Vi må ikke svigte de voldsramte kvinder

Akuthjælp til kvindekrisecentre er et fantastisk eksempel på, hvor hurtigt vi kan handle, når det kræves af os. Lad os fortsætte kampen for de udsatte
Overalt i landet melder kvindekrisecentre om større travlhed og mangel på sengepladser.

Statsministerens opfordring til danskerne om at blive inden døre har tilsyneladende fået volden til at eskalere i nogle hjem.

Dobbelt så mange opkald som før

Den nationale enhed Lev Uden Vold, der arbejder for at sikre bedre hjælp til voldsudsatte, modtager lige nu næsten dobbelt så mange opkald fra personer, der ønsker en ledig krisecenterplads, som normalt.

Mens der i 2020 forud for statsministerens udmelding i gennemsnit var 2,7 opkald per døgn til telefonrådgivningen omhandlede krisecenterpladser, har der efterfølgende i gennemsnit været 4,6 opkald per døgn.

55 midlertidige sengepladser, som kan etableres her og nu

Ingen fortjener at leve med vold, og derfor fremrykkede regeringen og støttepartierne tidligere på ugen i alt 11 millioner kroner fra finansloven til fem af landets kvindekrisecentre. Det svarer til omtrent 55 midlertidige sengepladser, som kan etableres her og nu.

Normalt skal centrene søge om midler, men for at springe sagsbehandlingstiden over, har Social- og Indenrigsministeriet selv stået for fordelingsnøglen, der sikrer centrene i København, Aarhus, Odense, Kolding og Holstebro flere penge.

En fantastisk aftale

Corona-krisens sociale slagside er ikke til at tage fejl af.

Psykisk sårbare oplever større ensomhed i isolation, hjemløse har endnu færre steder at gå hen, og voldsramte familier har pludselig intet frirum i hverdagen. En svær tilværelse er, med andre ord, blevet endnu sværere.

Erhvervslivet melder nu om gigantiske tab og udsigt til et rædselsår for dansk økonomi, som vi ikke har oplevet lignende siden Anden Verdenskrig. Men selvom krisen kradser og gør gevaldigt ondt på pengepungen, må vi for alt i verden ikke glemme dens sociale konsekvenser. Vi må ikke svigte samfundets mest udsatte nu, hvor de har allermest brug for os.

Vi må ikke svigte samfundets mest udsatte nu, hvor de har allermest brug for os

Derfor skal vi fra politisk side gøre alt, hvad vi kan for at gøre hverdagen nemmere for de sårbare grupper. Den akutte hjælp til kvindekrisecentrene er et fantastisk eksempel på, hvor hurtigt og effektivt vi kan handle, når omstændighederne kræver det.

Lad os fortsætte arbejdet til gavn for de mennesker, som har allermest brug for det.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Socialordfører og folketingsmedlem for Socialdemokratiet. 


placeholder

Annonce