Annonce

Britt Bager-sagen ligger til afgørelse hos Statsadvokaten

Afgørelse er ‘lige på trapperne’, oplyser politianklager hos Østjyllands Politi
Sagen om Venstre-folketingsmedlem Britt Bager og hendes fem valgkamps-bidrag á 20.000 kroner er sendt til endelig afgørelse hos Statsadvokaten i Viborg.

Det bekræfter politianklager hos Østjyllands Politi, Jan Østergaard, og Statsadvokaten i Viborg, samstemmende over for Netavisen Pio.

Jan Østergaard oplyser, at Statsadvokatens afgørelse “er lige på trapperne”. Østergaard afviser at oplyse, hvornår sagen er sendt til endelig afgørelse helt til tops hos anklagemyndigheden. Han vil heller ikke oplyse noget om, hvad hans indstilling til Statsadvokaten i Viborg lyder på:

Vi udtaler os ikke om indstillinger, som er interne

"Vi udtaler os ikke om indstillinger, som er interne," skriver Jan Østergaard i en sms.

Derfor er det pt. uvist, om anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi indstiller, at der rejses sigtelse og/eller tiltale mod Britt Bager - eller om anbefalingen tværtimod lyder på at sagen droppes.

Netavisen Pio kunne 19. august afsløre, at Østjyllands Politi er påbegyndt en efterforskning af sagen - og at helt centrale personer i sagen var indkaldt til afhøring.

Enhedslisten anmeldte tilbage i april sagen til Østjyllands Politi.

Baggrunden for anmeldelsen varNetavisen Pio’s afsløring i marts af, at Britt Bager forud for valgkampen i 2015 modtog fem valgkampsbidrag á 20.000 kroner fra samme giver – men uden at det samlede bidrag på 100.000 kroner fra samme giver blev offentliggjort. Reglerne siger ellers, at bidrag på over 20.000 kroner skal offentliggøres.

V-kreds: ”Vi havde gerne set sagen belyst yderligere”

Samtidig kunne Netavisen Pio oplyse, at Venstres kredsformand i Favrskov-kredsen, Gunnar Vinge Hansen, ikke mener, at Venstres politiske ordfører, Britt Bager, har redegjort tilstrækkeligt for de fem mistænkelige valgkamp-bidrag på hver 20.000 kroner. De fem valgkamp-bidrag blev formidlet af en og samme person, som partiforeningen i Favrskov ikke er bekendt med hvem er.

Og vi modtog aldrig skriftlig dokumentation for rigtigheden af Britt Bagers oplysninger

”Da kredsen modtog de der fem gange 20.000 kroner, fik vi fem forskellige cvr-numre og nogen virksomhedsnavne af Britt Bager, men vi fik ikke navne på, hvem der i virksomhederne var ansvarlige for støttebeløbene, som vi normalt gør. Og vi modtog aldrig skriftlig dokumentation for rigtigheden af Britt Bagers oplysninger,” sagde Vinge Hansen til Netavisen Pio 13. marts.  

”Vi havde gerne set sagen belyst yderligere, men Britt Bager oplyste til os, at vi ikke kunne få mere at vide. Og det var vi jo ikke særlig glade for. Almindeligt samarbejde indebærer, at alle oplysninger skal foreligge – for her i Faurskov-kredsen ønsker vi at overholde alle regler,” understregede Gunnar Vinge Hansen.

Venstre i Midtjylland tager også forbehold

Heller ikke formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, er tilfreds med de oplysninger, som Britt Bager har givet ham om de fem valgkamp-bidrag.

Det fremgår af Vejlgaards redegørelse til Region Midtjylland om Venstres manglende oplysninger om valgkamp-bidrag på over 20.000 kroner i perioden 2013-2016. En sag, der foreløbig er endt med, at Venstre i regionen har fået en historisk bøde på 10.000 kroner og må betale 214.000 kroner i modtaget partistøtte tilbage.

Venstres formand i Region Midtjylland skriver i sin redegørelse – som Netavisen Pio tilbage på året fik aktindsigt i - til Region Midtjylland 18. marts 2018 følgende:

”I en enkelt kreds – Venstres Faurskov-kreds – har Venstre tilsyneladende fra én person modtaget 5 indbetalinger af 20.000 kr. i løbet af et år. Kredsens daværende folketingskandidat har oplyst, at indbetalingerne vedrører 5 forskellige virksomheder og har oplyst de pågældende virksomheders navne og CVR-nr.”

V-regionsformanden skrev videre i sin redegørelse:

”Venstre i Region Midtjylland har ikke haft mulighed for at få de fra folketingskandidaten modtagne oplysninger om indbetalerens identitet verificeret ved revisor-erklæring eller tilsvarende. Dog har den person, som har foranlediget overførsel af de 5 indbetalinger bekræftet folketingskandidatens oplysninger om, fra hvilke virksomheder indbetalingerne hidrører.”

Politi overser anmeldelse fra Region Midtjylland

Region Midtjylland anmelder Britt Bager-forholdet – sammen med en række andre forhold – til Midt- og Vestjyllands Politi 24. maj 2018.

Det hedder indledende i politianmeldelsen, at der ”er en række private bidrag på over 20.000 kr., som Venstre ikke kan redegøre nærmere for med navn og adresse på bidragsyderen i overensstemmelse med partiregnskabsloven.”

en række private bidrag på over 20.000 kr., som Venstre ikke kan redegøre nærmere for

Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker dog aldrig Britt Bager-forholdet.

Detbekræfter politikredsen over for Netavisen Pio21. marts:

"Jeg kan oplyse, at politiet ikke i forbindelse med sagen har efterforsket modtagelsen af flere valgkampbidrag på hver 20.000 kr. til Britt Bager," skriver sekretariatschef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Mette Hermansen, i sit svar til Netavisen Pio.

Baggrunden for den manglende efterforskning er, atpolitikredsen overså anmeldelsen fra regionen. Det afdækker Netavisen Pio 22. marts.

Hovedefterforskeren på sagen om en række uregelmæssigheder hos Venstre i Midtjylland erkendte således over for Netavisen Pio, at han havde modtaget politianmeldelsen fra regionen, men også at han ikke fangede betydningen af indholdet i anmeldelsen:

”Hvis jeg havde fanget betydningen af mailen fra Poul Carstensen (Topembedsmand hos Region Midtjylland, red.), så havde jeg selvfølgelig gjort noget ved det,” sagde politiassistent Michael Fyrstman til Netavisen Pio.

Fyrstman var hovedefterforsker på den sag, som sidst i 2018 blev afgjort med en bøde på 10.000 kroner til Venstre i Region Midtjylland for ikke – og i strid med reglerne - at have oplyst om 16 store bidrag på over 20.000 kroner til V-folketingsmedlemmerne Inger Støjberg, Kristian Jensen, Kristian Phil Lorentzen og Thomas Danielsen.

Pænt valg til Britt Bager

Trods den versende sag blev Britt Bager ikke alene genvalgt til Folketinget for Venstre ved folketingsvalget 5. juni i år, hun opnåede et meget fint personligt valg med 10.490 personlige stemmer. En fremgang på godt 3.000 stemmer i forhold til valget i 2015.

Britt Bager blev maj 2018 udnævnt til politisk ordfører for Venstre. En post hun bestred indtil valget i juni. I dag er Britt Bager statsrevisor og kultur- og medieordfører.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet