Syv skarpe fra Mette Frederiksen i afslutningsdebatten

Drop planerne om at sænke skatten, sæt ind over for skattefusk, find pengene til togfonden og gør mere for at sikre vækst og beskæftigelse i hele landet. Det var blandt budskaberne fra Mette Frederiksen i forbindelse med dagens afslutningsdebat.
Folketinget holder i dag den afsluttende debat inden sommerferien. Statsminister Lars Løkke Rasmussen indledte med en tale om ”den indenrigs- og udenrigspolitiske situation”, hvorefter ordet overgik til de enkelte partiformænd.

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen var på talerstolen for at give partiets bud på, hvad der er Socialdemokratiets tilgang til de aktuelle problemer, Danmark står over for. Netavisen Pio har her samlet syv pointer fra Mette Frederiksens tale og efterfølgende replikker i forbindelse med dagens afslutningsdebat:

Regeringen skal gribe ind over for skattesnyd
Den seneste tids afsløringer af omfattende skattesnyd, blandt andet i forbindelse med de meget omtalte Panamapapirer, har sat spørgsmålstegn ved det retfærdige i vores skattesystem. Men regeringen har ifølge Socialdemokratiet været for passiv, og må derfor indkalde til forhandlinger om at bekæmpe skattesnyd:

”Rigmænd har systematisk flyttet deres penge væk fra Danmark og i skattely på den anden side af kloden. Dem, der har gemt deres formue i Panama, har ikke opfyldt deres del af kontrakten. Vi skal svare kontant tilbage (…) Vi bliver nødt til at sikre et gennemsigtigt og retfærdigt skattesystem. Hvordan skal vi blive ved med at bede danskerne om at betale skat, når regeringen samtidig er passiv over for dem, der snyder?”

Regeringen har brugt pengene forkert
Væksten i Danmark er faldet under Lars Løkkes regeringsperiode. Regeringens foreløbige tiltag har ifølge Mette Frederiksen ikke haft fokus på at styrke de danske virksomheder, men har i stedet sænket skatten for udvalgte grupper, uden at det har gavnet beskæftigelsen:

”I går blev vi mindet om, at væksten i Danmark står i stampe. Man må sige, at regeringens begejstring for nulvækst virkelig er slået igennem. Danmark har fået en nulvækst-regering. Ny fremgang kræver stærke danske virksomheder. Derfor var det en fejl, da regeringen stor i slaget brugte penge på en boligjobordning og derefter sænkede registreringsafgiften og arveafgiften.”

Tiden er ikke til sænke skatten
Udgifterne til at håndtere det stigende antal flygtninge og besparelserne i den offentlige sektor som følge af regeringens omprioriteringsbidrag betyder ifølge Mette Frederiksen, at der ikke er penge til at sænke skatten, sådan som regeringen lægger op i forbindelse med efterårets skatteforhandlinger:

”Når vi lægger alt det her sammen – ja, så er tiden ganske enkelt ikke til blå bloks skattelettelser. Vi skal diskutere vores økonomiske politik til efteråret. Mon ikke blå bloks kreativitet strækker sig til at gøre nedslidtes adgang til pension endnu vanskeligere, give gulerod i toppen og pisk til andre og ellers skære ned på det, vi er fælles om.”

Togfonden skal indarbejdes i ny 2025-plan
Regeringen har meldt ud, at den ikke vil gennemføre den stort anlagte togfond, der blandt andet skulle sikre kortere transporttid mellem landsdelene. Regeringen hævder, at den lave oliepris gør det for dyrt at finansiere togfonden, men det argument køber Mette Frederiksen ikke:

”Regeringen har forsøgt at gøre Togfonden til en kæmpehul i statskassen. Vi ved nu, det ikke passer. Det er 200 mio. kr. om året i varigt provenu, det drejer sig om. Vi skal have hele Danmark til at hænge sammen, og jeg vil derfor foreslå, at vi frem til 2020 tager de 200 mio. kr. om året fra puljen til bedre og billigere kollektiv trafik. Herefter skal finansieringen indarbejdes i den kommende 2025-plan. På den måde kan vi binde Danmark sammen retfærdigt og ansvarligt.”

Uddannelse er en ideologisk kampplads
Mette Frederiksen slog fast, at Socialdemokratiet er imod et karakterkrav på 4 for at få adgang til gymnasiet, sådan som Venstre og Konservative har krævet. Et karakterkrav på 4 vil nemlig afskære mange unge fra at bryde med den negative sociale arv:

”Det her handler om måske en af de største ideologiske forskelle vi har i dansk politik: Vil vi have et uddannelsessystem der lukker døre, for de unge der kommer fra hjem, hvor der ikke er stærke uddannelsestraditioner? (…) Forudsætningen for, at mange kan bryde den negative sociale arv hvad angår uddannelse, det er at man kan komme ind på et HF, og man har muligheden for at bruge det HF til at løfte sig videre derfra.”

Arbejdsudbud skal have de rette kvalifikationer
Mette Frederiksen gjorde det klart, at for Socialdemokratiet er det afgørende ikke kun størrelsen af udbuddet af arbejdskraft, det vil sige hvor mange der står til rådighed for arbejdsmarkedet, men i mindst lige så høj grad kvaliteten, det vil sige kvalifikationerne blandt de folk, der står til rådighed:

”For mig er arbejdsudbud uendelig ligegyldigt, hvis ikke arbejdsbuddet har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Og det er vel den kvalitative diskussion vi har meget mere brug for at rejse, end den vi har hørt på nogle år efterhånden.”

Ukontrolleret tilstrømning vil ramme de svageste
Mette Frederiksen slog fast, at Socialdemokratiet støtter en stram udlændingepolitik kombineret med en øget indsats i nærområderne. Historien viser nemlig, at det i høj grad er de svageste, der betaler regningen ved fejlslagen integration.

”Lige så rigtigt det er at hjælpe mennesker på flugt i vor tids største flygtningekrise. Lige så rigtigt er det, at vi ikke skal tage imod flere mennesker i Danmark, end vi evner at integrere. Både fordi de kulturelle udfordringer med manglende ligestilling og parallelsamfund skal håndteres. Men også fordi det ellers vil betyde store besparelser andre steder. Besparelser, som jeg tror vil ramme socialt skævt. Det plejer de nemlig. Så vi skal fastholde en stram udlændingepolitik. Men samtidig prioritere et stærkere internationalt engagement i nærområderne.”


placeholder

Annonce