3F varsler konflikt mod Nemlig-vognmænd

Fagforbundet siger nej tak til "overenskomstlignende" udspil fra Nemlig.com: "Lønnen er lav. Ikke engang et bud, der går med aviser, tjener så lidt"
Foto: Nemlig.com
Nemlig.com-biler ved virksomhedens store varelager i Brøndby
En konflikt mellem fagforbundet 3F og Nemlig.coms uorganiserede vognmænd rykker tættere på.

3F har netop sendt første konfliktvarsel til 40 af i alt 137 underleverandører og vognmænd, der betjener Nemlig.com. Men selv om konfliktvarslet ikke er rettet direkte mod Nemlig.com, kan en konflikt få alvorlige konsekvenser for onlinesupermarkedet.

Det skriver Politiken.

Lykkes det ikke at få de selvstændige vognmænd og chaufførfirmaer til at tegne overenskomst, kan 3F via sympatikonflikter helt eller delvist lamme arbejdet på Nemlig.coms lager i Brøndby. Nemlig.com risikerer ganske enkelt at få tømt varelageret for varer.

Det er den mulighed, vi har for at vise, at vi mener det alvorligt

“Det er den mulighed, vi har for at vise, at vi mener det alvorligt,” siger Jan Villadsen, formand for 3F’s transportgruppe, til Politiken.

Jan Villadsen oplyser, at 3F vil udsende flere konfliktvarsler til nemlig.com-underleverandører og vognmænd, der betjener Nemlig.com i takt med at fagforbundet finder og kontakter de firmaer, der står på Nemlig.coms liste over vognmænd og underleverandører.

Jan Villadsen vurderer, at en egentlig konflikt i givet fald kan blive en realitet i slutningen af maj.

Inden afsendelse af 2. konfliktvarsel vil vognmændene blive inviteret til møde i 3F. Ender den runde resultatløst afsender 3F andet konfliktvarsel. Samtidig afgår anmodninger om sympatikonflikter til andre relevante forbund.

Baggrunden for den tilspidsede situation er, at Politiken har afdækket hvordan nemlig.com-chauffører lever med meget lange arbejdsdage, 7-dages arbejdsuger, mange tunge løft og et veludviklet bødesystem, der straffer chaufførerne for at komme blot få minutter for sent.

3F: Konstruktivt møde

3F, Dansk Erhverv og Nemlig.com’s ledelse havde møde tirsdag.

der blev udtrykt en vilje til selv at ansætte og in-source chauffører i Nemligs egne biler

“Vi havde et godt og konstruktivt møde med Nemlig.coms ledelse tirsdag, hvor der blev udtrykt en vilje til selv at ansætte og in-source chauffører i Nemligs egne biler. Er der en vilje til at gå den vej, er øvelsen at få forhandlet nogle fornuftige aftaler og overenskomster på plads, så vi kan sikre chaufførerne nogle anstændige forhold at arbejde under,” siger Jan Villadsen til Politiken.

Nemlig.com’s stifter, medarbejder og administrerende direktør, Stefan Plenge vil ikke kommentere forhandlingerne over for hverken Politiken eller Berlingske.

Men han oplyser til gengæld over for Berlingske, at Nemlig.com nu vil sikre chaufførerne bedre aflønning. Derudover stiller man krav om offentlige regnskaber godkendt af en revisor, og man indfører årlige stikprøvekontroller:

“Vi ønsker, at der skal være ordnede forhold blandt de transportvirksomheder, vi samarbejder med, og med de nye tiltag kommer vi til at sikre, at dem, der skulle være i tvivl om, hvorvidt der er ordnede forhold, de er det ikke længere.”

Af de varslede ændringer fremgår det blandt andet, at Nemlig.com hæver afregningen over for transportvirksomhederne, så chaufførerne aflønnes med en månedsløn på mindst 24.000 kroner inklusive pension, men eksklusive feriepenge, for en 37 timers arbejdsuge.

3F: Nej til “overenskomstlignende”

Jan Villadsen er langt fra imponeret:

Lønnen er lav. Ikke engang et bud, der går rundt med aviser, tjener så lidt

“Lønnen er lav. Ikke engang et bud, der går rundt med aviser, tjener så lidt.”

Nemlig.com betegner ændringerne af forholdene for “overenskomstlignende”. Men den æder 3F ikke:

“Det er fint, at de gør de her ting. Men vi skal have det rettet til, og vi skal have en overenskomst,” siger Jan Villadsen.

“Løn handler ikke kun om, hvad man får i timen for 37 timer. Løn handler om meget andet. De overenskomster, vi har, fylder et sted mellem 100 og 125 sider. Af det fylder selve lønnen kun to-tre sider.”

Over for Berlingske remser Jan Villadsen op, at der blandt andet mangler særlig opsparing, hvor man optjener fem procent af sin løn, barn første sygedag, løn under sygdom, ret til uddannelse, opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse.

Nemlig.coms nye krav til underleverandørerne

Fra 1. juni vil Nemlig.com stille følgende til deres underleverandører:

  1. Nemlig.com hæver afregningen over for transportvirksomhederne med et krav om, at de skal aflønne deres chauffører med en månedsløn på minimum 24.000 kroner inklusiv pension men eksklusive feriepenge for en 37 timers arbejdsuge.

  2. Nemlig.com stopper den modregningsmodel (Bødesystemet, red.), der hidtil har været med transportvirksomhederne. Modellen blev allerede suspenderet i forbindelse med den kritik, der blev rejst for en måned siden.

  3. Nemlig.com vil kun samarbejde med transportvirksomheder, der er organiseret i selskabsform – ApS eller A/S. Selskabernes regnskaber skal hvert år revideres og underskrives af en revisor.

  4. Nemlig.com indgår samarbejde med et revisionsfirma, der fremadrettet mindst en gang årligt skal foretage stikprøvekontrol hos alle transportvirksomheder, der samarbejder med Nemlig.com. Ved disse stikprøvekontroller skal det sikres, at al regnskabsføring, alle forhold vedr. løn for chauffører og timesedler, feriepengeindbetaling, moms og skat etc. sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og de aftaler, der er indgået med Nemlig.com.

  5. Ophør af muligheden for, at transportvirksomheder, der kører for Nemlig.com, kan benytte sig af underleverandører. Det vil kun være tilladt, at ejeren af transportvirksomheden eller chauffører direkte ansat i virksomheden kan køre varer ud for Nemlig.com.

Nemlig.com vil konsekvent opsige samarbejdet med de transportvirksomheder, som ikke lever op til de nye krav.

Derudover har Nemlig.com etableret en whistleblowerordning med et eksternt advokatfirma, indført et nyt ruteberegningssystem og indledt drøftelser med 3F med henblik på at undersøge muligheden for indgåelse af en virksomhedsoverenskomst på transportområdet, der understøtter Nemlig.coms forretningsmodel og kundernes ønske om levering 24/7.

Dertil har Nemlig.com planer om at opskalere antallet af arbejdsmiljørepræsentanter fra to til otte.Kilde: Nemlig.com

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Når nu der råbes op om smædekampagne mod Nemlig.com, så man håbe af 3F og politikken retfærdigvis tjekker forholdene hos konkurrenten Coop.dk Intet tyder på at det foregår anderledes.

Nemlig skal få clearet disse betingelser med en jurist i arbejdsgiverforeningen. Når hovedleverandør stiller så indgribende betingelser, så betragtes samarbejdet som et medarbejderlignende forhold, hvori underleverandøren i realiteten kun er ansat som medarbejder, eller mellemleder. Resultatet bliver at Nemlig.com kommer til at hæfte for underleverandørens gæld overfor Skat og eventuelle ansatte.

Der er lang præcedens for denne tolkning. Helt tilbage fra starten af 90.

Annonce