Trods SU og gratis uddannelse: Vi er ikke bedre til at bryde social arv end USA

I to årtier er det gået den forkerte vej i Danmark, viser nye tal. Modsat tidligere følger børn i højere grad i forældrenes fodspor, når det gælder uddannelse
Foto: Colourbox

Annonce

Danske børn og unges evne til at bryde den sociale arv er gået markant tilbage de seneste par årtier.

Trods gratis uddannelse, SU-systemet og mange andre tiltag er Danmark ikke bedre til at skabe større social mobilitet gennem uddannelse end USA. Tværtimod svarer den sociale arv i Danmark i dag til niveauet for 40-50 år siden.

Sådan lyder den overraskende konklusion i et nyt studie af forskerne Kristian Bernt Karlson og Rasmus Landersø fra henholdsvis Københavns Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Det skriver Berlingske.

Den danske selvforståelse

De nedslående konklusioner rokker med forskernes ord ved selve kernen i den danske velfærdsmodel – nemlig forestillingen om, at det danske samfund i høj grad sætter mennesker fri af deres sociale baggrund og sikrer, at man kan bevæge sig socialt – fra at være bistandsklient til at blive bankdirektør, som daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) formulerede sin vision i 2002.

"Studiet sætter nogle spørgsmålstegn ved den selvforståelse, vi har i Danmark af vores uddannelsessystem," siger forskningsleder Rasmus Landersø, Rockwool Fondens Forskningsenhed, til avisen.

Gået den anden vej

"Der er en stor fortælling om det danske uddannelsessystem, som også bliver portrætteret vidt og bredt i andre lande. Men det er bygget op omkring, hvordan vi klarede os for 10-20-30 år siden, hvor vi i høj grad brød den sociale arv. Nu er det gået den anden vej, vi ligger på linje med andre lande og er ikke længere unikke på trods af de mange tiltag, vi har indført, og som på papiret skulle give større social mobilitet." 

Sat 50 år tilbage

Efter en stærk social arv i begyndelsen af det 20. århundrede, faldt den markant for årgangene født i starten af 1940'erne til årgange født i 60'erne.

Men for børn født omkring 1970 vendte tendensen, og sammenhængen med forældrenes uddannelsesmæssige baggrund steg igen.

Og for årgange født i slutningen af 1980'erne, hvor de fleste nu har afsluttet deres uddannelse, er den sociale arv i uddannelse steget så meget, at den nu er tilbage på samme niveau som for årgange født i starten af 40'erne.

De to forskere bag undersøgelsen har desuden sammenlignet den sociale mobilitet i Danmark og USA, og mens den danske længe har ligget et pænt stykke over den amerikanske, er den nu på samme niveau.

Både i Danmark og i USA er det således først og fremmest børn af højt uddannede forældre, der selv får en lang uddannelse.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Ingen børn bliver dygtigere af forkælelse. Men det giver mulighed for et friere valg. Gener følger generation på generation. Og de er svære at ændre i et klasselokale. Den sociale arv trænger til en definition. Tidligere betød det at fattige forældres børn igennem uddannelse kunne skifte socialgruppe. Når alle bliver lige rige i socialdemokratisk forstand, er der kun generne tilbage. Og her burde man tale om “den genetiske arv”. Den arbejder forskere allerede på. Og kvinder der i det fysiske rum ikke kan finde passende fædre, kan i dag finde lange kataloger over passende sæddonorer, der passer ind i kvindernes drømmescenarier. Bekæmpelsen af den sociale arv og søgen efter det perfekte menneske har aldrig været større. Krage søger mage!
Om det er sundt for barnet er en hel anden sag!
Kim Larsen ramte plet da udviklingen tog fart:

Vi er dem, de andre ikke må lege med
Vi er det dårlige selskab
Vi har en svag karakter og en billig fantasi
Det' da godt, at vi blev født, før aborten den blev fri

Aldrig har så mange børn følt sig ensomme.
Perfekthedskulturen blandt 12-talspiger.

Måske politikerne skulle interessere sig for barnet noget mere og ikke den såkaldte “sociale arv”.
Den dag springet bliver for stort i barnets formåen i forhold til kvindernes ønsker, har vi for alvor balladen.
Den sociale arv antyder at barnet er problemet.
Hvad nu hvis forældrene slet ikke lever op til barnets forventninger. Det er den nye sociale arv.
Og børnenes statsminister er klar med handling. Børn skal tvangsfjernes allerede fra fødslen!

Når børn når til skelsalder ønsker de oftest at kende deres biologiske ophav. Et interessant fænomen. At lære at forstå sig selv og de gener man er udstyret med, giver ro i sindet, frirum til sjælen og være den man er. Og ikke et eller andet politisk projekt skabt af enkeltpersoner, organisationer, partier, ja, en hel nations forventninger igennem tests, afgangsprøver, eksaminer og til sidst et landsdækkende mål for udviklingen i “den sociale arv”.

Børn tilhører sig selv. Derfor elsker danskerne Kim Larsen, folkeskolelærer, poet og sanger. Børnenes statsminister.

Lyt - den store alarmklokke ringer. Den sociale mobilitet er afgørende for et samfund som på den måde løfter brede grupper ud af fattigdom, negativ social arv og stagnation til ny dynamik og vækst. Kodeordet for fx kvinder gennem tiden har været uddannelse, uddannelse og uddannelse og de har været villige til at droppe sociale sikkerhedsnet til fordel for at rejse til storbyer og uddannelsescentre. Mænd har i højere grad kunne 'overvintre' i relativt velbetalte, kortuddannede jobs. Og har i mindre grad været villige til at droppe de lokale sikkerhedsnet. I dag samler militær, søfart, landbrug og militær færre og færre mænd op. Ligesom de offentlige 'pedeljob' er ved at være en saga blot. Der mangler 'broer' - og tid til omveje - for de der ikke finder den lige vej til uddannelse og opkvalificering.

Annonce