Arbejdsgiverne benægter ligelønsproblem

Efter 2,5 timer med debat i Folketingets ligestillingsudvalg, var vi desværre ikke kommet nærmere en løsning på de aktuelle problemer med et stort løngab mellem mænd og kvinder. Udfordringen: at blive enige om, at der er et problem.
Folketingets ligestillingsudvalg havde i dag indkaldt til høring om ligeløn og inviteret en række repræsentanter fra både forskningsinstitutioner, det private arbejdsmarked og arbejdsmarkedets parter.

Baggrunden var, at det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, det seneste år har udgivet både en rapport og en række artikler om det kønsopdelte arbejdsmarked.

Men på trods af de fakta, som forskerne fremlagde, var der stadig uenighed blandt deltagerne om, hvorvidt problemet overhovedet er et problem.

DA: “man bliver vurderet ud fra den indsats, man yder”
Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, var mødt op til høringen med et meget enkelt budskab. DA mener ikke, at der findes et ligelønsproblem. De anerkender, at vi ser et kønsopdelt arbejdsmarked, men ser det ikke som et problem. Eftersom “man bliver vurderet ud fra den indsats, man yder,” udtalte han i debatten under høringen.

Men da ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff (S) bevægede sig ind på arbejdsgivernes banehalvdel og spurgte, om det ikke kan ses som et potentielt tab af ressourcer, at kvinder ikke bevæger sig op ad i ledelses-hierarkierne, anerkendte Steen Müntzberg, at det kunne ses som et tab for samfundet, hvis der er barrierer, der betyder, at nogle grupper ikke udlever deres potentiale.

Det rykkede dog ikke ved, at meldingen fra DA var mildt afvisende over for indsatser på området. Blandt andet lød det, at det er op til den enkelte medarbejder at efterspørge eksempelvis viden om lønninger inden for sit område. Det skal virksomhederne ikke som udgangspunkt stille til rådighed, lød det fra arbejdsgiverne.

Arbejdet bærer lønnen i sig selv
Bredt blandt deltagerne kunne man mærke et ønske om at finde en skarpere definition på den ordlyd, der er i den nuværende ligelønslovgivning: “Lige løn for arbejde af samme værdi”.

Nanna Højlund, næstformand i LO, kommenterede, at der historisk set har været forskellige syn på professionalisme i forskellige erhverv. Hun henviste til, at der har været en forståelse af eks. pædagogers arbejde som udtryk for menneskelig omsorg, som lå mere naturligt til kvinder end mænd. Ifølge Nanna Højlund, har det frataget en grad af professionalisme ved de uddannelser, som dominerer “kvindefag”, og har ledt til, at værdien ikke er blevet videreført til lønniveauet.

Karen Sjørup, der er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet, og har forsket i arbejdsmarkedsforhold i mange år, kunne fremlægge undersøgelser, der viste, at i den offentlige sektor, blev faggrupper inden for omsorg og uddannelse markant lavere lønnet end faggrupper inden for teknik og økonomi.

Lavere løn i “kvindefag”
Mona Larsen, seniorforsker ved det Nationale Forskningscenter for Velfærd og forfatter bag den rapport, der dannede grundlag for høringen, opridsede konklusionerne. De viser, at inden for fag, der er domineret af kvinder, er lønnen markant lavere end hos faggrupper og brancher, der er domineret af mænd. Dette på trods af, at kvinderne overordnet set har overhalet mændene i forhold til uddannelseslængde.

Mona Larsen konkluderede derfor, at størrelsen på ens løn er mere afhængig af, om ens fag er domineret af mænd eller kvinder, end om man selv er henholdsvis mand eller kvinde. Det er altså ikke individet i sig selv, der oplever løngabet, men det er afhængigt af et kønsopdelt arbejdsmarked.

Karen Sjørup var også inviteret ind til at fortælle om særligt hendes arbejde i lønkommissionen. Der havde de undersøgt lønforskellene i den offentlige sektor, og fundet frem til, at i stillinger, der kan sammenlignes i uddannelseslængde og i anciennitet hos den enkelte, var der en forskel på 13-46 pct. for kvinder og mænd.

Manglende åbenhed om løn
Fra flere af deltagerne i dagens høring, var der et presserende fokus på åbenhed omkring lønninger. Kenn Warming, specialkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder, fremlagde i sin præsentation tal fra en undersøgelse om danskernes forhold til at tale om løn.

Her kunne man se, at en overvægt ikke kunne lide at tale om løn, og næsten halvdelen af deltagerne i undersøgelsen slet ikke var klar over, at det er i orden at tale om sin løn med sine kollegaer.

Både fra Nanna Højlund, næstformand hos LO og Susanne Fast Jensen, ledelseskonsulent hos 3F, var der et ønske om større åbenhed omkring lønninger, og en ærgrelse at spore over regeringens stramninger på området for kønsopdelte lønstatistikker.

“Intet quick fix”
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), var kun forbi høringen for en kort bemærkning, men tegnede alligevel problemløsningens grundlæggende udfordring op: “Der er intet quick fix,” sagde han, og understregede, at det er i alles interesse at få større åbenhed om løndannelse.

Det blev dog klart under debatten, at udfordringerne er mange og løsningerne få. Fra folketingsmedlem May-Britt Kattrup (LA) lød det “Er det et problem, vi skal lave om på?” til paneldeltagerne, som udstillede den grundlæggende uenighed om emnet, der findes både på Christiansborg, men også hos arbejdsmarkedets parter.

 

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook