Annonce

Nye tal: Ikke-vestlige kvinder strømmer til disse vigtige fag som voksenlærlinge

Kvinderne benytter i stor grad mulighed for at blive eksempelvis SOSU-uddannet. “Vi har brug for dem,” lyder det fra FOA.
Foto: Coulorbox
Plejehjem
Kvinder fra ikke-vestlige lande gør i stor stil brug af voksenlærlingeuddannelsen ifølge en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

I analysen fremgår det, at fra 2018 til 2023 er antallet af voksenlærlinge næsten fordoblet fra cirka 7.500 til over 14.000.

Og gruppen af kvinder udgør 14 procent af gruppen i 2023 og 5 procent i 2018.

Ifølge tal, som Dansk Arbejdsgiverforening har trukket for Netavisen Pio, er det i særlig grad inden for det offentlige og sundhedsområdet som for eksempel SOSU-området, kvinderne ender.

Særligt inden for to brancher 

Voksenlærlingeordningen er et tilbud til dem over 25 år, som gerne vil tage en erhvervsuddannelse. Som voksenlærling skal man både have undervisning på en erhvervsskole og være i praktik i en virksomhed.

DA oplyser til Netavisen Pio, at 80 procent af kvinderne er ansat i brancherne “Offentlig forvaltning og socialsikring” samt “sundhed og social”. Dermed er det langt overvejende SOSU’er, vi har at gøre med, ifølge DA.

I FOA vækker tallene begejstring:“Vi er super glade for det. Vi har jo brug for dem,” siger fagpolitisk ordfører ved FOA, Helena Mikkelsen, til Netavisen Pio.  

Ifølge Finansministeriet vil der alene på ældreområdet mangle mindst 15.000 SOSU’er i 2035.

De er så velkomne. Det er de i hvert fald

“De er så velkomne. Det er de i hvert fald,” understreger Helena Mikkelsen.

En kæmpe stigning 

Konkret blev 56 kvinder med ikke-vestlig baggrund blevet voksenlærling i 2018 inden for gruppen sundhed og social, som dækker SOSU’er. I 2023 er det tal steget til 587 personer.
Dermed er der tale om en mere end en ti-dobling i antallet.

Også andre brancher oplever en stigning i kvindelige voksenlærlinge med ikke-vestlig baggrund. 72 ikke-vestlige kvinder var voksenlærlinge i 2018 inden for offentlig forvaltning og social sikring, som blandt andet dækker socialrådgivere. I 2023 er det tal steget til 850.

Her er der altså tale om en 11-dobling af tallet.

DA gør dog opmærksom på, at tallene er trukket fra organisationernes egne registre og derfor ikke er helt enslydende med de officielle opgørelser, men at udviklingen overordnet set er den samme.

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Overskriften kunne også være: Mange ikke-vestlige kvinder starter først på en uddannelse efter de er fyldt 25 år...

Og du sidder stadig i kælderen i din netundertrøje med en lunken guldøl og udgyder dit fordrukne vås.

Jack, når du skriver som du gør, er det så fordi du, som Øl og Stoutentusiast, kender Peter Jensen fra dit medlemskab af DØE?

Du år 1 ud af 6 ølkapsler for din kommentar.
https://www.facebook.com/oelvaerket/posts/878769665604587/?locale=da_DK
.

Læs nu hvad der står i artiklen, Jack Rene: "Voksenlærlingeordningen er et tilbud til dem over 25 år, som gerne vil tage en erhvervsuddannelse".
Det var altså ikke noget fordrukkent vås fra Peter Jensens side. Det var bare en anden måde at udtrykke sandheden på.

Hvilken sandhed? Har I spurgt de involverede ikke vestlige kvinder eller er det bare det sædvanlige gætværk. Nogen mennesker kan kun se verden med negative briller på for at bekræfte sig selv i deres fordomme Gunna Johansen.

Ja, det skal nok passe at vi er lika goda kålsupare.

Hvis de oplæres inden for statens område, uddannes de uden tvivl til at stort sygefravær er OK.

Jeg skal snart på plejehjem, så vi skal bruge alle de Sosu'er der kan uddannes nærmest omgående, med eller uden tørklæde. I øvrige hade det kvindelig hospitals personale forskellige hovedbeklædninger på i min barndom.
Hospitaler og sundhedssektor er blevet et kvinde fagområde fra hospitals direktøren ned til SoSuerne. Der er langt mellem mandlige længere og 80% af de medicinske studerende er i dag kvinder.
Plejehjem er blevet et acceptabelt arbejdsmiljø og opgaver - pleje af syge og gamle- er traditionelt kvindeområde. Så lad os uddanne 25000 flere indvandrekvinder i plejesektoren.
Når indvandrekvinder komme i hænderne på deres feministisk kollega skal assimilering nok komme for godt igang. Iøvrigt vil de betale skat og ikke modtage bistand.

Du har kvajet dig hele livet. For en brøkdel af alt det du har betalt i skat i Danmark, kunne du bare have bygget dit eget plejehjem i Bagdad og ansat 100 hijabklædte. Det er nemmere at du flytter til mellemøsten end omvendt.