Advokat om parkerings-sag: Vores råd til kommunen udelukkende fagligt begrundet

Advokat afviser at råd til Københavns Kommune om at anke til Højesteret var påvirket af, at han ville tjene sekscifret beløb på at sagen blev anket
Foto: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Teknik- og Miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL)
Advokatpartnerfirmaet Nielsen Nørgager har modtaget næsten en million kroner i salærer i et sagskompleks om p-afgifter, hvor borgere fra starten af har betalt deres p-afgift til Københavns Kommune som de skulle.

Senest tabte kommunens Teknik- og Miljøforvaltningen - som omtalt i Netavisen Pio torsdag - med et brag endnu engang sagen i juni - denne gang i Højesteret. Den samlede regning for det forgæves forsøg på at tryne de parkerende bilister er sendt videre til skatteyderne i København.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune bekræftede torsdag over for Netavisen Pio, at der over de knap seneste to år er betalt “cirka en million kroner, der er brugt på den samlede proces”.   

Fakturaerne lyder på henholdsvis 112.000 kroner, 368.000 kroner, 116.000 kroner, 231.000 kroner og 129.000 kroner               

Advokatfirmaet Nielsen Nørager har fremsendt fem regninger til Københavns Kommune for deres assistance i parkerings-sagskomplekset. Fakturaerne lyder på henholdsvis 112.000 kroner, 368.000 kroner, 116.000 kroner, 231.000 kroner og 129.000 kroner.

De to sidste fakturaer, nemlig den på 231.584,38 kroner og 129.687,50 kroner vedrører helt overvejende Højesterets-ankesagen. Den del af sagskomplekset betaler Københavns Kommune samlet 461.271,88 kroner for, fremgår det af akterne.

Det fremgår af fakturaerne, at advokatfirmaet Nielsen Nørager beregner sig 2.350 kroner plus moms pr. advokatpartner-time og 1.750 kroner plus moms pr. advokat-time.

Rådgiver ud fra hvad der er bedst for klienten 

Netavisen Pio har bedt den advokat, der har ført sagerne for Københavns Kommune, advokatpartner hos Nielsen Nørager, Anders Valentiner-Branth, svare på, hvordan skatteborgerne kan være sikre på, at hans råd til kommunen om at anke til Højesteret ikke er farvet af, at hans/advokatpartnerfirmaet Nielsen Nørager ville tjene et meget stort sekscifret beløb såfremt sagen blev anket til Højesteret.

Anders Valentiner-Branth understreger, at Nielsen Nørager alene rådgiver sine klienter ud fra, hvad der fagligt set tjener klienten bedst:

“Nielsen Nørager rådgiver sine klienter ud fra, hvad der efter en faglig vurdering er bedst for klienten, og det er naturligvis altid op til at klienten at beslutte, om en sag skal føres,” skriver Anders Valentiner-Branth i et mail-svar til Netavisen Pio.

Han understreger i den forbindelse, at procesbevillingsnævnet har fastslået, at sagerne var principielle:

“Endelig har det været nødvendigt med tilladelser fra Procesbevillingsnævnet både for at indbringe sagerne for landsretterne og for efterfølgende at indbringe sagerne for Højesteret, og Procesbevillingsnævnet har altså fastslået, at sagerne var principielle.”

Umiddelbart forekommer det, at Københavns Kommune - og dermed skatteyderne - får lov til at betale urimelig meget for deres bistand fra advokatpartnerfirmaet Nielsen Nørager i parkerings-sagskomplekset?

“Nielsen Nørager kan i øvrigt henholde sig til kommunens udtalelse om, at Nielsen Nøragers timepris svarer til priserne hos tilsvarende advokater," skriver Valentiner-Branth og føjer til, at hans rådgivning har omfattet mere end hvad, der vedrører de tabte parkerings-sager:

Nielsen Nørager kan i øvrigt henholde sig til kommunens udtalelse

”Artiklen hviler på den urigtige præmis, at salæret til Nielsen Nørager i perioden fra den 2. oktober 2018 til den 6. juli 2020 alene vedrører de tabte sager i Højesteret om fejlindtastning. Salæret vedrører imidlertid f.eks. også arbejdet forbundet med at rådgive kommunen i en række andre sager og førelsen af andre retssager, herunder en sag om p-skivefejl, som kommunen vandt i Højesteret ved dom af 20. marts 2019. Derudover omfatter salæret bl.a. Nielsen Nøragers udlæg for kommunens betaling af retsafgifter og sagsomkostninger.”

Borgmester har ingen kommentarer

Netavisen Pio bad torsdag teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) svare på, om det er en rimelig brug af skatteydernes penge, at anvende næsten en million kroner til advokatbistand i sager, der drejer sig om borgere, der fra starten af har betalt for deres parkering i Københavns Kommune.

Men borgmesteren ønsker ikke at kommentere sagen

Men borgmesteren ønsker ikke at kommentere sagen, da den alene har administrativ karakter, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen henviser i stedet Netavisen Pio til en pressemeddelelse, som forvaltningen udsendte, da Københavns Kommune tabte sagen i Højesteret 18. juni.

I pressemeddelelsen beskrives det, at Højesteret 18. juni har afgjort, at  “p-afgifter udskrevet på grund af, at bilisten har tastet sit registreringsnummer forkert, ikke kan fastholdes”.

Det hedder videre, at “Københavns Kommune er tilfreds med, at afgørelsen nu giver et sikkert grundlag at behandle sagerne ud fra”.

Sagen kort

Hvis en bilist taster et bogstav eller tal forkert, når han skal indtaste bilens registreringsnummer for at betale sin parkering på en af Københavns Kommunes p-automater, risikerer han at få en parkeringsbøde, selvom betalingen går igennem.

Tastefejlen gør nemlig, at der ikke fremgår nogen betaling for den bil, bilisten har parkeret, når parkeringsvagten kommer forbi og kontrollerer, om der er betalt.

Men hvis bilisten efterfølgende kan dokumentere, at der er tale om en simpel tastefejl - og at der er blevet betalt for det rigtige tidsrum - så skal kommunen annullere parkeringsbøden, hvis bilisten klager. Det har Højesteret nu afgjort.

Hidtil har det været sådan, at selv om bilister kan dokumentere, at der alene er tale om en simpel tastefejl, og den betalte p-afgift dækker præcis for det tidsrum bilisten holdt parkeret, så har Københavns Kommune hidtil alligevel fastholdt parkeringsbøden.

“Vi er lige så kede af disse sager, som bilisterne er”

Enhedschef i Område for Parkering , Jesper Borch, udtaler 18. juni, at Københavns Kommune er lige så kede af sagerne, som de berørte bilister:

“Vi er lige så kede af disse sager, som bilisterne er, og vi har løbende foretaget en række ændringer af p-automaterne, som minimerer muligheden for at taste forkert. Men samtidig har vi haft brug for en klar afgørelse om, hvilke krav kommunen kan stille til dokumentation for korrekt betaling for elektroniske p-billetter, for som kommune skal vi både have lovhjemmel til at udstede en p-afgift og tilsvarende, skal vi også have en saglig grund til evt. at annullere den,” udtalte Jesper Borch ifølge den pressemeddelelse, som Københavns Kommune udsendte, da kommunen tabte sagen i Højesteret

Teknik- og Miljøforvaltningen forklarer i pressemeddelelsen, at man havde en grund til at føre sagen helt til tops - i stedet for bare at følge afgørelserne i landsretterne: 

Københavns Kommune valgte at tage sagen hele vejen til Højesteret

“Københavns Kommune valgte at tage sagen hele vejen til Højesteret, da formuleringerne i landsretternes afgørelser skabte for stor usikkerhed om retsgrundlaget for elektroniske p-billetter.”

I et mail-svar til Netavisen Pio torsdag, forklarer Teknik- og Miljøforvaltningen yderligere, at man heller ikke kunne undgå at føre sagerne videre til Landsretten:

“Forvaltningen har tidligere været i retssager om fejlindtastninger ved køb af parkeringstid, fordi borgerne har lagt sager an. FDM gik ind i en sag i Viborg og en i Roskilde. Inden for ganske kort tid blev den ene sag vundet i fogedretten, den anden blev tabt. FDM og forvaltningen valgte begge at kære afgørelserne. Derfor kunne forvaltningen ikke undgå at føre i hvert fald en af sagerne videre til Landsretten.”

Advokat betegnes som ekspert i parkerings-området

Enhedschef Jesper Borch, skrev i et mail-svar til Netavisen Pio torsdag, at forvaltningen valgte advokatfirmaet Nielsen Nørager som rådgiver, fordi man her råder over en advokatpartner, der er ekspert i parkeringsområdet:

“Vurderingen var derfor, at han (Anders Valentiner-Branth, red.) er så godt inde i praksis på p-området, at han er den advokat, der på grund af sit særkendskab til reglerne på parkeringsområdet, vurderedes at kunne løse opgaven på det højeste faglige niveau. Nielsen Nøragers timepris svarer til priserne hos tilsvarende advokater med tilsvarende kompetencer herunder med møderet for de relevante retsinstanser.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Fuldstændig åndsvagt og talentløst, at en sag der drejer sig om ganske få parkeringsbøder skal koste skatteborgerne kr. 1.000.000. Hvis man så kunne forestille sig at der ville komme 100vis af sager fremover, så kunne man måske forstå det. Men det er næppe sager der kommer til at fylde ret mange hyldemeter.

Annonce