Blåt bluff af værste skuffe

Finansloven blev præsenteret som en verden af lyksaligheder. Men det var løgn. Der kom i stedet nedskæringer på erhvervsskolerne og i Arbejdstilsynet.
Finansminister Kristian Jensen havde det store smil på, da han forleden – midt i den bedste julefrokosttid – gik på tv og foldede indholdet af næste års finanslov ud og forklarede, hvor godt vi nu får det i Danmark. Flankeret af otte mænd fra forligskredsen talte han i begejstrede vendinger om især mere tryghed og bedre forhold for de ældre. Og han bekræftede også den gamle nyhed om, at vi her på Fyn får det tredje motorvejsspor, som vi har sukket efter i så lang tid.

Derefter fik mændene fra Liberal Alliance, de konservative og Dansk Folkeparti lov til at pippe med og komme med deres udlægning af lyksalighederne. Og der var nærmest ikke et område, de ikke ville forkæle eller forbedre eller forskønne. Selv erhvervsuddannelserne skulle have et løft, afslørede de på skift og med en snert af passion.

Umiddelbart var det den nyhed fra dette års finanslovscirkus, jeg hæftede mig mest ved. Den nyhed kom nemlig som en overraskelse og gjorde mig glad. Erhvervsuddannelserne er måske det enkelte område herhjemme, der fortjener allermest opmærksomhed, fordi vi om blot få år kommer til at mangle tusindvis af faglærte. Vi har altså alle en interesse i, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og at virksomhederne bliver langt bedre til at tage lærlinge og elever.

Nedskæring på 100 millioner
Derfor var nyheden om en kvalitetspulje på 170 millioner kroner til erhvervsskolerne altså vand på min mølle. Men min glæde varede kun kort, fordi jeg – belært af bitter erfaring – begyndte at spekulere på, om forligskredsens engagement i ungdommen og Danmarks fremtid virkelig var rigtigt. Om det ikke var for godt til at være sandt?

Det var det. Allerede næste dag – efter at tallene var blevet gransket – stod det klart, at der bag nyheden om kvalitetspuljen gemte sig en virkelighed, som handlede om en nedskæring på 100 millioner kroner.

Den nedskæring skyldes blandt andet, at erhvervsskolerne stadig vil være omfattet af omprioriteringsbidraget. Og medmindre dette tvungne sparekrav på to procent fjernes, vil erhvervsskolerne frem til 2021 opleve takstreduktioner og mindre grundtilskud – og dårligere vilkår for eleverne.

Pas på Arbejdstilsynet
Derfor var det blåt bluff af værste skuffe, vi var vidner til den forligsaften i december. Og erhvervsuddannelser var – selvfølgelig – ikke det eneste område, hvor regeringen og Dansk Folkeparti blæste på det arbejdsmarked og de lønmodtagere, som forligskredsen i alle mulige andre sammenhænge ellers fedter for.

For eksempel sker der for tredje år i træk nedskæringer på Arbejdstilsynet, og det dur ganske enkelt ikke. Når vi skal være flere år på arbejdsmarkedet, skal vi selvfølgelig også have et arbejdsmiljø, som gør det muligt at blive i jobbet uden at frygte fysisk og psykisk nedslidning.

Men nej. Det er der ikke plads til i en finanslov, der nu følges op af et forlig, der ifølge Liberal Alliance vil rumme ’historiske skattelettelser’. I skrivende stund er aftalen ikke på plads, men der er grund til at frygte det værste.

Folk vil gerne bidrage
Besparelserne på erhvervsskolerne og Arbejdstilsynet er blot et par eksempler på, at den nye finanslov er skæv. Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det er også tilfældet her. Indholdet giver mig endnu mere mod på at holde fast i den kurs, som vi i LO-familien har udstukket – senest i forbindelse med valgkampen i november.

Her satte vi landet over fokus på en række helt konkrete emner inden for velfærd, vækst og beskæftigelse. I LO Fyn holdt vi blandt andet ti tværpolitiske vælgermøder og arrangementer om blandt andet arbejdsmiljø, stress, varme hænder, kolde hænder, investeringer, nye job og uddannelser. Vi mærkede, at voldsomt mange gerne vil bidrage til velfærdssamfundet, og her i Odense gik det ligefrem så vidt, at valget blev vundet af de fire partier, der gik til valg på et løfte om at veksle højere skatter til mere velfærd.

Det resultat, det engagement og den erfaring er vigtig at holde fast i. Og jeg tror faktisk, at langt hovedparten af vælgerne har det på samme måde som os i Odense. Vi vil gerne betale en lille smule mere i skat, hvis vi ved, at pengene bruges på reel velfærd. Det signal må de meget gerne tage til sig på Christiansborg, og her i LO Fyn gøre vores til, at det sker. Vi vil holde øje med, hvordan de lokale erhvervsskoler klarer sig. Vi vil følge Arbejdstilsynets indsats. Og vi vil i det taget råbe op, når vi oplever, at velfærdssamfundet må betale prisen for skattesænkninger til de rige.

Godt nytår.

Helle Nielsen er formand LO Fyn og medlem af Odense Byråd for Socialdemokratiet.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Formand for FH-sektion Fyn. 


placeholder

Annonce