Trods økonomers råd: Regeringen fastholder fokus på arbejdsudbud

Trods økonomers opfordring til at fokusere på produktiviteten, så fastholder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at der er behov for at øge arbejdsudbuddet. Han vil dog ikke løfte sløret for, hvilke reformer regeringen planlægger.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fastholdt i dag regeringens ambition om, at øge udbuddet af arbejdskraft med op mod 60.000 personer. Han ønskede imidlertid ikke at komme nærmere ind på, hvilke reformer regeringen vil spille ud med for at nål målet. Det står klart efter dagens samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg, der var indkaldt af socialdemokraternes Leif Lahn Jensen.

Baggrunden for dagens samråd var den seneste tids mange udmeldinger fra ledende økonomer om, at potentialet for arbejdsmarkedsreformer, der skal øge udbuddet af arbejdskraft, er ved at være udtømte. En debat som for alvor blev skudt i gang af økonomiprofessor Nina Smith, som få dage inde i det nye år udtalte, at ”reform på reform siden starten af 1990’erne har gjort, at der snart ikke er flere lavthængende frugter at plukke ved at få flere i arbejde”.

S: Det bør handle om uddannelse og opkvalificering
Nina Smiths udmelding blev fulgt op af en lang række andre økonomer, og blandt andet fra Det Økonomiske Råd (Vismændene) anbefalede at ”hovedfokus ændres fra en målsætning om at forøge arbejdsudbuddet til en målsætning om at finde veje til at stimulere produktiviteten og derigennem den økonomiske vækst”.

Men meldingerne fra økonomerne står i nogen grad i modsætning til regeringen ønsker om at hæve arbejdsudbuddet med op til 60.000 personer. Ifølge regeringen skal det blandet andet ske ved at hæve pensionsalderen, sænke SU’en og sænke topskatten. Et stort flertal i Folketinget, inklusiv regeringens støtteparti Dansk Folkeparti, har dog allerede skudt de planer ned.

På dagens samråd indledte socialdemokraternes beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen med at slå fast, at økonomernes udmeldinger viser, at ”det er et politisk valg”, om arbejdsudbuddet skal øges eller ej, og ikke et spørgsmål om økonomisk ansvarlighed. Han henviste også til regeringens økonomiske redegørelse fra december, hvor det fremgår, at der stadig er rum for at beskæftigelsen kan vokse, uden at der opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Leif Lahn Jensen gjorde også opmærksom på, at allerede vedtagne reformer forventes at øge arbejdsudbuddet med knap 170.000 personer frem mod 2025. Han foreslog derfor, at der i stedet for arbejdsudbud fokuseres på at uddannelse og opkvalificering, så der er et bedre match mellem de kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet om dem der findes hos lønmodtagerne.

Minister fastholder: Arbejdsudbuddet skal øges
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fastholdt på sin side, at der stadig er potentiale for at få flere i arbejde ved at øge arbejdsudbuddet. ”Det overrasker mig, at Socialdemokratiet virkelig mener, at opgaven er løst, når 700.000 mennesker står uden for arbejdsmarkedet”, sagde han. Han pegede blandt andet på, at der er 140.000 personer med indvandrebaggrund på offentlig forsørgelse, og her mente ministeren der var potentiale for at styrke integrationen.

Ifølge Lund Poulsen er spørgsmålet om øget arbejdsudbud og højere produktivitet ikke et spørgsmål om enten-eller: ”Der er intet til hindrer for, at vi kan gøre begge dele på en gang”, slog han fast.

”Vi bliver nødt til at forholde os til, at vi har store årgange som trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og har udsigt til mange år på pension, fordi levetiden heldigvis er steget, og også hurtigere end vi har forventet.”

Flere deltagere på samrådet spurgte ind til, hvilke konkrete reformer regeringen påtænker at spille ud med for at nå sit mål. Særligt set i lyset af, at der som tidligere nævnt er stor modstand mod regeringens planer om at hæve pensionsalderen. Her ønskede ministeren dog ikke at gå i detaljer: ”Det offentliggør vi ikke her i dag”, lød det fra Lund Poulsen.


Kommentarer fra Facebook