Udligning 2: Alle kommuner skal have lige muligheder

En rimelig udligning bør ikke betyde kæmpebesparelser i Københavns Kommune, der har stort overskud og masser af penge på kontoen.
Som svar til den københavnske socialordfører Laura Rosenvinges indlæg om Københavns udfordringer med øget udligning, skriver Norddjurs’ borgmester følgende:

Ingen i provinsen anfægter, der er særlige udfordringer i landets store byer med koncentration af nogle af vore sociale problemer. Ingen i provinsen anfægter, at København og hovedstadsområdet i øvrigt er vigtig for Danmark og at der skal være økonomiske muligheder for at realisere socialdemokratiske visioner – også i hovedstadsområdet.

Det vi imidlertid oplever er, at København og hovedstadsområdet i øvrigt har og fortsat insisterer på særlige gode forhold i forhold til provinsen. Skatterne er lavere, serviceniveauet højere, likviditeten højere og gælden lavere. Dette er kendsgerninger, som kan bekræftes ved et almindeligt opslag i indenrigsministeriets nøgletal.

Egentlig har jeg ikke lyst til at gå inde i en debat om bestemte kommuner og deres forhold, men passende provokeret gør jeg det så alligevel. Københavns Kommune ligger inde med en ekstrem høj likviditet, lav gæld, lav skat og et serviceniveau, der er er markant bedre, end det jeg kan tilbyde borgerne i Norddjurs Kommune. Og de sociale udfordringer i Norddjurs er nok ikke mindre end i København, men de er anderledes.  Her er flere ældre, her er flere førtidspensionister, her er lavere indkomster og intet Østerbro, der kan udligne internt i kommunen i forhold til lavindkomstgrupperne i for eksempel. Tingbjerg i Københavns Kommune.

Her er langt mellem husene, beskedne boligformuer og befolkningen er domineret af borgere, der udfører fysisk arbejde og ganske mange endda, hårdt fysisk arbejde.

Intet generationstyveri
Jeg ønsker sådan set bare, at vi får samme muligheder for at drive socialdemokratisk politik i alle landets kommuner. I dag udlignes der internt i hovedstadsområdet, hvilket betyder der er mere gunstige vilkår for at løse nogle af de problemer, som vi andre i provinsen også har. Og det ses meget tydeligt i nøgletallene.

I debatten er jeg stødt på ganske krænkende udsagn, nemlig at dette er generationstyveri overfor de københavnske børn. Er det hvad jeg skal fortælle til samme børns bedste- og oldeforældre i provinsen, der har udsigt til eller allerede får en hjemmepleje, der i kroner og ører er væsentlig under det københavnske niveau.

Hvis jeg ellers kan læse regnskaber, så har Københavns Kommune et overskud efter drift og anlæg på flere milliarder og målt pr. indbygger så er likviditeten fortsat stigende i Københavns Kommune. Hvorfor en mere rimelig udligning overfor den øvrige del af landet, skulle udløse kæmpebesparelser i Københavns Kommune er jeg ikke klog nok til at forstå.

Jeg ville da politisk først se på, om ikke man kunne nøjes med et lidt mindre overskud og knap så høj en likviditet.


Jan Petersen er borgmester i Norddjurs Kommune.

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.


Kommentarer fra Facebook