Tag børnebrillerne på, når du skal stemme!

I dag er dagen, hvor demokratiet igen skal stå sin prøve. I dag er dagen, hvor vi vælger vores byråd de næste fire år. Mit budskab: Husk børnene!
De sidste par måneder har stået i demokratiets tegn - men nu er det nu. 

Valgplakaterne har flagret i lygtepælene, kandidat efter kandidat har vandret rundt i bydel efter bydel, og delt pamfletter ud med flotte nedskrevne visioner for de næste 4 års arbejde. Bytorvene og Hovedgaden har været prydet med folk i farvede partijakker og balloner, og min egen togstation har morgen efter morgen været fyldt af ivrige morgenfriske Radikale, der deler chokoladescones ud (hvilket egentlig kun har fået mig til at tænke, om ingen af dem har et rigtigt arbejde?) Men nu er det nu! I dag skal vi udøve vores demokratiske pligt og stemme.

Jeg syntes faktisk, at det har været svært at finde den helt rigtige kandidat, for det emne, jeg mener, er det aller vigtigste: vores børn.

Jeg syntes faktisk, at det har været svært at finde den helt rigtige kandidat, for det emne, jeg mener, er det aller vigtigste: vores børn. Det mener alle jo er hamrende vigtigt! Det er derfor lokalpolitik bliver så relevant, for ingen kommunalvalgspolitiker med respekt for sig selv kan stå efter en kommunalvalgskampagne og sige "Jeg har lyttet til pædagoger, forældre, bedsteforældre og børn", og holde fast i, stik imod deres oplevelser i hverdagen, at normeringer i den pågældende kommune bare er hamrende gode. 

Til kamp for minimumsnormeringer
Og jeg har spurgt stort set alle kandidater, jeg har talt med, hvad de mener om normeringerne i de albertslundske institutioner, og hvad de vil gøre ved det. Jeg har fået både ydmyge og kreative svar, for langt de fleste kandidater har indrømmet blankt, at de må erkende, at der er et problem, men at de ikke aner hvad løsningen er. Undersøgelser, forældresparringsgrupper, sociale normeringer, ledelseseftersyn og så videre har været nogle af de svar, jeg har fået - for modsat på Christiansborg, hvor de altid kan trække ledelseskortet og sige, det må være den enkelte institution, der har et problem - kan man i en valgkamp, hvor man står så tæt på den enkelte borger, ikke bare smide en smart sætning i hoved på folk om, at det må være den enkelte institutions eget problem. En rundspørge blandt kandidaterne til kommunalvalget viser da også, at 8-10 kandidater til kommunalvalget mener, der bør være en minimumsnormering i landets daginstitutioner.

Jeg har fået både ydmyge og kreative svar, for langt de fleste kandidater har indrømmet blankt, at de må erkende, at der er et problem, men at de ikke aner hvad løsningen er.

Selvom argumentet imod minimumsnormeringer fra Christiansborg ofte lyder, at de ikke vil fratage kommunernes deres kommunale selvstyre, så viser en undersøgelse som denne, at de kommunalebyrødder måske faktisk ønsker sig de minimumsstandarder. Jeg tror, at det skyldes, at flere og flere kommunalpolitikere ønsker at gøre op med den kultur i dansk politik, hvor Christiansborg fralægger sig deres ansvar for den økonomiske situation i kommunerne, selvom det er dem, der i grove træk sætter rammen. Velfærdsrettigheder til borgerne vil forpligte politikerne på Christiansborg mere på at sikre økonomien, og minimumsnormeringer er en velfærdsrettighed. Men hvordan sikrer vi så, at kommunalpolitikernes ønske om minimumsnormeringer bliver til virkelighed? Der har dit kryds i dag en betydning - men også hvordan du følger det op.

Husk at holde politikerne op på deres løfter
I dag er det dagen, hvor borgmesterkæder skifter hænder i løbet af natten, nye byrødder er kommer ind, gamle fortsætter, og nogle er helt ude - alt i alt skal demokratiet bestå endnu en prøve. Men i bund og grund er det vel først i morgen, at det virkelige demokrati går i gang. 

For nu skal dem, vi vælger i dag, holdes op på, hvad de har sagt i valgkampen. 

Det er vores rolle som borgere. Jeg har en ekstra forpligtigelse, fordi jeg er valgt i en fagforening, men alle forældre, bedsteforældre og pædagoger, der i dag sætter deres kryds på en kandidat, der lover bedre normeringer, skal love sig selv, at holde personen op på det løfte de næste 4 år. 

Hvis vi skal have et stærkere demokrati, så skal vi have byrødder, der er i kontakt med borgerne hele året rundt, hele valgperioden, så borgernes meninger får en reel betydning i de valg, de skal og ikke skal træffe.

Og tænk hvis det kommunalbestyrelsesmedlem, der har aflagt normeringsløftet, i stedet for at skylde skylden på Christiansborg, når det ikke kan indfries, går til sine kommunale kollegaer og siger "Vi lovede sgu... Nu må vi finde ud af, hvordan vi holder det."

Nye måder at møde borgerne på
Hvis vi skal have et stærkere demokrati, så skal vi have byrødder, der er i kontakt med borgerne hele året rundt, hele valgperioden, så borgernes meninger får en reel betydning i de valg, de skal og ikke skal træffe. Ikke kun igennem høringsvar og andre formelle kanaler, men igennem dialogen og mødet med borgerne og medarbejderne i kommunen. 

Men det kræver, at vi finder nye måder at mødes på - for jeg tror ikke, at borgermøder er vejen frem for alle. 

Det vigtigste du kan gøre i dag, er at stemme på en, der også tager børnebrillerne på i morgen. 

Jeg tror faktisk, at man skal til, i stedet for kun at tale løn for kommunalbestyrelsesmedlemmer, at tale om andre rettigheder, for eksempel 4 ugers frikøb om året, så man kan besøge de velfærdsinstitutioner, som man rent faktisk forvalter. Eller gøre det obligatorisk at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer én gang årligt skal mødes med alle forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, eller én gang årligt skal mødes med medarbejderne til et lyttemøde. Vi kan godt finde bedre måder at mødes på end i dag, som påtvinger både mig som borger og dem jeg har valgt til den svære dialog, der former et demokrati. 

I dag skal vi stemme, jeg har taget #børnebrillerne på, når jeg skal sætte mit kryds, men det vigtigste du kan gøre i dag, er at stemme på en, der også tager børnebrillerne på i morgen. 

God valgdag!

 

Mette Aagaard Larsen er forretningsudvalgsmedlem i BUPL.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der alle ugens hverdage kommer med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Kommentarer fra Facebook