Annonce

Velstillede danskere kopierer amerikansk arbejderoprør

En amerikansk bevægelse, hvor særligt underklassen siger op i protest, bliver nu adopteret af velstillede danskere i den offentlige debat.
Foto: Amazon
Amazon-lager
The Great Resignation er navnet på en trend fra USA, hvor ansatte siger deres job op uden at have et nyt på hånden.

Årsagerne er mange: bekymring for sikkerhed under corona-epidemien, utilfredshed med mulighederne for hjemmearbejde, dårlige arbejdsforhold.

Og sidst men ikke mindst en længsel efter at udføre et arbejde, som er meningsfuldt.

Det har fået virksomheden Human by Nature til at lave en undersøgelse af fænomenet i Danmark.

Helt konkret kigger de på det sociale medie, LinkedIn, hvor Human by Nature har undersøgt 101 opslag for folk, som har sagt deres job op uden at have nyt på hånden.

Opgør med arbejdsvilkår

Debatten i Danmark adskiller sig fra, hvad der sker i USA på en række områder, lyder det fra Janne Gleerup, som er arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet.

Det var folk som for eksempel arbejdede i supermarkeder, der lavede offentlige opsigelser

“Hvis du ser på The Great Resignation, som det skete i USA, så er det interessant, at det var folk som for eksempel arbejdede i supermarkeder, der lavede offentlige opsigelser. Det var eksplicit og rettet mod omverdenen og målet var at gøre opmærksom på urimelige arbejdsvilkår”.

Oprøret fra bunden

 

Det lyder til at det har været klassekamp, som er startet nedefra?  
 
“Ja, det er i hvert fald en radikal protestform, men også afmægtig, hvilket måske også afspejler, at fagforeninger ikke står stærkt i USA. Man kan ikke uden videre sammenligne det amerikanske samfund med et velfærdssamfund som det danske. Herhjemme oplever folk nok at de har mere at miste, hvis de siger deres job op,” siger Janne Gleerup.

Underklassen i Danmark

En ting er, hvordan de lavest betalte og dårligst stillede fylder i debatten i USA. Adspurgt om hvordan bevægelsen ser ud i Danmark i forhold til klasse, svarer Janne Gleerup:

“I Danmark har man mest set eksempler på, at det er de veluddannede og ressourcestærke, som i offentligheden tager kritisk stilling til det arbejdsliv, de har, og i yderste konsekvens siger deres job op”

Ufaglærte og kortuddannede oplever måske, at opsigelser er mere økonomisk risikable

“De har nogle valgmuligheder og handlemuligheder i forhold til at sige fra. Ufaglærte og kortuddannede oplever måske, at opsigelser er mere økonomisk risikable, og de har også sværere ved at få stemme i den offentlige debat,” tilføjer hun.

Dansk fagbevægelse

Janne Gleerup argumenterer for, at en stærk fagbevægelse kan være en grundene til, at Danmark og USA er forskellige fra hinanden.

I Danmark har arbejdstagere bedre mulighed for at slutte sig sammen og stille krav i fællesskab, hvilket giver kravene mere styrke. I USA er oprøret mere individuelt, påpeger Janne Gleerup.

“Når man er alene kommer hurtigt den tankegang at ‘så kan det også være lige meget, så kan jeg ligeså godt sige op’”.

Hele Danmark

I undersøgelsen fra Human by Nature fremgår det ikke, at det kun er de mest velstillede, der kvitter jobbet. Hvordan hænger det sammen med din pointe om, at det er de mest velstillede, som har størst muligheder her? 

“Objektivt set er det nemmere at kvitte jobbet, hvis du er veluddannet og derfor har mange beskæftigelsesmæssige alternativer.
Undersøgelsen som er gennemført på Linkedin er interessant, for det er et kvalitativt udpluk af en hel masse mennesker, som fortæller, hvorfor de har sagt fra og sagt op," siger Janne Gleerup.

"Men den siger ikke nødvendigvis noget om, hvordan en lettisk rengøringsmedarbejder oplever sine valgmuligheder. Det er ikke hele samfundet, der er omfattet af undersøgelsen, men det påstår den heller ikke,” uddyber Janne Gleerup.  

Janne Gleerup tilføjer, at det kunne være interessant, hvis ressourcestærkes kritik af dårlige arbejdsforhold kunne være en anledning til, at kritikken spredte sig til den lavere ende af jobhierarkiet.

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Bunden af arbejdsmarkedet er præget af udlændinge af forskellige nationaliteter der dårligt er i stand til at tale sammen, så de er nødt til at finde sig i de forhold en arbejdsgiver byder dem, det er netop derfor at arbejdsgiverne byder dem velkommen og med den nuværende regering vil vi få endnu flere.

Er LinkedIn så fag- og klassemæssigt repræsentativt, at man kan stole på resultatet af undersøgelsen?

Næsten ingen håndværkere, øvrige faglærte eller ufaglærte bruger linkedin. Det er så godt som udelukkende et forum for dem med længerevarende uddannelser og skrivebordsarbejde.

The Great Resignation.

Er du lager arbejder tælles hvert skridt du laver dagen lang digital. På skærme kan alle andre se, hvor dygtig du er. Eller ikke. Når måneden er omme får den flittige sit billede på skærmen som månedens medarbejder - Lidt som det statslige pointsystem i Kina. Og hvert kvartal bliver dem, som ligger nederst i flittighedsbunken smidt ud.

På kontoret lever Microsoft Office søde beskeder på medarbejderens skærm, hvis der ikke er slået taster nok pr. time. Chefen lytter med i loggen. Og når der desværre skal afskediges medarbejdere så...