Annonce

Korankrisen: Politiet opretholder den skærpede indsats ved de danske grænser

Justitsministeren forlænger den skærpede grænsekontrol: "Den seneste tids koranafbrændinger har betydning for det aktuelle trusselsbillede"
Foto: Beskæftigelsesministeriet
Peter Hummelgaard (S), justitsminister
Politiet skærpede i sidste uge midlertidigt indsatsen ved de indre danske grænser som følge af udviklingen i det aktuelle trusselsbillede. På anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) har politiet besluttet at opretholde den skærpede indsats foreløbigt til og med torsdag den 17. august 2023.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Rigspolitiet har orienteret Justitsministeriet om, at Rigspolitiet – på anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) – har fundet det nødvendigt at opretholde den midlertidigt skærpede indsats ved de indre danske grænser.

Den skærpede indsats blev iværksat den 3. august 2023 og forventes indtil videre opretholdt frem til og med den 17. august 2023. Det betyder bl.a., at man fortsat vil kunne opleve stikprøvevis grænsekontrol i forbindelse med indrejse fra Sverige, og at grænsekontrollen mod Tyskland fortsat er intensiveret i denne periode.

Hummelgaard: Alvorlig situation

PET oplyste i sidste uge, at den seneste tids koranafbrændinger har haft betydning for det aktuelle trusselsbillede. Derfor vurderede myndighederne, at det var nødvendigt at styrke fokus på, hvem der rejser ind i Danmark for at imødegå de aktuelle og konkrete trusler, som Danmark står overfor.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) understreger, at den seneste tids koranafbrændinger betyder, at Danmark står i en alvorlig situation:

“Den seneste tids koranafbrændinger har betydning for det aktuelle trusselsbillede. Vi står i en alvorlig situation, hvor vi fortsat har behov for en skærpet kontrol ved de danske grænser for at imødegå de trusler, som Danmark står overfor. Jeg har noteret mig, at myndighederne har vurderet, at det er nødvendigt at opretholde den midlertidigt skærpede indsats ved de indre grænser. Regeringen og myndighederne følger fortsat udviklingen meget tæt.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

PET indfører øget grænsekontrol og inden for en uge bliver både en bosnisk morder og en tyrker efterlyst for drabsforsøg anholdt ved Danmarks grænser.

Tør man forestille sig hvad der normalt indrejser, når der ikke er denne midlertidige øgede kontrol?

Er Schengens ydre grænser til EU-kandidaterne Bosnien og Tyrkiet brudt sammen?

https://folketidende.dk/alarm112/han-havde-for-mange-penge-men-det-var-i...
https://ekstrabladet.dk/krimi/efterlyst-for-drabsforsoeg-i-holland-fange...

Den dansk/tyske grænse har altid spillet en stor rolle i Danmarkshistorien.

-Der er igen krig i Europa, siger statsministeren.

- Den geopolitiske situation er forandret, siger udenrigsministeren.

- Værn om vores ytringsfrihed, siger Pia Kjærsgaard

Hvordan får man den indenrigspolitiske situation til at tilpasse sig de nye vilkår i 2023, alt imens korn-priser stiger, medicinal-firmaer scorer kassen, fødevarer stiger, Vestas har kæmpe underskud, og regnen vælter ned i Norge og Sverige, alt imens der slås varmerekorder i Nord-Skandinavien og tørke og brande hærger de græske øer.
Og alle europæiske fodboldstjerner scorer milliarder i Saudi Arabien!

Kan vi lære af historien? Lære om hvordan den almindelige dansker klarer sig i hverdagen og viser sine holdninger på den kloge og raffinerede måde, således at hverdagen går videre uden de store falbelader.

Og går det alligevel galt?

Ja, så må man selv tage straffen!

Uden at starte et nyt parti!

Ytringsfriheden ligger skjult overalt i hverdagen og dens små gøremål!

Selv når man er besat af fjenden! Endda i fem lange år!

Lad os lære af historien!

Den genopfriskes her:

Episode 18: Hr. Stein (1943)
Forfatter: Lise Nørgaard
Spilletid: 80 minutter

Vareknapheden og rationeringerne sætter sit præg på hverdagen i Korsbæk. Den ugentlige kødløse dag på Jernbanerestauranten tager hårdt på “Fede”, som en dag tages til nåde af Oluf Larsen, der inviterer ham hjem til middag. Lærer Andersen sender Misse Møhge ind på Jernbanerestauranten for at købe smør- og sukkermærker. Iben Skjern må ty til likør lavet af essens og hospitalssprit.

Mads Skjern er hurtig til at omstille sig til de nye tider. Daniel Skjern inspirerer sin far til at fremstille kjoler og hatte af gamle bilplaider. I Skjerns Magasin kan man også få lavet et cottoncoat af to lagner.

Under en kortaften hos familien Varnæs bliver garageanlæget i familiens baghave sprunget i luften. Lærer Andersen, konsul Holm, Jørgen og Hans Christian Varnæs bliver afhørt af tyskerne, som kort tid efter slipper dem løs, da de finder ud af, at de intet har med aktionen at gøre. Bag aktionen mod tyskernes vognpark står den lokale modstandsbevægelse, som blandt andre tæller doktor Hansen, Elisabeth Friis, Poul Kristensen og Kristen Skjern.

Oluf og Katrine Larsen får en dag besøg af to tyskere, som gerne vil købe en gris. Da den ene soldat låner lokummet, får han øje på det billede af Hitler, som grisehandleren har sømmet fast på indersiden af lokumsbrættet. Oluf Larsen bliver arresteret og får 30 dage i arresten i Korsbæk. Katrine Larsen ringer øjeblikkeligt til Kristen Skjern og orienterer ham om situation. Baron von Rydtger giver Kristen en hjælpende hånd med at hente og opbevare de våben, som modstandsbevægelsen indtil da har gemt hos Oluf og Katrine Larsen.

Oluf Larsen nyder sin tid i arresten, hvor han spiller kort med arrestforvareren og en af de andre indsatte. Tilværelsen forsødes yderligere af, at hans kone løbende forsyner både ham og ikke mindst arrestforvareren med madvarer.

Mens Elisabeth Friis er ved at pakke illegale blade, dukker Kristen Skjern pludseligt op. Han beklager sig over sit ægteskab og fortæller, at han vil skilles.

En dag da Hans Christian Varnæs møder på sit arbejde, ser han, at der på facaden er skrevet nazistiske slagord henvendt til bankens jødiske bogholder hr. Stein. Hans Christian bliver rasende og forlanger, at politiet skal holde vagt ved banken om natten.

Forberedelserne til Ellen Skjerns bryllup på Postgaarden er i fuld gang. I Agnes Jensens systue er damerne ved at sy monogrammer til sengetøjet.

Misse Møhge tager ind i Skjerns Magasin for at købe en skjorte til lærer Andersen. Da der ikke er nogen skjorter, køber hun i stedet en kåbe til sig selv. Lærer Andersen bliver sur, da han har en kåbe fra sin afdøde hustru, som han vil sælge til Misse. Hun tager derfor på visit hos Maude Varnæs, hvor hun forsøger at sælge kåben til en af de andre damer. Da hun ikke kan få den afsat, leverer hun den tilbage til Skjerns Magasin.

Da frk. Hollenberg en dag inviterer en af tyskerne fra baghaven ind i køkkenet, bliver det for meget for familien Varnæs. Hun bliver fyret med det påskud, at familien må spare på grund af tiderne. Da hun forlader pladsen, stjæler hun to lagner til en cottoncoat.

Hele byen flager på grund af Ellen Skjerns bryllup. Da Ellen af sin skolekæreste Ulrik Varnæs får en stor buket roser og en samling af kærlighedsdigte, bliver hun tænksom og ked af det.

En dag opsøger hr. Steins nabokone ham i banken for at fortælle, at tyskerne har raseret hans lejlighed og er på vej til at arrestere ham. Hr. Stein forlader banken og gemmer sig forskellige steder i Korsbæk.

Ulrik Varnæs forlader brylluppet i utide og tager et opgør med sin mor, som han beskylder for at være skyld i, at det ikke var ham, der blev gift med Ellen.

Efter mørkets frembrud tager hr. Stein hen til familien Varnæs. Maude Varnæs er alene hjemme, da hendes mand ikke er nået hjem fra et møde i København. Daniel Skjern dukker også op. Han vil kigge efter Ulrik Varnæs. Daniel hjælper med at skaffe en bil, som Maude transporterer hr. Stein i sikkerhed i. De kører ud til Oluf og Katrine Larsens hus.

Dagen efter kommer Kristen Skjern i en ambulance og sørger for, at hr. Stein får nogen penge og bliver transporteret til en båd, som kan sejle ham til Sverige.

Da Kristen Skjern kommer hjem, holder hans kone fest for sine venner. Han tager derfor over til familien Varnæs for at overbringe dem beskeden om hr. Steins vellykkede flugt. Kristen medbringer en brosche, som Maude Varnæs får af hr. Stein som tak for hjælpen.

En Lærke letted og tusind fulgte og det var forår og Danmark frit!

I perioden 1976-1985 gik bestanden af sanglærke tilbage med knap 50 %, hvilket tilskrives intensiveret landbrugsproduktion, herunder en stigning i pesticidforbruget. Fra midten af 1980'erne til begyndelsen af 1990'erne stabiliseredes bestanden midlertidigt, formentlig primært pga. de mange milde vintre, men siden sidst i 1990'erne og frem til i dag er bestanden faldet yderligere, så den totalt set er blevet mere end halveret gennem de sidste tre årtier. Arten er i tilbagegang i hovedparten af Europa med størst tilbagegang i de vesteuropæiske lande.

Ynglepar i 2018
660000 par

Statsministerens nu tidligere S-regering har forbudt landmænd at producere fødevarer på de fire procents såkaldte brakarealer - som det eneste landbrugsland i hele EU!

Det giver biodiversitet og flere ynglende lærkepar. Lærker elsker lavtlandsjorde!

Men hvad med kornmanglen i verden nu Europa igen er i krig?

Spørger Bæredygtigt Landbrug!

87.000 hektar brakland der hver kunne have givet 6 tons korn pr. hektar.

Hvem den moderne grisehandler Larsen gemmer under toilet-låget er svært at vide!

Den der lever stille lever godt!

Og går det galt?

Ja, så tog man engang selv konsekvenserne!

Den institutionaliserede ytringsfrihed hænger nutidens politikere på!

Desværre!

Engang havde enhver dansker sin egen personlige ytringsfrihed!

Og Lise Nørgaard elskede den i alle dens nuancer!

Lær af historien!

Den er ikke så ringe endda…

...Tyskerne plejer at komme bevæbnet til tænderne når de invadere, muslimerne er fredelige folk der ankommer helt ubevæbnede og anonyme uden papirer, men til gengæld har de ingen intentioner om at forlade landet igen og vore politikere forstår stadig ikke, at islams krig mod de vantro, nu har varet i 1400 år uden ophør, men til gengæld er de selvsamme politikere begyndt at anse den danske befolkning som har valgt dem, som rigets potentielle fjender.
De såkaldte sociale medier, har sat "kunstig intelligens" i gang med at rense ud i blandt brugerne, på opdrag af diverse forskellige EU-landes politiske strømninger, som denne såkaldte intelligens selv, ud fra hvad der siges i sol og måne, selv har fundet ud af, så blokeringer udføres ikke længere af billig arbejdskraft i Bangladesh, men foregår helt automatisk af "kunstig intelligens". Brugerne af de sociale medier harmoniseres og den samlede befolkning modtager næsten helt gratis opdragelse, afvigerne får knyttet sylten.