AE-Rådet: Regeringen gør Danmark mere skævt

Regeringen har lovet at arbejde for ’et Danmark i balance’. Men indtil nu har regeringens politik trukket Danmark i en mere skæv retning, viser analyse en ny analyse fra AE-Rådet.
Regeringen har proklameret, at den vil arbejde for et Danmark i større geografisk balance. Fremover skal ikke kun hovedstadsområdet, men også provinsbyerne og landdistrikterne tilgodeses, har det lydt gentagne gange. Regeringen har blandt andet lovet at udflytte 3.900 statslige arbejdspladser.

Men ser man på regeringens politik, trækker den i den helt modsatte retning. Det konkluderer AE-Rådet i en ny analyse. Her har tænketanken set nærmere på konsekvenserne af fire af regeringens mest markante initiativer, nemlig omprioriteringsbidraget, kontanthjælpsloftet, håndværkerfradraget, nedsættelsen af registreringsafgiften og fastfrysningen af grundskylden.

Ser man på regeringens tiltag, så vil de primært gavne de personer, der i forvejen har flest penge på lommen. Omvendt tager man fra kontanthjælpsmodtagerne, fra kommunerne samt fra børn og unges uddannelse. Samlet rammer de politiske aftaler skævt og øger opdelingen af Danmark. Regeringens aftaler er en omvendt Robin Hood”, lyder det fra AE-Rådets direktør Lars Andersen i en pressemeddelelse.

Ifølge AE-Rådet bidrager de fem tiltag nemlig alle til at øge de geografiske uligheder, der i forvejen eksisterer i Danmark. Kort sagt vil regeringens nedskæringer ramme provins og landdistrikter, mens skattelettelserne primært vil komme de velstillede område i Nordsjælland til gavn.

Kommunale og statslige arbejdspladser nedlægges
Det såkaldte ’omprioriteringsbidrag’ betyder tab af arbejdspladser i alle kommuner over hele landet. Også de kommuner, som regeringen ellers har lovet at tilgodese gennem udflytning af arbejdspladser. I alt vil omprioriteringsbidraget betyde, at der i 2019 er forsvundet 14.300 kommunale og 15.000 statslige arbejdspladser rundt om i landet. Og langt hovedparten vil forsvinde uden for København.

Kontanthjælpsloft rammer Sydjylland og Sjælland
Regeringens kontanthjælpsloft rammer især kontanthjælpsmodtagere, der også modtager boligsikring. Dem er der især mange af i Sydjylland og Vest- og Sydsjælland, som ellers er nogle af de områder, regeringen har talt om at styrke. Derimod finder man væsentligt færre i af dem i Nordsjælland.

Håndværkerfradraget bruges mest af de velstillede
Omvendt kommer regeringens skattelettelser primært de velstillede områder i landet til gavn. Det gælder det populære håndværkerfradrag, som især bruges af de velstillede i Nordsjælland, mens det bruges i langt mere begrænset omfang på Sjælland.

Grundskyld gavner de store grundejere
Beslutningen om at fastfryse grundskylden gavner først og fremmest de boligejere med de største grunde. Det betyder, at det er boligejerne i Nordsjælland og Hovedstaden der får gavn af lettelserne, mens især Sydjylland får meget lidt ud af fastfrysningen. Den gennemsnitlige boligejer i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kan se frem til en skattelettelse på knap 1.700 kroner næste år, mens boligejere i Tønder og Aabenraa til sammenligning kan se frem til at spare omkring 30 kroner.

Lavere registreringsafgift gør luksusbil 104.000 kroner billigere
Endelig har også beslutning om lavere registreringsafgift konsekvenser for fordelingen. Det er først og fremmest køberne af store biler i sports-, premium- og luksusklassen, som får glæde af den lavere afgift. Sidstnævnte bliver i gennemsnit 104.000 kroner billigere. Og det er dermed også indbyggerne i de mest velhavende områder, som først og fremmest får glæde af den lavere afgift.


placeholder

Annonce