Trepartsaftale skal give virksomheder mulighed for at kræve coronapas

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, som skal give virksomheder mulighed for at kræve coronapas af ansatte.
Fredag morgen er S-regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) blevet enige om en trepartsaftale, der skal gøre det muligt for virksomheder at kræve, at ansatte viser gyldigt coronapas.

Derudover er regeringen, FH og DA enige om at anbefale Folketinget, at den lov, som tidligere gav arbejdsgiverne mulighed for at pålægge ansatte at lade sig coronateste, genindføres.

Trepartsaftalen skal være med til at skabe mere tryghed på arbejdspladserne og sikre, at virksomhederne kan mindske risikoen for stor smittespredning blandt de ansatte og tab af omsætning.

Så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom

Muligheden for at kræve test af ansatte gælder kun i forhold til corona, og aftalen gælder så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Regeringen vil nu bede Folketingets øvrige partier om mulighed for hastebehandling i Folketinget og om opbakning til, at aftalen kan omsættes til lovgivning.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye siger:

“Jeg er rigtig glad for, at vi på kort tid har lavet en aftale, som kan give større tryghed på arbejdspladserne og hjælpe med til, at Danmark forhåbentlig kommer gennem vinteren så godt som muligt.”

Tesfaye opfordrer folk til at lade sig vaccinere:

jeg vil opfordre folk til at lade sig vaccinere

“Vi skal fortsat passe godt på hinanden, og jeg vil opfordre folk til at lade sig vaccinere. Jeg vil gerne takke FH og DA for et konstruktivt kort forløb og løfte ansvaret, som så mange gange før under pandemien.“ 

Lizette Risgaard: Fornuftigt

Formanden for FH, Lizette Risgaard, skriver på Twitter, at “så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom vil coronapas og test på arbejdspladserne være en fornuftig løsning, da det vil bidrage til at holde Danmark åbent og til, at medarbejderne trygt kan gå på arbejde”.

vil bidrage til at holde Danmark åbent og til, at medarbejderne trygt kan gå på arbejde

Viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Pernille Knudsen, betegner coronapasset som et godt værktøj for virksomhederne:

“Virksomhederne har i noget tid stået i en meget svær situation, hvor de ikke har haft et klart juridisk fundament til at passe ordentligt på deres medarbejdere og virksomhed. Nu får de med adgangen til at se coronapas et godt værktøj til at kunne beskytte deres medarbejdere og sikre, at driften kan fortsætte ved at tage de forholdsregler, der skal til for at forhindre udbrud på arbejdspladserne,” siger hun ifølge en pressemeddelelse.

Pernille Knudsen glæder sig over, at virksomhederne med aftalen også får adgang til at bede medarbejdere om at lade sig teste på arbejdspladsen:

så lange ventetider ikke risikerer at bremse virksomhedernes drift

“Det er godt, at virksomhederne med aftalen får adgang til at bede medarbejderne om at tage en test på arbejdspladsen som supplement til det offentlige testsystem, så lange ventetider ikke risikerer at bremse virksomhedernes drift.”

DA skriver på Twitter, at aftalen "sikrer virksomhederne redskaberne til at beskytte medarbejdere":

placeholder

 

Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye har indkaldt partierne til forhandlinger allerede fredag eftermiddag.

Regeringen vil forsøge at få lovforslaget hastebehandlet, så det kan komme til at gælde hurtigst muligt. Det kræver opbakning fra to tredjedele af Folketinget.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Kan medarbejdere også trygt gå på arbejde, hvis deres arbejdsgivere ikke selv er blevet testet?
HVOR er lovgivningen, der sikrer pligt for arbejdsgivere til at lade sig teste og til at lade sig kontrollere?

Hvis der er nogen, som har forstand på at lave og fremsætte et egentligt borgerforslag, som sikrer, at også arbejdsgivere og politikere får pligt til at lade sig teste og kontrollere for Covid-19, så bakker jeg gerne op!

https://www.borgerforslag.dk/regler-for-borgerforslag/

Hvis nu du havde læst forliget ordentligt, så står der faktisk at VIRKSOMHEDEN og medarbejderne, og desuden kan man teste på arbejdspladsen, så mon ikke også ledelsen på større virksomheder går forrest hvis, og jeg skriver hvis virksomheden kræver coronapas af medarbejderne... skulle du ikke lige læse hvad der står, før du farer op som en trold af en æske... og hvad mindre virksomheder angår... jeg kan ikke se det problem du har gang i !!!

Ja, selvfølgelig skal arbejdsgivere og politikere også lade sig vaccinere...

Udlændinge bør være vaccineret hvis det befinder sig i Danmark. Covid19 pas bør kontrolleres ved ankomsten og alle udlændinge med ophold bør kontrolleres om de er registreret som vaccineret. Derefter bør opholdstilladelsen inddrages for de der mangler samfundssind med en rimelig varsel.

Vi oplever jævnligt, at nu er der gennemført nok en trepartsaftale. Men skulle der ikke i store samfundsmæssige spørgsmål være en stemme til den politiske forbruger, og hele efterspørgernes interesse i et begavet produktsortiment, så vi fik en fireparts logik i styringen.
Det kunne give indspark, der fremfører de interesser borgerne har i, at efterspørgselssiden påvirker beslutningerne, repræsenteret på lige fod med lønmodtagerne, arbejdsgivernes og regeringens synspunkter.
Den gældende konfiguration giver en skæv interesse forvridning til fordel for en ukritisk maksimering af produktionsomfanget, uden hensyn til den nytte- og lykkeværdi, den måtte tilføre befolkningen. Ingen bør bruge tid på at fremstille nytteløst lort, der samtidigt ødelægger menneskehedens livsgrundlag
Arbejdsgiverne ønsker mest mulig produktion og størst mulig profit, arbejdstagerne ønsker flere jobs, nærmest uden hensyn til produktets relevans, og regeringen ønsker ukritisk maksimalt BNP for at øge skatteprovenuet og dermed velfærdssamfundets ydelser til befolkningen. Den ukritiske produktion er helt overordnet det forhold, der ligger bag klimakrisen, den 6. masseuddøen og udbytningen af den 3. verden, der idag har astedkommet er stadig vildere skævhed i indkomst- og formuefordeling i verden, og den udtrykker det gældende markedssystems fallit i forhold til en optimal resurseallokering i samfundet.
Kun ved at medtage forbrugerens samlede nytte af produktionen i bredere forstand, sikres en ædruelig bedømmelse af, om produktionen er ulejligheden værd, så vi får renset ud i skodproduktion, der f.eks fremkommer, når nye produkter f.eks. bare erstatter fungerende lavkvalitet, der ikke holder, eller når produkter fremstilles med kunstig forældelse. Kun ad den vej begrænses skodproduktion, og samfundsskadelig virksomhed. der lige så godt kunne have været vekslet til øget fritid og øget velfærd, hvis efterspørgselen havde været kvalificeret og begavet. Ligeledes kunne man tænke sig, at denne synsvinkel gennem et kvalificeret forbrugsvalg kunne bortcensurere produkter med dårlig miljøprofil, dårlig profil for cyklisk resurseanvendelse, og en umådelig dårlig arbejdskultur med børne- og slavearbejde og folk der står med bare ben i kemibade og indfarver det tøj, vi køber fra virksomheder med sølle arbejdsforhold til priser, der ligner tyveri.
Den gældende markedsøkonomi er fuld af fejl, fordi markedsmekanismen med den gældende ukvalificerede efterspørgselskvalitet ikke fører til økonomisk optimering i samfundet gennem markedet, men til en masse suboptimering for de enkelte operatører på bekostning af samfundet og verdens tilstand.
Adam Schmidt's usynlige hånd har vist sig handicappet i tiden, ikke mindst i globaliseringens og overbefolkningens tidsalder, hvor ingen aner, eller kan gennemskue, hvilke produktionsvilkår, der reelt gemmer sig bag produkterne.

En god ide. Alle må deltage i en forhåbentlig begrænsning af Corona. Virker det måske "hyggeligt" at gå på arbejde og derved udsætte sig selv for smitte ? Der er ikke megen "hygge" for nogen i øjeblikket. Alle kan siges at være i "risikogruppen" uanset. OGSÅ selvom vedkommende ER vaccineret. En SAMFUNDSOPGAVE,..en VERDENSOMSPÆNDENDE opgave for hvert eneste menneske at deltage i kampen MOD Corona.

Annonce