Annonce

Tænketank kommer jobcentre til undsætning: ”En central del af beskæftigelsesindsatsen”

Vismandsrapport om dansk økonomi forudser et fald i beskæftigelsen over de næste par år.
Foto: Netavisen Pio/Tim Tørnqvist
Jobcenter
Tirsdag lander de økonomiske vismænds rapport for efteråret 2022, som gør status over dansk økonomi. Den forudser blandt andet, at beskæftigelsen vil falde med omtrent 100.000 personer henover 2023 og 2024.

Derfor mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at den danske beskæftigelsesindsats med efteruddannelse og opkvalificering skal prioriteres. Indsatsen har nemlig været en succes.

”Jobcentrene er ikke ufejlbarlige, men de er en central og effektiv del af beskæftigelsesindsatsen,” siger Michael Rosholm, formand, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og fortsætter:

”Den danske beskæftigelsesindsats er nok den mest evidensbaserede i verden, og den har været succesfuld. Siden den aktive arbejdsmarkedspolitik blev indført i 90’erne er den strukturelle arbejdsløshed faldet fra omkring 11 procent til cirka fire procent i dag,” siger Michael Rosholm.

Mørke skyer trækker sig sammen

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd gælder det om at have fokus på den sårbare del af arbejdsstyrken, som historisk har befundet sig på kanten af arbejdsmarkedet.

”Med det økonomiske opsving har vi fået rigtig mange i arbejde. Det gælder også dem, der historisk har været på kanten af arbejdsmarkedet. Nu trækker de mørke skyer sig sammen, og derfor bliver det vigtigt, at vi har fokus på at fastholde dem,” lyder det fra Michael Rosholm.

Går i rette med S

Socialdemokratiet lancerede søndag et udspil med skattelettelser i form af et hævet beskæftigelsesfradrag med to procentpoint. Finansieringen af skattelettelserne skal delvist hentes ved at reformere landets jobcentre. Det vil ifølge Socialdemokratiet give tre ud af de fire milliarder kroner som udspillet koster.

Forslaget mødte kritik fra både eksperter og støttepartier.

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Der er for øjeblikket ca. 78.000 ledige på dagpenge, kontanthjælp og i aktivering. Jobcentrene justeres ikke efter antal ledig og koster 13.000.000.000 kr. årligt fordelt på 98 kommuner. En stor del er lønudgifter og med en gennemsnitlig løn på 400.000 kr. årligt inkl. pension giver det 30.000 ansatte. Det er godt nok mange til at tage sig af 78.000 ledige. Og dem på dagpenge behøver slet ikke Jobcenteret. Dem kan a-kasserne kompetent tage sig af. Socialdemokratiet vil spare 4.000.000.000 kr. årligt på jobcentrene. Det kan gøres ved at fjerne dagpengemodtagerne og afskedige 10.000 ansatte. De 10.000 ansatte kan så få tilbudt en SOSU uddannelse for at dække manglen på varme hænder i hjemmeplejen.

Og med udsigt til ledigheden stiger med 100.000 i løbet af 2023 vil der være mange ledige til at besætte de stiller der ikke er besat.

Vi skal ikke bare nedlægge jobcentrene, der er i høj grad brug for en offentlig virksomhed med medarbejdere høj viden om job, uddannelse og erhverv. Men syge skal ud af jobcentrene - socialområdet skal ud af jobcentrene. Syge borgere skal ikke tvinges i aktivering. Fremtidens jobcenter skal kunne hjælpe alle borgere uanset forsørgelse, når de selv mener de har behov for information og vejledning om job, erhverv og uddannelse.
Se her:

https://alternativet.dk/nyheder/blog/fremtidens-jobcenter

Det er fint, at A-kasserne tilbyder hjælp til egne medlemmer. Men man kan ikke forlange, at de er objektive og informerer og vejleder ud af deres eget fagområde.

Vi skal ikke bare nedlægge jobcentrene, der er i høj grad brug for en offentlig virksomhed med medarbejdere høj viden om job, uddannelse og erhverv. Men syge skal ud af jobcentrene - socialområdet skal ud af jobcentrene. Syge borgere skal ikke tvinges i aktivering. Fremtidens jobcenter skal kunne hjælpe alle borgere uanset forsørgelse, når de selv mener de har behov for information og vejledning om job, erhverv og uddannelse.
Se her:

https://alternativet.dk/nyheder/blog/fremtidens-jobcenter

Det er fint, at A-kasserne tilbyder hjælp til egne medlemmer. Men man kan ikke forlange, at de er objektive og informerer og vejleder ud af deres eget fagområde.

Nedlæg jobcentrene de får jo ingen i arbejde, det er det rene Ebberød bank.