er om at løfte byrden, jo lettere bliver det trods alt. Og det er altid sundt at kende kollegaernes vilkår og udfordringer. Det kan måske endda styrke fællesskabet.

Tja Grethe… det kan du jo godt mene… men hvis medarbejderne føler sig som ludobrikker, der kan flyttes på mod deres vilje, og de bliver tvunget til at arbejde udenfor normal arbejdstid, når de ikke ønsker det, er det ikke så underligt hvis endnu flere vælger at arbejde et andet sted / med noget helt andet … og så bliver problemet med mangel på medarbejdere blot endnu større…

Undskyld, ikke Grethe men Gerda 😊

Du har fat i noget helt centralt. Normal arbejdstid - hvad er det? På det døgndækkede område er normal arbejdstid dag/aften/nat/weekend/helligdage. Man kan tilpasse sit arbejdsliv efter sin familiesituation eller man kan tilpasse sit familieliv med arbejdssituationen. Der skal findes løsninger. Både i hjemmet i forhold til familien og på arbejdspladsen i forhold til kollegaerne. Hvor fleksibel eller ufleksibel vil man være?

Hvis man har valgt at arbejde i et ambulatorium, er man ikke en del af det "døgndækkede område".
Det er et stort problem at få dækket weekendvagterne på døgnafsnittene, men det er arbejdsgivers problem Tvang er ikke vejen.

"Det er et stort problem at få dækket weekendvagterne på døgnafsnittene, men det er arbejdsgivers problem" Og det er dine fagfællers/kollegaers problem vil jeg sige. Problemer løses bedst i fællesskab, men man kan også stå på sidelinjen og sige at man bare kan vælge anderledes. Tang kan vel være løsningen når viljen til fælles indsats ikke er til stede?

For rigtig mange sygeplejersker tror jeg overhovedet ikke det handler om man +/- vil være fleksibel - men derimod om man vil blive ved i job med et højt arbejdspres, hvor man føler sig tiltagende udnyttet og nedgjort fra arbejdsgivernes og myndighedernes side.
Hvis du ikke selv har arbejdet i 3-holds-skift på en presset hospitalsafdeling indenfor de sidste par år vil jeg opfordre dig kraftigt til at være varsom med at antyde at sygeplejersker bør være mere fleksible…
Og mange af de sygeplejersker der p.t ikke arbejder i den slags sengeafsnit har bevidst søgt over i andre stillinger fordi de kunne mærke at de ikke kunne blive ved at holde til det…
I mange af livets sammenhænge virker tvang ikke særlig befordrende for gode og holdbare løsninger.

Nej tvang er ikke nogen god løsning, men ledelsen har altså retten til at lede og fordele arbejdet og det kan godt have karakter af tvang. Men hvis man som medarbejder vælger alle ulemperne fra tvinger man andre kollegaer og ledelse ud i problemer.
Jeg har for år tilbage arbejdet på et lille sygehus hvor vi havde alt fra vugge til grav så at sige. Alle arbejdede som minimum i to-skift, mange i tre-skift. Vi var fælles om at have det godt og fælles om at have det hårdt. Det var andre tider, det ved jeg godt. Meget er ændret siden da med mange krav, omstruktureringer, effektivisering osv.
Men samtidig har "synd-for-kulturen" også fået grundigt fodfæste.

Gælder løsningen alle sygeplejersker altså også dem der sidder i administrative stillinger, oversygeplejerske og chefsygeplejersker og projektsygeplejersker? Eller eller er det “kun” de sygeplejersker der reelt leverer kerneydelser med patient kontakt der skal deles om byrden af vagtarbejdet?
Og er sygeplejerskerne i sengeafd villige til lønnedgangen de uundværligt vil få?

Jeg forstår det sådan at man har indset at vagtbelastningen for de fastansatte sygeplejersker på døgnafsnittene er alt for stor og slider dem ned til sokkeholderne; hvorefter personaleflugt er en mulighed man ikke kan se bort fra. Ja lønnedgang kan der nok blive tale om for nogle, men om de kommer til at gå fra hus og hjem af den grund tror jeg ikke. Det fremgår ikke om man aktuelt løser udfordringen ved hjælp af vikarer, med FEA-vagter, med overarbejde? Det kan der bruges mange penge på. Penge som kunne fordeles mere fornuftigt og retfærdigt mellem alle ansatte.

At tvinge vagter ned over hoved på ansatte uden forhandlinger- er som at gennemføre slaveriet.
Sygeplejersker, butiksansatte, HKer, ja alle lønmodtagere, er blevet ansat med en aftale om timeantal og fordeling af disse gennem en lønperiode. Ønsker arbejdsgiverne at ændre denne aftale, må de opsige de pågældende og derefter tilbyde dem en ny ansættelses kontrakt. Og så bliver det først spændende hvor mange sygeplejersker Region Hovedstaden så kommer til at mangle….,,

Nu er det jo umuligt at vide hvad der står i hver enkelt ansættelseskontrakt. Men en ansættelseskontrakt kan være "vagt" formuleret. F.eks.:

Ansættes i fuldtidsstilling på afd. XX primært i dagvagt. Primært ja, men ikke udelukkende altså.

Ansættes i fuldtidsstilling i XX-kommune i vagter fortrinsvis på Plejecenter YY. Fortrinsvis ja, men ikke udelukkende = vagter i udekørende hjemmepleje eller på andet plejecenter kan ikke udelukkes.

Ved at godkende den slags formuleringer accepterer man leders ret til at lede og fordele arbejdet og accepterer også at f.eks. aften- og nattevagter kan forekomme, eller at man ikke altid skal møde ind på samme arbejdsplads.

De sidder og sælger strøm og fortjener store bonusser således at lille Danmark kan løbe billigst muligt rundt!

Hvor store bonusser vil vi danske strømforbrugere og vælgere acceptere?

De står op dagen rundt og løber fra Herodes til Pia og sørger for at patienter hurtigst muligt kommer på benene igen, så Danmark kan løbe billigst rundt!

Hvor store bonusser vil vi danske patienter, medborgere og vælgere acceptere?

200% ekstra for natarbejde? 300-500% for weekend-arbejde? 500% i afdelinger hvor risiko for død er overhængende med mindre sygeplejersken er ekstrem omhyggelig?

Hvad er de private bonus-scorere parate til at betale for liv og død i døgnets 24 timer?

Diskussionen som Danmark ikke slipper for?

Florence Nightingale eller Messi?

Offentlig eller privat?

Solidarisk eller betal ved kasse 1?

At operationssygeplejersker om natten i weekenden får 1% i løn af Messi skriger til Himmelen!

Men kun arabiske olie-sheiker vil betale den pris!

Hvorfor?

Fordi der er penge i lortet!

Flere penge end selv strøm-sælgende danske Peter, Ole og Tina kan tjene, når strøm købes og sælges i døgnets 24 timer!

Så længe folketingsmedlemmer og statsministeren tjener mere end sygeplejersker der kun arbejder i weekenden, ja, så hører logikken op!

Men den danske model forhindrer at vi i Danmark kan diskutere løn offentlig som privat!

Derfor må folk dø, før der sker noget!

Region Midtjylland viser vejen!

Kühnau tør ikke kræve de penge af Mette Frederiksen som er nødvendigt!

“Ovenud solidarisk underdanighed overfor de bevilgende myndigheder”!

Som Lars Løkke så smukt udtalte det!

Det løber ud i sandet!

Sundhedsvæsenet!

Fordi Lars Løkke og ligesindede ikke vil betale hvad “det” koster!

Derfor kommer vi danskere til at dø tidligere i fremtiden!

“Vi” har ikke råd til skidtet!

Ikke råd til at holde os selv i live!

Lev med det!

Bonus-baronerne skal nok klare den!

Frihed for Loke men Thor døde da Lars Løkke gik fra Venstre til Moderaterne!

Moderate offentlige lønninger! Høje private lønninger!

Lars Løkke har sejret ad statsministeriet til!

Selv Mette Frederiksen er enig med Lars!

Smulerne fra de riges bord deles ud!

Til sygeplejerskerne!

Den danske model betyder at “de” gladeligt selv slås om smulerne!

Nu går formanden efter et årti!

Måske en Messi overtager!

Præcis som Mette Frederiksen i spil som velbetalt NATO-generalsekretær, der har ansvaret i døgnets 24 timer!

Men lønnen er derefter!

Liv eller død!

Så længe danskerne foretrækker at betale for charterrejser frem for mormors kræftoperation, ja, så bliver det derefter!

Den danske model holder flyene i luften!

Sundheds-sektoren er for længst med Lars Løkke blevet grounded!

Det løber ud i sandet, ynder han at sige!

Lars Løkkes kæmpestore Herkules-fly strandede i et vandhul på den jyske hede!

Men glade feriegæster flyver lettede fra Kastrup!

Alt er ved det gamle!

Mette og Lars styrer showet!

Og danskerne dør hurtigere og hurtigere!

Lev med det!

Privat-hospitalerne jubler!

Her lander lidt af bonus-milliarderne fra Danmarks nye millionærer snart milliardærer!

Og i Norge betaler olie og lakse-milliardærerne gerne 500% i tillæg i weekender til sygeplejersker!

Lev med det!

Eller….

Det var dog en gedigen gang sludder og vrøvl. Bliv dog inden for emnet """

Meget enig -,Og egentlig lidt trist at sådanne en smøre , bryder ind i en debat der tegnede til at blive interessant med synspunkter som arbejdstidsregler - gensidig solidaritet på de skæve vagter - samt ledelsesansvaret for at få turplanerne til at hænge sammen - 🤔

“Man skal ikke være i tvivl om, at denne sag berører sygeplejerskerne både følelsesmæssigt og praktisk. Det opleves som en udefrakommende indgriben i privatlivet. Stemningen er ekstremt trykket,” siger kredsnæstformand i DSR, Nicklas Vagner Forsman.
Arbejdslivet griber ind i privatlivet. Når privatlivet griber ind i arbejdslivet er der i overenskomsten en lang række aftaler som sikrer arbejdstageren mod en del ulemper. Barnets 1. og 2. sygedag, egen sygdom, tjenestefrihed ved begivenheder i familien osv. Vel at mærke uden løntab.
Nu handler det om at man ønsker at fordele de skæve vagter og sikre at der er relevant og kompetent personale tilstede døgnet rundt, og så kommer der det noget uldne argument om indgriben i privatlivet.
Privatlivet må man hænge i garderoben når man træder ind på arbejdspladsen.

Nå ja. Så længe stemmeingen kun er "ekstremt trykket" og ikke "ekstremt vild og voldsomt trykket" så går det jo nok.