130.000 borgere vil få gavn af de nye lempelige modregningsregler

”Modregningen skal væk så hurtigt som muligt,” mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)
Foto: Regeringen.dk
Nicolai Wammen (S), finansminister, fremlægger aftalen om flere hænder
S-regeringen indgik i januar sammen Dansk Folkeparti, SF, De Radikale og Kristendemokraterne en reformpakke - med udgangspunkt i S-udspillet ‘Danmark kan mere I ’-, som skaffer flere hænder til det danske hungrende arbejdsmarked.

I pakken indgår, at modregningsreglerne for arbejdsindtægter i pensionen afskaffes.

Det gælder både modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, og modregning som følge af ens samlever eller ægtefælles arbejdsindkomst i folkepension, førtidspension og seniorpension.

Omkring 130.000 borgere omfattes af modregningsreglerne, vurderer Beskæftigelsesministeriet.

Det drejer sig både om folkepensionister som vil blive modregnet i deres folkepension, fordi de selv arbejder samt folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister som vil blive modregnet i deres folkepension, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder.

“Sund fornuft"

Regeringen vil nu fremsætte lovforslagene, der afskaffer modregningsreglerne for arbejdsindtægter. Tiltagene træder i udgangspunktet i kraft med virkning fra 1. januar 2023.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger:

det er sund fornuft, at man ikke straffes økonomisk

“Modregningen skal væk så hurtigt som muligt. Og det er sund fornuft, at man ikke straffes økonomisk for, at ens ægtefælle eller en selv tager en ekstra tørn. Vi mangler hænder på arbejdsmarkedet, og det giver større frihed for mange seniorer i hele Danmark til fortsat at bidrage på arbejdsmarkedet.”

Med flere hænder-aftalen fra januar mellem S-regeringen, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale og Kristendemokraterne blev det blandt andet også aftalt, at dagpengene forhøjes med 3.650 kroner ved de tre første måneders ledighed.

Bag om tallet

Det skønnes at ca. 50.000 folkepensionister vil bliver modregnet i deres folkepension, fordi de selv arbejder.

Det skønnes, at ca. 100.000 folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister vil bliver trukket i pensionen, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder.

Når der tages højde for overlap i persongruppen skønnes det, at vedrører omkring i alt 130.000 pensionister, som stilles bedre med forslagene.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det giver i den grad god mening at få gjort op med de tåbelige modregningsregler. Ikke kun fordi de er uretfærdige, eller fordi vi har brug for bl.a. pensionisters arbejdskraft, men også fordi mange pensionister har det bedre med at tage nogle arbejdstimer her og der fremfor at sippe arbejdsmarkedet helt fra den ene dag til den anden.

Jeg undrer mig over, at bl. a. Socialdemokratiet igen overser alt det bøvl ekstraindtægter giver udbetaling af boligstøtte. Især mange pensionister bor til leje og er med lav pension meget afhængig af boligstøtten for at kunne blive boende. For hver 800 kr tjent brutto reduceres udbetalingen med kr 200 to måneder efter. Og når året gøres op lægges de beløb der ikke udløste 200 kr sammen og kan give et pænt minus vistnok i maj eller juni det efterfølgende år.

Kunne man ikke i samme omgang ophæve den gensidige forsørgelsespligt for førtidspensionister? Pensionen er vel en "erstatning" for den lønindkomst man ikke evner at indtjene, og bør være fast, uanset private forhold.

Hvornår bliver folkepension og førtidspension sat op i takst ? Og hvorfor skal der være FORSKEL på førtidspension før og efter 2oo3 ? Beløbsstørrelsen er forskellige. Når en førtidspensionist der har fået førtidspension FØR 2oo3 overgår til folkepension, vil vedkommende få en større folkepension udbetalt end en der har fået førtidspension EFTER 2oo3. UHØRT. Satserne burde være de samme ! Hvornår bliver denne ulighed ændret ?

Hvad med dem der er så uheldige, at de har fået arbejdsindkomsten erstattet med udbetaling fra erhvervsudygtighedsforsikringer og/eller har fået seniorpension - skal de stadig modregnes?

Forstår ikke hvorfor det først skal virke fra 2023 når de mangler hænder nu

Den såkaldt Gensidige forsørgerpligt bør afskaffes helt per 1. januar 2022, senest.
Det kan KUN gå for langsomt med at få den fjernet.

Annonce