Sikkerhed er en forudsætning for alt andet

Jeg stemte ’nej’ i 1992. I dag siger jeg ’ja’ til at afskaffe forsvarsforbeholdet, skriver Europaparlamentsmedlem Marianne Vind.
Marianne Vind, medlem af Europa-parlamentet (S)
I 1992 stemte jeg sammen med et flertal af danskerne pænt nej tak til Maastricht-traktaten.

Dengang havde vi lige revet Berlinmuren ned, og demokratiet havde vundet. Jeg spurgte mig selv, hvad vi dog skulle med et europæisk forsvarssamarbejde? 

Frygten, for hvad det europæiske samarbejde kunne blive til, gjorde, at jeg dengang støttede et forbehold.

Den barske realitet nu 30 år efter er, at der var et Europa før krigen i Ukraine – og der nu er et Europa efter. Angrebet på Ukraine er et angreb på vores værdier og vores sikkerhed.

Derfor mener jeg, vi bør indgå i det fælles forsvarssamarbejde i Europa som et supplement til NATO.

EU skal løse det, NATO ikke kan

Det er vigtigt at slå fast, at NATO er Danmarks vigtigste samarbejdspartner, når det kommer til forsvar.

Men det er også vigtigt at erkende, at NATO samtidigt har svært ved at hjælpe os med det, vi gerne vil.

Vi skal blive bedre til at sikre ro og stabilitet i Europas nærområder

USA er dominerende i NATO og er ikke nødvendigvis interesserede i det samme som os i Europa. Og derudover har USA længe efterspurgt, at Europa tager et større ansvar for vores egen sikkerhed.

Efter 30 år har vi set, at vi ikke på nogen måder taler om en EU-hær, men at vi i stedet ser på, hvordan vi hjælper hinanden bedst muligt.

Trist, men nødvendig udgift

EU skal blive markant bedre til at styrke forsvarskapaciteten og udvikle nye teknologier. I en moderne krig er det altafgørende, at man har det bedste udstyr.

Vi skal være parate, hvis vores sygehusvæsen udsættes for cyberangreb. Vi skal blive hurtigere til at transportere udstyr rundt i Europa, når der opstår behov for det. Og vi skal blive bedre til at sikre ro og stabilitet i Europas nærområder.

Jeg ville lige som mange andre ønske, vi kunne bruge pengene på noget andet end at styrke forsvarssamarbejdet.

Men det er vigtigt at huske på, at sikkerhed er en forudsætning for, at vi kan gøre alt det, vi ellers vil i vores samfund.

Derfor er oprustning blevet nødvendigt. Folketinget har aftalt, at Danmark fremover bruger 2 procent på forsvaret. Lad os derfor gøre det på den mest effektive måde.

Giv plads til tvivl

Er du i tvivl om, hvad du skal stemme d. 1. juni, så forstår jeg dig godt.

Debatten har givet meget lidt plads til den, der er i tvivl og bare gerne vil vide, hvad en afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil betyde.

Derfor håber jeg, vi kan give mere plads til alle, der har spørgsmål og tvivl.

Og for mange danskere - inklusiv mig selv - har europæisk forsvarspolitik ikke været noget, der har fyldt noget i dagligdagen før nu.

Derfor håber jeg, vi kan give mere plads til alle, der har spørgsmål og tvivl. Jeg håber, du får mulighed for at snakke med dine folkevalgte de næste uger.

Lad os mødes og tage en snak om forsvarsforbeholdet og få besvaret alle spørgsmål, der må trænge sig på.

Din stemme kan nemlig blive afgørende for Danmark den 1. juni.

Marianne Vind er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. Hun er uddannet hospitalslaborant og tidligere næstformand i HK Privat (2011-2019).


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Vi skal ikke mødes. Jeg har allerede stemt NEJ.
EU kører for tiden i en helt forkert retning: Væk fra demokratiet, væk fra frihedsrettighederne, og ja til diktaturet.
Det er ikke mit EU, jeg er for EF!

Dit udsagn om at EU bevæger sig væk fra demokrati og frihedsrettigheder klinger lidt hult, når man i andre af dine kommentarer kan læse om din fulde opbakning til Rusland og diktatoren Vladimir Putin i inversionen og krigen mod Ukraine.

Du drømmer, Bent, jeg har ingen steder givet fuld opbakning til hverken Rusland, Putin eller hans krig, lige som jeg heller aldrig lytter til kvaksalvere, hvilket du også har beskyldt mig for.

Det kan godt være at, der kan være fornuftige grunde til at ophæve forbehold
Men så burde det være efter en grundig debat i det Danske samfund.
Og det bliver det ikke når man udskriver valget på grund af en krig
der lige var startet.
Det bliver mere at sætte blår i øjne på Danskerne
For om det bliver et ja eller et nej ænder intet i forhold til
krigen i Ukraine, tværtimod bliver dert noget være rod
at man midt i en krig stiller spørsmål ved NATOs formåen

Jeg stemmer nej til afskaffelse af Danmarks EU-forbehold
om Forsvar og sikkerheds samarbejde

NATO har gjordt det godt siden det blev oprettet
og at vi den dag idag ikke har haft 3 verdens krig kan vi takke NATO for.

Jeg forstår ikke helt hvorfor Danmark som eneste land ud af de 27 EU-lande skal havde særbehandling. Hvad er det særligt Danmarks befolkning på ca. 5,8 millioner ikke kan være med i, som de øvrige 26 landes befolkning på ca. 450 millioner har vedtaget at deltage i?

Bent, at Danmark har forbehold skyldes sikkert at vi har folkeafstemninger. Det har man ikke i ret mange andre lande, der er det alene politikkerne der afgør hvad der skal ske.
Marianne Vind udtaler at afskaffelse af forbeholdet ikke betyder at vi får en EU-hær. Nej da, og tidligere afstemninger betød da også at unionen var sten død.
Min tillid til politikkerne er i hvert fald sten død.
Så jeg støtter helt op om Nato, men ikke om en EU-hær.

Og ja, EU kan vi også takke for at vi ikke har set 3 verdens krig

Men lad nu NATO forsætte det god arbejde, uden EU indblandning, som
meget nemt kan blive til en gang politisk rod eller fnider fnader
eller hvad man ellers kan kalde det

Hvordan kan ja til mere krig skabe sikkerhed? Det er på højeste tid at snakke om fred i politik og medierne, som vedbliver med at tale mere krig op. Men det har vi det meget meget svært ved, når først linjen er langt og det hele buldre og brager afsted med bundgas i et køretøj uden bremser og hvor alle spørgsmål om tvivl irette- og talesættes som utilladelig - Og at der er en dag i morgen bliver fuldstændig ignoreret.

Vi gør det igen, som vi gjorde det med en nu kommende klimakatastrofe. Vi kører bare videre, selv om vi kender de alvorlige konsekvenser det medfører.

Og hvordan kan et mindretal på 20% af Jordens befolkning lige tillade sig at ødelægge et klima, som alt liv på Jorden er afhængig af? Tænk at kalde en sådan adfærd for frihed. Frihed som de 20% har ret til at udøve på bekostning af de 80%. Ligesom det defineres som frihed, at 1% af Jorden mennesker ejer 85% af alle værdier skabt af menneskeligheden med et ødelagt klima til følge.

Så skal du bare nøjes med at læse de Russiske nyhedsmedier, her bliver krig ikke omtalt, kun en "særlig militær operation" i forlængelse af en "militærøvelse" som Putin påstod dagen før invasionen i Ukraine.
Hvis man skal redde klimaet skal befolkningstilvæksten begrænses, det der påvirker klimaet er jo menneskeskabt på samme måde som de menneskeskabte krige. Det kan løses ved at nedlægge våbenindustrien og afskaffe militæret, men det er der vist ikke flertal for, det er der derimod for en udvidet oprustning med flere ødelæggende våben og mere militær, så bakker befolkningerne op samtidigt med at de flæber/græder når deres sønner (soldaterne) kommer hjem i ligposer.

Fredspolitik er sikkerhedspolitik.

Hvis de 14.000.000.000.000 kroner der årligt bliver brugt på millitæret og våbenindustrien verden over ville blive brugt til at løse alle problemer i verden med sult, fattigdom, sundhed, uddannelse, miljø, mellem folkeligt samvær og andet godt, så ville der slet ikke være krig i verden. Så let kunne det være.

Hvorfor vælges altid den forkerte vej, når man så let som ingenting kunne vælge den rigtige? Fordi nogen få har interesse i det og beriger sig på det gennem magt og økonomiske værdier.

Jeppe, der er ingen kommende klimakatastrofe. Men velbetalte klimapropagandister kan fostre det ene katastrofevarsel efter det andet - på tegnebrædtet. I realiteten sker der ganske små forandringer år efter år. Ikke alle til det værre; den globale temperatur stagnerede faktisk i en 15-årig periode her omkring årtusindedeskiftet. Hvis du ikke har hørt om det, skyldes det nok at der ikke er penge i gode nyheder.

Gunnar, endnu en gang er vi ikke eninge. Men jeg håber det er dig der har ret. Denne gang. Men rent matematisk er det ikke længere muligt, at redde klimaet. Der findes et begreb, som klima forskere kalder point-of-no-return. Ved ikke om du er bekendt med det? Men det går ud på, at vis først for mange grænser er overskredet, så er der ingen vej tilbage. Klimaet kan deles op i to grundprincipper. Det dynamiske klima, som er foranderlig over tid og som bl.a. har skabt istiden. En foranderlig balance inden for begrænsede parametre. Og så er der det statiske langsigtede klima, som er har været stabil inden for det dynamiske klima i det forgangene millioner af år. Og det er den statiske klimabalance den menneskelige indflydelse har brudt. Og er den millioner af år gamle statiske klimabalance på jorden først brudt, så er der ikke længere noget at stille op. End ikke en fuld opbremsning kan ændre det forhold.

Da indlandsisen på Grønland begyndte at smelte for snart 20 år siden var den statiske klima balance brudt. Og siden den gang er milliarder af mennesker hentet ud af såkaldt fattigdom og ophøejet til effektive forbrugere som du og jeg. Tendens stigende. Ifølge OECD løftes ca. 432.000 mennesker dagligt ud af fattigdom til forbruger som du og jeg. På bare 14 dage bliver det så mange som den samlede danske befolkning. Dag efter dag. Hvert år stiger CO2 udledningen med ca. 2% uden nogen som helst tegn på forbedring. Den kapitalistiske livsform kræver indtjening eller dø. Alt der kan omsættes til penge bliver derfor fuldført. Uanset konsekvenser. Ingen vil frivilligt lade sine børn dø af sult. Så hellere fælde hele Amazonas regnskoven. Og hvem kan lige bebrejde en familie Far og Mor for det?

Men selvfølgelig. Du har sikkert svaret på en løsning. Det er jeg HELT sikker på.

En god aften til dig og dine.

Med venlig hilsen

Jeppe Lindholm

PS. Jo flere penge/værdier, der samles på få hænder, jo mere må resten af verdens befolkning smadre løs på naturen for at overleve.

Kapitalismen er roden til alt ondt og er den direkte årsag til Jordens ødelæggelse. En kapitalisme, som har sine rødder i den hvide mands kristendom.

Lidt sjovt, at vi dermed ødelægger Jorden i Guds navn.

Det kræver godt nok en solid omgang hjernevask, at sidde i kirken Søndag og for så at genoptage smadre processen Mandag.

På klimaområdet vil Danmark gerne være “ambitiøs” og “verdensmestre”!

Desværrre svarer det til på sikkerhedsområdet at nedlægge våbnene først! First moveres! First loserers!

Vi bør tage ansvar for vort eget nærområde. Sikkerhedsmæssigt!

Vi vil så gerne være verdens politibetjent på klimaområdet. Ambitiøse/verdensmestre!

På sikkerhedsområdet bør vi tilstræbe at være “gårdvagten der altid er på sin plads” og sørger for fred og ro og venskabelighed.

Det klares bedst ved at Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland og Danmark danner en fælles Østersø-forsvars-alliance.

Våbnene skal hovedsagelig være angrebsfly fra hangarskibe, der konstant placerer sig strategisk klogt.

Hvis Putin nærmer sig Østersø-landenes grænser på allle fronter, angribes straks!

Gårdvagten er altid parat!

Nordeuropæernes interesser er afgørende i forhold til Rusland!

En Østersø-forsvars-alliance vil i Rusland mødes med respekt! Idet USA spiller en helt anden rolle!

Nemlig rollen som stormagt!

Hvis amerikanerne ind imellem vælger at støtte the Baltic Sea Defence Association (BSDA) er det ok.

Afskrækkelse uden brug af atomvåben er det Nordeuropa har brug for! Slå først Arne princippet er afgørende!.

10.000 af droner bliver det næste! Styret af BSDA!

Altid på vagt! Russerne tar sig i agt!

Opbakningen i Norden ville være 95%.

Det ville Putin have respekt for!

NATO-skeptikere og forsvarsivrige i en og samme organisation BSDA.

Nærområde-forsvar!

Middelhavslandene ville formodentlig snart lave en pendant the Meditarainien Defence Association (MDA).

NATO skal naturligvis leve videre!

Men rollen som “gårdvagten der altid er på sin plads” er afgørende for BSDA.

Det er det Østersøens folk har brug for - dag og nat!

Selvforsynende på penge og våben. Med masser af gode venner i EU og i NATO og måske også en dag i Rusland.

Stem for et forsvarsansvar i BSDA - Østersø- forsvars-alliancen! Nærområdeforsvar!

Nordmænd går allerede ind for det.
Finland og Sverige ville elske det.
De baltiske lande ville juble.
Polakkerne ville tænke: Endelig gode venner!
Tyskland ville tænke. Netop! Det er jo det vi har brug for!
I Danmark ville NATO-tilhængere længe være skeptiske?

Vil BSDA være i stand til at erstatte musketer-eden paragraf 5 i NATO?

Ja, slå først Arne giver respekt hos krigeriske Putin!

En norsk Arne, en svensk Arne, en finsk Arne, osv.

Skolegården står samlet imod en tøvende Putin!

Hvis Putin trækker hele sit Arsenal frem!

Ja, så træder alle vennerne fra den anden skolegård NATO pludselig frem!

Vi må tage ansvar for eget nærområde!

Det forstår danskerne!

Også forsvarsmæssigt!

At afskaffe forsvarsforbeholdet handler ikke om nærområdet!

Men Afrika, Mellemøsten, verdenshavene, Nordatlanten, og Rusland!

Det er for stor en mundfuld for en dansk vælger!

Stem i stedet ja til et nyt nærforsvar Østersø-forsvars-alliancen!

Om det bliver norske partier der fremsætter forslaget først, ville være godt.

De har 11.000 milliarder i oliefonden at forsvare!

Nordmændene frygter Putin allermest!

Lad os støtte dem!

Tyskerne er allermest i usikkerhed om forsvarsspørgsmålet! Det tyske SPD ville elske en Østersø-forsvars-alliance!

Da Mette Frederiksen gik forrest med tesen energipolitik er forsvarspolitik burde det være naturligt om Danmarks statsminister som den første foreslog en Østersø-forsvars-alliance.

Vi skal være ambitiøse og verdensførende!

For en gangs skyld kunne der sættes mening bag ordene.

Nærområde-forsvar i eget farvand sammen med vennerne fra Hansestederne!

Ny vin på gamle flasker!

Danske studier i stedet for afrikanske studier!

Sig nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet!

Sig ja til et nyt Østersø-forsvars-alliance!

Forslaget kommer alligevel på bordet efter et smalt nej.

Danskerne er derimod parate til at forsvare Østersø-landene!

At redde hele verden er ikke dansk stil!

Hippierne uddøde allerede i 1970erne med nejtak til atomkraft!

Men kampen med Putin tar vi gerne!

Vi har ligesom ikke noget valg!!!!!

Jeg ville da gerne skrive en kommentar til emnet, men når Aksel har skrevet et af sine lange intetsigende indlæg, så er der ingen der orker at læse længere.

Hvad skal vi med sikkerhed, når vi ikke har en planet at leve på?

INTET er mere afgørende for fremtiden end klima, miljø og en økologisk bæredygtig levevis. Og krigsindustrien er det stik modsatte. Der er INTET på Jorden, der bliver spildt flere ressourcer på end krigsindustrien.

Men desværre er det de forkerte kræfter/mennesker, som driver værket - Ellers var vi slet slet ikke havnet i denne her ulykkelige udvikling.

Her poster jeg snart 1.000.000.000 gange Det Blå Svindlerhold.

Det ENESTE, som kan gøre Danmark til et sikkert sted er en verden i fred og sameksistens, hvor de 14.000.000.000 kroner verden årligt brænder af på militæret bliver brugt på at gøre verden bæredygtig og give ALLE Jordens beboer et godt liv uden basale mangler.

Når selv et SF ikke kan fatte det, så er der ingen vej tilbage. Men vi kan takke os selv for det. Det kan mennesker i de lande, som for konsekvenserne hårdest at mærke i første omgang ikke. Og det vil skabe en voldsom vrede mod os for fremtiden. En berettiget vrede.

Hvorfor Søren og Jacob kan vi mennesker aldrig finde ud af at gøre det rigtige? Det er nærmest som om vi vil vores undergang. En form for ustoppelig masse selvmords psykose.

Annonce

Annonce