Annonce

Løkke åben for EU-diskussion om indrejserestriktioner for ekstremistiske israelske bosættere

”Jeg vil gerne være med til at drøfte de her spørgsmål i en EU-kreds,” understreger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M)
Foto: Udenrigsministeriet/ Kristoffer Jonsson
Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminster (M)
USA vil afvise at give visa til personer, som den amerikanske regering betegner som ekstremistiske israelske bosættere.

Det oplyste udenrigsminister Antony Blinken tirsdag ifølge Reuters. Og nu oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) onsdag, at han er klar til at rejse spørgsmålet om EU-landene skal gøre noget lignende.

Det amerikanske tiltag er målrettet personer, som underminerer fred, sikkerhed og stabilitet på den besatte Vestbred, oplyser Blinken.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har flere gange advaret Israel om, at den skal sætte ind over for bosætteres vold mod palæstinensere på Vestbredden.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) oplyser under Folketingets spørgetid onsdag - på et spørgsmål fra Enhedslistens udenrigsordfører, Trine Pertou Mach - at han “naturligvis” gerne vil drøfte det spørgsmål i EU.

det er så uendelig vigtigt, at vi har en fælles EU-position

“Jeg vil gerne være med til at drøfte de her spørgsmål i en EU-kreds,” sagde Lars Løkke Rasmussen og føjer til, at "det er så uendelig vigtigt, at vi har en fælles EU-position på sådanne spørgsmål.” 

Lars Løkke understreger samtidig, at visum-reglerne ressortmæssigt hører under udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Beks (S) ministerområde.

Løkke: Bosættervolden er et problem

Pertou Mach spørger også til, om udenrigsministeren vil rejse spørgsmålet om mulige sanktioner over for Israel for brud på folkeretten i forbindelse med “de folkeretsstridige bosættelser på Vestbredden”.

Lars Løkke svarer, at han gerne vil bidrage til, at dét spørgsmål også drøftes i EU:

“Helt konkret så vil jeg meget gerne være med til at bidrage til, at vi får en drøftelse af de her spørgsmål i EU-kredsen. Men det kan du ikke oversætte til, at så foreslår jeg, at vi lige gør det her. For det kommer an på i hvilken kontekst og ramme det sker.”

med henblik på, at få en fælles EU-politik i forhold til Israel og Palæstina

“Vi skal læne os ind i det med balance med henblik på, at få en fælles EU-politik i forhold til Israel og Palæstina. Som på et enormt forfærdeligt bagtæppe kunne bidrage til at en sag, der internationalt har været forsømt et årti eller to, får noget ny fremdrift. Og der kan de her spørgsmål om, hvordan adresserer man bosættervolden, som er en reel problemstilling på Vestbredden, der skal de selvfølgelig også med ind på bordet.” 

Bosætterangreb fordoblet

FN-tal viser, at antallet af bosætterangreb på Vestbredden er mere end fordoblet siden Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

Det er på den baggrund, at USA nu skærper tonen og vil nægte ekstremistiske israelske bosættere visa til USA:

“Vi har understreget over for den israelske regering, at den er nødt til at gøre mere for at stille ekstremistiske bosættere, som har udført voldelige angreb mod palæstinensere, til ansvar,” siger den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken.

Trine Pertou Mach spørger endelig også udenrigsministeren om, “hvad regeringen vil gøre for at sikre en efterforskning af mulige krigsforbrydelser begået af Israel i Gaza set i lyset af Danmarks i øvrigt prisværdige indsats for at sikre efterforskning af krigsforbrydelser begået under krigen i Ukraine?”

Undersøgelse af mulige krigsforbrydelser igangsat    

Her svarer udenrigsministeren, at Danmark støtter Den Internationale Straffedomstol, ICC:

“Fordi der verserer allerede en undersøgelse ved ICC af eventuelle forbrydelser, der er begået på palæstinensisk territorium af Israel, og af Hamas i Israel. Og det er en undersøgelse, som omfatter begge sider af den her sag.”

Lars Løkke refererer, at chefanklageren ved Den Internationale Straffedomstol under sit besøg i Israel den 2.-3. december advarede om, at hindringer af nødhjælp til Gaza, og angreb på hospitaler efter omstændighederne kunne udgøre en krigsforbrydelse:

“Chefanklageren tilkendegav, at Israel skal kunne vise, at angreb, som medfører civile tab, er udført under hensyntagen til den humanitære folkeret, herunder principperne om distribution, forsigtighed og proportionalitet.”

“Chefanklageren tilkendegav også, at Hamas’ vilkårlige affyringer af missiler ind i Israel, kan udgøre en krigsforbrydelse. Og at Hamas’ uhyrlige handlinger den 7. oktober udgør nogle af de mest alvorlige internationale forbrydelser og retsforfølges af ICC.”

“Vi yder et årligt økonomisk bidrag til ICC, og vi planlægger derudover at støtte ICC med et ekstraordinært bidrag i indeværende år.”

“ICC indsamler i øjeblikket information til brug for den videre efterforskning, og vi ønsker ikke at foregribe denne efterforskning, men afventer dens resultater.”

Løkke: Israel skal efterleve folkeretten

Lars Løkke understreger over for Enhedslistens udenrigsordfører, at han har noteret sig, hvad chefanklageren har sagt:

Det noterer jeg mig - og sådan set også med tilfredshed

“Og hvis det ligesom stødte mig, så ville det jo ikke være tiden til at skrue op for vores støtte til ICC.”

Udenrigsministeren understreger, at Israel skal følge folkeretten:

“Jeg synes, vi har sendt et klart signal fra starten. Vi har sagt, at Israel ifølge folkeretten har ret til selvforsvar. Og så har vi sagt, at det skal ske i fuld overensstemmelse med folkeretten, herunder den humanitære folkeret. Det er sagt hele vejen igennem.”   

“Og så noterer jeg mig, at ICC’s chefanklager på sit besøg har sagt, at man indleder de her undersøgelser. Det noterer jeg mig - og sådan set også med tilfredshed.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det lyder helt fint i mine ører. Bosættelserne har alle dage været en skændsel for Israel, og bosætterne omfatter politiske og religiøse ekstremister af en kaliber, man ellers skal til den islamiske verden for at finde.

Så kom bare i gang.

Jeg mener, udenrigsministeren OGSÅ skal starte en EU-diskussion om indrejserestriktioner for ekstremistiske, palæstinensiske indvandrere til EU, og tilsvarende diskussion skal foretages her i Danmark, i Folketinget.
Ekstremistiske udlændinge skal ikke have adgang til Danmark/ EU!

Dertil skal Folketinget snarest vedtage udrejseprocedurer for herboende ekstremistiske palæstinensere. Når de kan demonstrere i Danmark og fremsætte rabiate synspunkter, også under dække af klimakrisen, har de INTET at gøre her i landet! De skal UD. Uanset statsborgerskab og tilhørsforhold.

LLL gør det helt galt igen, sender vigtige danske nationale anliggender, ned til EU. Hvad er chance for, at der i EU findes fælles fodslag, i min optik en meget, meget lille chance.
Lad da vores eget folketing - danskerne bestemme om vi vil have den slags til at bo/være her i landet.
Vi forsøger og gør vores bedste for, at holde andre ekstremister ude af landet, så hvorfor al den polymik fordi det er israelske ekstremister.