Annonce

Afskaffelse af forsvarsforbehold vil gøre Danmark mere sikkert

Putin er ikke bange for en EU-hær. Alligevel er det en god ide at afskaffe forsvarsforbeholdet, for det vil gøre det nemmere at samarbejde med vores venner.
Det var intet mindre end historisk, da et bredt flertal i Folketinget søndag aften aftale at bruge 18 milliarder kroner mere på forsvaret hvert år, samt at sende forsvarsforbeholdet i EU til afstemning, og endelig gøre Danmark uafhængig af russisk gas.

Der er tale om et såkaldt “Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik” mellem S-regeringen, Venstre, De Radikale, SF og De Konservative, som skal sikre stabilitet og opbakning om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik de næste mange år.

Første test af den nationale forsvarskonsensus kommer 1. juni i år, hvor danskerne altså skal stemme om afskaffelse af forsvarsforbeholdet, som var et af de fire forbehold som SF fik forhandlet sig frem til, til gengæld for at støtte Edinburgh-traktaten i 1993.

Frygtede en EU-hær kunne udskrive danske jenser

Forsvarsforbeholdet blev indført, fordi man på venstrefløjen frygtede opbygningen af en EU-hær, der skulle kunne udskrive danske jenser til krigstjeneste. Det var et langt ude scenarie allerede i 1993.

I virkeligheden har de internationale EU-militæroperationer været i den helt bløde ende, hvor hvor der har været tale om at understøtte en skrøbelig fred.

mens vi i flere tilfælde har måttet melde fra, når freden skulle opbygges

Ironisk nok, så har Danmark siden ikke haft noget problem med at deltage i voldsomme angrebskrige, mens vi i flere tilfælde har måttet melde fra, når freden skulle opbygges.

Forsvarsforbeholdet har ikke sikret vores suverænitet, men derimod indskrænket vores handlemuligheder.

For Danmark er det afgørende med alliancer

For et lille land som Danmark er det nemlig helt afgørende at samarbejde med nabolande og større nationer om sikkerhed og alliancer.

Det er godt, at vi hæver vores forsvarsbudget til to procent af BNP, men sandheden er, at vi stadig ikke ville kunne forsvare os mod russerne, om vi så afsatte 200 procent af BNP til krudt og kugler.

Danmark er simpelthen udsat på grund af sin lidenhed og sin særlige geografi. Bare at opretholde rigsfællesskabet i det vidtstrakte Grønland er en enorm opgave.

I forsvaret af Danmark spiller vores medlemskab af NATO den helt afgørende rolle. Det er da også NATO der som de eneste har mulighed for stå op imod Putins aggression. Institutioner som FN og EU spiller ingen rolle, når først kampvognene ruller. Desværre.

Institutioner som FN og EU spiller ingen rolle, når først kampvognene ruller

Ja-partierne bør undgå den skingre tone

Derfor bør Ja-partierne undgå den skingre tone, som blev benyttet under afstemningen om retsforbeholdet i 2015. Dengang blev der nærmest sat lighedstegn mellem et “Nej”, og så at lade pædofile netværk løbe løbsk.

Resultatet blev at man provokerede vælgerne, der som danskerne har for vane, endte med at stemme Nej i trods.

For selv om Putins få og forvirrede apologeter herhjemme givetvis vil agitere for et Nej, så er der ingen direkte sammenhæng mellem krigen i Ukraine og så det danske forsvarsforbehold.

Resultatet blev at man provokerede vælgerne

Putin er ikke bange for EUs militære slagkraft uanset om Danmark er med eller ej.

Til gengæld står forsvarsforbeholdet i vejen for at styrke forsvaret og forholdet til vores allierede. Derfor skal det væk.

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Jeg savner totalt et overbevisende argument for at ophæve forsvarsforbeholdet. EU bør rulles tilbage til EF, ellers bør vi overveje at forlade EU. Hvad jeg mener om Putin bør ikke skrives i en pæn avis, men EU er en farlig organisation på længere sigt.

du har helt ret 😊

Jeg er helt enig!

Formålet med EU-hæren er da vist udelukkende at skulle dominere Afrika på samme måde som USA dominerer Latinamerika. Finder et styre ud af at de vil sikre værdierne af landets resurser til den almene befolkning så blivet sådan et styre væltet. Mens der ingen konsekvenser vil være for selv de mest barbariske regimer, - bare råstofferne flyder til EU for en tilpas lav pris.
- imperialistisk agression solgt som forsvar.
Jeg køber den ikke. Stem Nej!

Europahæren har altid været EF- og EU-modstandernes store spøgelse.
Men selv hvis EU skulle blive enige om en hær - omfang, materiel, osv. - ville den ikke blive tilnærmelsesvist operativ i de første ti-femten år.
Alene den eksisterende sammensætning af våben og 'fokus' inden for de individuelle - MEGET individuelle - styrker til tilsiger det.
Dernæst skal man stable en fælles kommandostruktur på plads - en generalstab om I vil.
Se på USA, som i trediverne begyndte at opbygge en militær styrke - ganske vist med global kapacitet. Men en EU-hær skal have nogle af de samme egenskaber, selv om dens fokus 'kun' ville være 'Europa og omegn'. Vi taler om en genration, mindst.
Så det er ikke noget der bliver realitet til Skt. Hans.

Jeg er uenig i din tidshorisont for oprettelse af kommandostruktur osv.
Men der er ofte lange udsigter for effekter af ditten eller datten, nævner i flæng:
- investeringer i folkeskole
- investeringer i sundhedsvæsen
- ulandsbistand
- klimaindsats
- og det modsatte af klimaindsats som motorvejsbyggerierne, Lynetteholmen osv.

Så FORDI det tager lang tid at opbygge en hær, så kan vi lige så godt stemme forbeholdet ud?
Det er den sygeste undskyldning jeg har set mangfoldiggjort. Den er da bare SÅ velovervejet og gennemtænkt.

Med afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, ligger vi al magt I hænderne på politikerne i DK og de er så EU glade at de uden tvivl vil afgive mere magt til EU. Lissabon aftalen gør helt klart at EU skal kunne forsvare og angribe enhver trussel mod organisationen, så i løbet vil sikkerheds/udenrigspolitik blive løftet fra mellemstatslig til højstatslig opgave og så har vores politikere ingen magt mere.
Man kan kalde det en teori men med blik på historien så har EU fået mere og mere magt og så er EU hæren en realitet. Udenrigs og sikkerhedspolitik er et dansk projekt sammen med NATO ikke med EU.
STEM NEJ

EU-hæren er allerede en realitet. Den kaldes blot for noget andet. Der tales om missioner og lignende. I virkeligheden er hele strukturen for EU-hæren allerede opbygget og testet under adskillige "missioner". Blandt andet i Mali

Rusland har netop tilkendegivet, at de er villige til at stoppe invasionen af Ukraine øjeblikkelig, hvis Ukraine indvilliger i at opfylde en række krav. Ukraine skal anerkende Krim som tilhørende Rusland, Ukraine skal ændre deres forfatning til at afmilitarisere Ukraine, Ukraine skal anerkende de to udbryder regioner Donbass og Luhansk som selvstændige.

Det bliver meget spændende og høre Ukraines svar. Hvis ukrainerne indvilliger, er der ikke længere grund til at afholde en folkeafstemning om Danmarks EU forsvarsforbehold, ligesom en stigning af forsvarsudgifterne til 2% af BNP kan aflyses. Eller i det mindste reduceres betydeligt.

Der er en række beretninger der peger i retning af at Rusland stikker halen mellem benene og måske allerede inden for et par uger.
De kan ikke rykke frem. De taber byer de havde i et par dage. Deres tropper er demoraliserede. Deres ammunitionslagre er kritisk lave. Konvojen kan ikke få brændstoffer frem, når de forsøger retter ukrainerne partisanangreb mod dem og vinder disse småslag. Fredsdemonstrationerne vokser og når statskassen snart er tom kan de ikke udbetale lønninger, vil korpsene der slår demonstrationerne ned så stadig "passe deres arbejde"?
Det er vist Rusland der er mest på røven i øjeblikket. Bjørnen ryger rundt på ryggen :)
Og herhjemme kan DF ende med at blive det største borgerlige parti (grundet afstemningen). Hvem er så statsministerkandidaten? Ham der er på vej i spjældet?

Jeg tror ikke vælgerne endnu engang giver DF så mange stemmer at de kan brøste sig af at være det største borgerlige parti - Ved kanonvalget i 2015 - lod de sig spise af med formandsposten i folketinget - Ansvarets åg ved at gå i regering turde de ikke tage på sig - Og det straffede vælgerne dem for ved valget i 2019 -

Hvorfor tror I at polakkerne har sendt kampfly (Polen er med i NATO!?). hvorfor tror I at både finner og svenskere i de sidste par måneder (skærpet efter 24. februar) er på vej ind i NATO?
og Ruslands mål er (i første omgang) Moldova-TransDnistr.

De 18 milliarder kroner årligt kan jo så bruges på velfærdsstat. De blå svindlerpartier har jo indrømmet pengene er der nu - Er der 18 milliarder kroner årligt til forsvaret, så må der jo så også være 18 milliarder kroner årligt til velfærd. Hvis hele denne her uhyggelige situation kan aflyses.

De blå svindlerpartier

Helt ærlig Jeppe, du må være syg i roen når ingen situation er alvorlig nok til at du vil undlade at nævne din sygelige holdning til de blå partier.
.
.

Stem nej. Det er intet argument for det. Våben industrien gotter sig, flot lobbyarbejde fra deres side.

Stem nej. Det er intet argument for det. Våben industrien gotter sig, flot lobbyarbejde fra deres side.

Jeg forstår ikke behovet for en EU-hær, når vi har Nato. Det virker som om EU mangler en hær der kan angribe. Det synes jeg ikke Danmark har behov for. Vi har vist blandet os i tilstrækkeligt. Der er vel grænser for hvor mange danske soldater der skal dø, bare for at en eller anden dansk politiker kan få en international toppost.

Det er virkelig en påstand, at afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil gøre DK mere sikkert. Kun militaristisk indstillede personer tænker nok sådan. Der er andre muligheder, selv om det kan virke svært at finde dem. Men for mig er det først og fremmest et demokratisk problem, at så store beslutninger gennemføres, når stort set hele befolkningen er i følelsers vold. Vi er alle påvirket af situationen i Ukraine. Faktisk forstår jeg ikke, at MF fører an i beslutninger af denne rækkevidde uden nogen kvalificeret og troværdig analyse af trusler med DK – hverken som de måtte være nu eller på langt sigt - endsige uden nogen folkelig debat. Vi er nu bundet til store økonomiske udgifter og krigstankegang mange år ud i fremtiden. Flere penge til militæret kan heller ikke nå at indvirke på den øjeblikkelige situation – hvorfor så nu? Jeg kan kun gætte – enten er for det at imødekomme de borgerlige partier og opsnappe stemmer her – eller også for at please USA - og Tyskland efter dets beslutning om en meget stor oprustning. Og alt sammen på baggrund af en særdeles snæver opfattelse af baggrunden for krisen – uden så meget som at spørge om, hvad Vesten har bidraget med til opbygning af denne globale konflikt. Dette vil efter min opfattelse ikke skabe fred. Militarisme af en sådan kategori har altid ført til krig, i hvert fald hvis der ikke gøres reelle forsøg på at forstå konfliktens baggrund. Vi - og politikerne bag denne aftale burde have vist større klogskab.

det er en stor fejl at lytte til "våbenindustriens" lobbyister man kunne få en mistanke om at de spiller med mærkede kort. Hvor mange milliarder skal der bruges til skadeserstatninger, invalide veteraner krigsenker og ikke
mindste flygtninge man burde lave et forlig om at stoppe dette vandvid! Tænk engang hvor meget omdorg der kan laves for de penge.

Eller brug en del af de 18 milliarder kr. årligt på den grønne omstilling. For som vi har lært de seneste par dage fra rød til blå, så er grøn energi politik sikkerheds- og forsvarspolitik. To fluer med et smæk, hvor man så kan bruge en krone to gange uden ekstra omkostninger. Virkelig smæk for skattekronerne.

Det var sgu hurtigt, at våbenindustrien og de blå partier fik udnyttet situationen til at overføre flere penge, fra folk i arbejde, til personer uden reelt arbejde (officerer og soldater).

Mangler der nu pludselig ikke arbejdskraft i det danske samfund???? 🤢🤢

Når Putin ikke er bange for EU's militære samarbejde, men kun (måske) for NATO, savner jeg et argument for at melde os ind i EU's militære samarbejde.
Vi er jo sammen med vore EU-venner i NATO-samarbejdet, så det er ikke et argument, at det så bliver lettere at samarbejde, hvis vi melder os ind i EU's militære samarbejde.
Den eneste grund, jeg kan se for en indmeldelse er, at det kan give diplomater, officerer og DJØF'ere endnu endnu et forum og hierarki for beskæftigelse i kraft af deres blotte tilstedeværelse.
Hvad er det som EU's militære samarbejde kan, som NATO ikke kan?

Hvis vi kan få garantier for, ar en Eurohær kun vil kunne bruges til at forsvare EUs grænser udadtil, og ikke vil blive sendt på krigseventyr i de varme lande uden for EU, eller blive brugt mod EUs egne befolkninger, vil jeg gerne stemme for en afskaffelse af forsvarsforbeholdet, vel at mærke hvis det betyder, at vi samtidig melder os ud af angrebsaaliancen NATO.

At dømme efter politikernes - både de danskes og de europæiskes - hovedløse handlinger i de seneste par uger, vil det nok være for meget at forlange, at Danmark igen vil blive et fredselskende og fredeligt land. Så det ender nok med, at jeg stemmer nej til at afskaffe forbeholdet. Sammen med stort set resten af befolkningen, gætter jeg på.

Garantier afgivet af politikere kan annulleres af politikere.
Og vil blive det lige så snart, det passer dem.

Jeg er glad for at du sætter kryds i nej-feltet, men jeg er bekymret for din mening om, at NATO er en angrebskoalition. Det sætter... desværre... din beslutning om at sige nej til afskaffelse af forsvarsforbeholdet i det lys: "Kan man så stole på dén udmelding?"

Det ender såmænd nok med et nej som sædvanlig. Og da der ikke ser ud til at være meget egentligt indhold i EUs forsvarssamarbejde, gør det nok heller ikke nogen praktisk forskel.

Eneste potentielle fordel ved EUs forsvarssamarbejde, som jeg kan få øje på, må være for det tilfældes skyld, at Trump eller en ligesindet vinder præsidentposten i USA med den samme "America first"-doktrin som sidst, hvor Trump jo luftede muligheden for at lade europæerne sejle deres egen sø, hvis det passede ham.

2% eller mere til NATO.
2% eller mere til en unionshær.
Der bliver ikke råd til topskattelettelser i mange, mange år.
Men det er unionshær-tilhængerne naturligvis klare over og klare til at acceptere.

Må helt klart sige at PioPio's Niels Jespersen starter fint ud med skræmmekampagnen med reklamen om et JA til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, Fy for satan siger jeg bare, en ensidig artikel, kan kun sige det bliver et klart NEJ til afskaffelsen fra min side.

Lige siden vores mineryddere måtte rejse hjem fra et land i det fhv. Jugoslavien, fordi flaget ved HQ skiftede fra FN eller NATO til EUs blå med gule stjerner har jeg været modstander af forsvarsforbeholdet.
Forbeholdene blev til i anden tid - hvor historien var holdt op (iflg. en eller anden angiveligt klog skriverka'l).
Allerede dengang opdagede vi - dvs. nogen af os! - at historien fortsatte eller blev genfødt, og vi altså blev nødt til at tage AKTIVT stilling. Og at dét omfatter noget med krudt og kugler og soldater - ikke bare i et eller andet afrikansk land, men lige ud for vores gadedør.
Den opdagelse er endnu ikke trængt ind hos de yderste fløje i politik, som lever i en verden hvor man sige man er 'neutral' - og det så bliver respekteret af andre lande.
Det er sådan set udmærket - så kan vi skelne skidt fra kanel.

Så er propagandaen startet.
Stem NEJ! DK skal ikke være del af en hær, som EU kan sætte i sving uden, vi har mulighed for at forhindre det. Og vi får ikke mulighed for at nedlægge veto. Og selv om vi gjorde, så har landets leder siden Andres Fogh ønsket at spille med de små musemuskler og fremstå som krigsherrer.
Stem nej!

Kommentar:

Der er ikke råd til løn- stigninger til sygeplejerskerne - Den såkaldte "Arne-Pension er også for dyr, så den vil man afskaffe, man vil fratage lønmodtager, som er medlem af en Fagforening deres fradrag så fradraget kun er på 3.000 kroner, man forringer Efterlønnen da den er for dyr, man vedtager karensdage for arbejdsløse så de yderligere mister op til 2.630 kroner i dagpenge...

Nu vil man så afskaffe forsvarsforliget, og øge udgifterne til krudt og kugler med flere milliarder kroner, alene af den grund, stemmer jeg nej ved Folkeafstemningen den 01. Juni 2022...

Velfærd skal altid kommer før krudt og kugler...

God Formiddag,
Erling Drews...

At du stemmer nej til forsvarsforbeholdet gør ingen forskel med hensyn til den vedtagne forøgelse af forsvarsudgifterne til 2% af BNP, det er flertallet enige om. Det som mangler er at blive enige om hvem som skal betale, de borgelige partier vil spare på velfærden og hvor socialdemokratiet vil finde de 18 milliarder mere om året til forsvaret fra år 2033, står hen i det uvisse. Her og nu har de bevilget 7,5 milliarder til de næste 2 år og herefter stiger det til de 18 milliarder i 2033 hvor pengene til forsvaret i alt vil beløbe sig til ca. 54 milliarder til krigsindsatsen i NATO. Tænk hvor meget fred vi kunne købe for de penge, men folks krigsliderlighed kender ingen grænser. Gad vide om man ikke ser de ødelæggelser og befolknings rædsler som for tiden vises i TV fra Ukraine. Er det virkelig mere af det man ønsker? Befolkningen beder til gud, men der synes ikke af være megen hjælp at hente fra den kant. Gud virker så underlig fraværende når det gælder en indsats for at stoppe en krig.

Selv i de konservatives egne rækker er der forargelse over, at bruge danskers akut opståede frygt for at få stemt et ja igennem mod EU forsvarsforbeholdet igennem. Personlig synes jeg også det er uansvarlig. Man skal aldrig træffe vigtige beslutninger i et urationelt øjeblik. Men særligt det blå svindlerhold udnytter uden blink med et øje den danske befolkning.

Skal det danske forsvar kunne løfte deres opgave? Ja, absolut. Skal det danske forsvar have de nødvendige økonomiske midler til at gøre det? Ja, ligeledes absolut. Men 18 milliarder kr. ekstra årligt er helt ude i overdrevet. Og forsvarsforbeholdet er ingen hindring. Er der virkelig nogen som tror, at vis f.eks. EU bliver hovedkulds angrebet af Ruskand, så må Danmark desværre sige hus forbi. Vi har vores forsvarsforbehold og bliver hjemme??? Ja, jeg små griner mens jeg skriver dette. For det kommer jo ikke til at ske. Forsvarsforbeholdet sikre Danmark kommandoen over eget forsvar. Vi kan til et hvert øjeblik, beslutte os at anvende vores styrker der hvor vi vil. Uden forsvarsforbehold er der andre, som bestemmer, hvor vores danske Jenser skal sættes ind - Et eller andet sted i verden. Men når russerne kommer, eller andre for den sags skyld, så er vi selvfølgelig på pladsen. 100%. Det ændre et ja eller nej til et forsvarsforbehold intet på.

At stemme ja til afskaffelse af forsvarsforbeholdet og at investere 18 milliarder kr. i hovedsagelig den amerikanske forsvarsindustri er da en pæn gestus at vise. Men det kommer ikke til at gøre en afgørende forskel.

For en tredje verdenskrig kan ikke vindes. Den kan kun undgås. Og det har vi ikke været for gode til de seneste 30 år. Ellers var det her slet ikke sket. Lidet trættende, at vi tilsyneladende aldrig bliver klogere. Vi skaber vores egen undergang. Og tilsyneladende vil vi det rigtig gerne. Vi gør i hvert fald alt hvad vi kan for at få det til at ske.

Panik redder ingen ting. Og har aldrig gjort det. Det er menneskeligt at fejle. Men behøver vi absolut at gøre det hele tiden?

At stort set alle politikere i EU, som ellers aldrig kan blive enige om noget, hovedkulds og uden omtanke har besluttet sig for en massiv oprustning aldring set sit lige før i historien er en human katastrofe for en fremtid verden i fred og sameksistens - Det synes jeg virkelig er forfærdelige fremtidsudsigter for vores kommende generationer.

Og at Danmark nu vil af med forsvarsforbeholdet til EU er galimatias i et EU, som ikke har magtet at arbejde sammen på mange vigtige områder. Og nu skal vi så have en fælles hær?

Krigen i Ukraine er forfærdelig. Slet ingen tvivl om det. Men den er forårsaget af 30 års fejlslagen udenrigspolitik. Og at det eneste vi her i Vesten kan finde på som svar er et automatik refleks svar om at opruste massivt er en fallit erklæring af historiske dimensioner, som vil præge den verdensorden vi nu ustoppelig er på vej ind i. Vores efterkommere vil fordømme os på det.

En enestående historisk chance for fred og sameksistens for menneskeligheden er spildt fordi det eneste svar vi magter er at lægge hånden på kogepladen. Trist og sørgeligt og komplet blottet for refleksion. Kun det slidte vi er de gode og alle andre er de onde.

Viste I, at CIA siden 2015 har trænet antirussiske nynazistiske militsgrupper i Ukraine? Det er ikke lige det, man hører på DR TVA eller DR Deadline.

En rigtig klassisk CIA manøvre udført på europæisk jord. en opperationsform, som CIA har praktiseret i Syd Amerika, Mellem Østen og Asien i årtier. Og nu altså også på europæisk jord.

Befolkningen for ikke hele sandheden præsenteret. Kun den del, som er nødvendig. Der er vigtige oplysninger, som ikke kommer frem i lyset.

Selv i et demokrati.

Et klart og tydeligt NEJ til Forsvarsforbeholdet. Et stort stort NEJ.
Der er intet der gør "sikker" i en verden hvor man kan true hinanden med BOMBER. BOMBER er ikke vejen.
Det er ikke vejen for DANMARK at fastlåse sig selv i et EU der forpligter.
FRIHED og AFHÆNGIGHED hører ikke sammen.
Der er FORSKEL på krige der førtes for 1oo eller 5o år siden,og så dem der føres NU og i fremtiden.
Kommende krige vil være ATOMKRIGE....Med atomudslip der vil udslette hele klodens liv. Hvordan kan nogen
dog med baggrund i den viden finde på at sige JA til krig ?

3 Verdenskrig vinder INGEN . Kun DØDEN der vil kunne høste en hel klodes liv. Så hvad er det da man har tænkt sig at DANMARK skal sige JA til den 1 Juni ?

Først tak fordi der ER debat og I alle gider debattere. Nato ER jo vores forsvarsparaply. End ikke situationen i Ukraine ændrer dette - efter min mening. Og så til argumenterne. På pressemødet søndag den 6. marts, nåede jeg lige at nedskrive det statsministeren brugte som argument for, at forsvarsforbeholdet skulle til afstemning. Jeg citerer ordret Mette Frederiksens udtalelse og argument: "det er en værdimæssig beslutning". BUM. slut. Ingen skal være i tvivl om, at jeg stemmer NEJ til AT AFSKAFFE FORSVARSFORBEHOLDET. Men statsministerens argument -------- ??? jeg mangler ord.

.........alle ikke krigsliderlige verdensborgere er "GIDSLER " for en hel klodes krigstilhængere. Disse kan ikke gøre en kæft i al deres afmagt. OFRE er de. Som OFRE bliver de ikke spurgt om de vil DØ. Magtgalninge bestemmer over vore liv. Kun tåber kan finde på at give en eneste stemme til fortalere for KRIG. Og det KRIG gør ved liv.
Der er INGEN absolut INGEN "værdi" i krig.

Løkke efterspørger "nationalt kompromis“.

Det nationale kompromis kommer først efter et nej!

Det kunne passende være et nordisk forsvarssamarbejde omkring Østersøen, som er vores nærområde.

Hvis Finland og Sverige tøver i deres NATO-medlemsskab, ville det være oplagt at alle lande omkring Østersøen indgår i et fælles modsvar til Rusland og Putin, der har vist sig at ville være vores uforskyldte fjende.

Målene i Paris-aftalen gør Rusland farligere end nogensinde!

Det første fælles nordiske projekt kunne være indkøb af to hangarskibe med 2 x 50 angrebsjagerfly. Skibene og flyene skal have fast base i Østersøen. Og være på nakken af Putin og Rusland dag og nat!

Hvis Rusland sender tropper ind over grænsen til et af østersølandene, er flyene på vingerne straks! Et regional forsvar i nærområdet!

Et forsvarssamarbejde som østersølandene bestemmer!

Med risiko for Rusland og Putin!

Så kan de lære det!

Historisk har svenskerne altid frygtet Rusland. Det ligger dybt i svenskerne!
Historisk har finnerne altid frygtet Rusland. Det ligger dybt i finnerne!
Historisk har polakkerne gentagne gange blevet løbet over ende af russerne! De er parate til at forsvare sig!
Historisk har Estland, Letland og Litauen måtte indrette sig efter Rusland! Men i dag er de parate til at forsvare sig!
Historisk har Danmark med skiftende held søgt stormagtsdrømme og ikke vidst hvem der var ven eller fjende! Men i dag skal amerikanerne redde os som i 1945!

Men ingen kan røre Rusland på grund af NATOs paragraf 5.
Derfor bliver et sidestillet Østersø-forsvars-samarbejde nødvendigt. Uafhængige lande uden atomvåben!

Men går en russisk soldat over grænsen til et af Østersølandene går jetflyene straks på vingerne!

Putin lange konvoj ville for længst være skudt i sænk, hvis besættelsen forgik i et af Østersølandene.

Det kan godt være at de to største drenge i skolegården aldrig slås mod hinanden, fordi de begge ved at den anden bærer kniv!
Men hvis østersødrengene bliver angrebet slår de ring omgående og misdæderen angribes straks og konsekvent!
Den eneste måde hvorpå de små kan være i fred, når en af de to store skal spille med musklerne.

Et nordisk kompromis er det eneste modsvar imod et NATO, som er sat skakmat på grund af atom-våbnenes eksistens.

Humanismen kan ikke en gang mere se magtesløst til, imens Putin og russerne massakrerer løs på en hjælpeløs civilbefolkning!

Europa må danne mange små forsvarsunioner, hvis soldater og jagerfly kan sendes afsted i morgen, hvis en potentiel fjende viser sig!

Den globale verdens totale afhængighed af hinanden har givet terrorist-stater som Rusland en kæmpe fordel!

Det kan kun modvirkes med mindre regionale forsvarssamarbejder, der umiddelbart rykker ud!

I Danmark samlede vi politiet i store enheder!

Det gav en umiddelbar fordel til de kriminelle ude i yderområderne!

Nu går vi tilbage ti nærpolitistationer!

Måtte et national kompromis indse den samme nødvendighed i forhold til Putin og Rusland!

Respekten i skolegården skal genskabes!

Gårdvagten og hans forhold til alle elevgrupperinger skaber balancen!

Putin har fået al for megen magt og går rundt med kniven i hånden hele tiden. Og i øjeblikket stikker han de små i første klasse ned!

Hvis østersødrengene dannede ring, ville gårdvagten med lethed kun afvæbne Putin!

Lad vores forsvarsforbehold blive til et reelt Østersø-forsvars-samarbejde!

Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland.

Olie, gas, jern, vilje, frihedstrang, fødevarer, og forsvarsindustri i et stort selvforsynende og selvforsvarende nordeuropæisk samarbejde.

Med princippet om “slå først, Frede!”.

Det eneste slagsbrødre har respekt for!

Putin er og bliver en slagsbror, der fik sin østtysk-indoktrinerede Merkel til at udvise et for godt moderhjerte!

Nu betaler ukrainerne prisen!

USA har alt for mange egne problemer til at tage sig af Østersøregionen.

Vi må til pengepungen. Men gøre det klogt! Østersøen er vort nærområde! Og vores problem!

Et nationalt/regionalt kompromis er det Østersø-landene og Danmark behøver.

Lad forhandlingerne begynde allerede 10. juni med Danmarks seneste fem statsministre ved forhandlingsbordet!

Svenskere og finnere og baltere og polakker og tyskere ville elske det!

De ved ikke deres levende råd!

Under 2. verdenskrig var der allerede 10-20 millioner døde, før amerikanerne involverede sig. Der skulle endda en Pearl Harbour til!

Med et østersøforsvars-samarbejde kan Putin ikke aktivere sine atomvåben!

Så er USA straks på banen!

Med et Østersøflrsvars-samarbejde bliver NATOs dilemma pludselig til Putin og Ruslands dilemma.

Små lande har lov at forsvare sig. Præcist som Ukraine.

Og hvem vi i praksis samarbejder med, ja, det er vores problem!

De store drenge i skolegården er sat uden for indflydelse. Mange små samarbejder sætter dem skakmat!

Gårdvagten bestemmer igen!

Og hvis du tænker på hvad gårdvagten egentlig er for en størrelse? Ja så tænk lidt selv. Og læs næste linje lidt senere!

Gårdvagten er humanismen!

Den som Putin eftertrykkeligt fik sat skakmat 24. februar 2022.

Humanismen er lig vores nationale/regionale kompromis!

Selv Enhedslisten vil formodentlig stemme for!

En ægte gårdvagt kender alle elevgrupperne og får dem til at udvise humanistisk fælles adfærd!

Hvis det er så indlysende, at befolkningen bør stemme ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, hvorfor prøver regeringen så at manipulere folk til at stemme ja, med en vildledende tekst på stemmesedlen?

Annonce