Annonce

Radikal glæde efter minister-retræte - men minkavlere skal slet ikke sidde med ved erstatningsbordet

Landbruget og minkerhvervet sidder på flertallet i de kommissioner, der fastsætter erstatningen til minkavlere - nu erkender minister, at man bør se på sammensætningen
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Christian Friis Bach (Rad.)
Fødevareminister Jacob Jensen (V) skærer det nu - op til et samråd om sagen onsdag - ud i pap, at han er villig til at se på om sammensætningen af de kommissioner, der skal afgøre hvor stor en erstatning de enkelte minkavlere skal have, er hensigtsmæssig.

Som beskrevet i netmediet Zetland og Netavisen Pio sidder minkerhvervet og landbruget på flertallet af pladserne i de erstatnings- og taksationskommissioner som skal afgøre, hvor meget de enkelte minkavlere skal have i erstatning (72 af 118 pladser).

Minkerhvervet og landbruget sidder også på flertallet i klageinstansen, Overerstatnings- og taksationskommissionerne (28 af 42 pladser).

Minister tog tilløb op til påske

Op til påske åbnede Jacob Jensen over for Netavisen Pio op for sammen med forligskredsen at se på forslag, der kunne styrke tilliden til erstatningssystemet:

“Vi har alle en interesse i at sikre størst mulig tillid til det setup, som vi politisk har aftalt med hinanden, der skal håndtere en meget stor, kompleks og principiel sag. Jeg er derfor åben for at se på forslag, der måtte kunne styrke denne tillid yderligere”.

Nu går fødevareminister Jacob Jensen skridtet videre og erklærer sig over for Zetland parat til - sammen med forligskredsen - at “kigge på” sammensætningen af erstatningskommissionerne:

Konkret synes jeg, at det vil være på sin plads at kigge på sammensætningen

“Konkret synes jeg, at det vil være på sin plads at kigge på sammensætningen. Altså hvad er det for nogle muligheder, der er for at sammensætte kommissionerne. Skal der være mere end én, eksempelvis, der kommer fra et minkerhverv? Kan der komme flere? Er det muligt i dag? Vil det være klogt fremadrettet igen? For at have den sammensætning så bred og så fagligt kompetent som overhovedet muligt.”

Glæde hos radikal ordfører

De Radikales fødevare- og landbrugsordfører Christian Friis Bach glæder sig over ministerens udstrakte hånd:

“Vi tager godt imod ministerens melding om, at han er parat til at se på sammensætningen af erstatningskommissionerne. Det er det, vi har bedt om. Den nuværende sammensætning går altså ikke,” siger Christian Friis Bach til Netavisen Pio.

Vi tager godt imod ministerens melding

Christian Friis Bach har indkaldt ministeren til samråd om sagen. Samrådet finder sted onsdag over frokost. Bach understreger, at sammensætningen må ændres - også af hensyn til minkerhvervet selv:

“Det går heller ikke af hensyn til minkerhvervet selv, at man kan stille spørgsmål ved erstatningerne. For hvis ikke man føler at man kan stole på afgørelserne vil de jo blive anket til overtaksationskommissionen - og måske i sidste ende til domstolene. Og så vil en endelig afgørelse jo tage rigtig lang tid."

Christian Friis Bach håber, at regeringen og forligskredsen kan blive enige om en model, hvor minkerhvervet slet ikke er repræsenteret i erstatningskommissionerne:

“Min ønske-model er, at vi får helt uafhængige taksationskommissioner, der er helt uafhængige af erhvervet, men at man så til gengæld beder om faglige input fra erhvervet. Vi bør have en domstolslignende institution, som vi har i andre erstatningssager,” understreger Christian Friis Bach op til samrådet.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er da positivt , at der også blandt de radikale stadig findes politikere med fornuften intakt- Jeg husker også Friis Bach for bemærkningen om “at han hellere vil gå derhjemme og passe sine køer “ end at være med i en politisk kabale - der gøres afhængige af Dansk Folkeparti -

( Bemærkningen faldt som et modsvar til Messerschmidt “ Der hellere ville dø end at gøre en radikal til minister “ )

HOV HOV minister Jakob - Det er ikke kun freadrettet - MEN DET ER HELE DEN NUVÆRENDE ERSTATNINGSSAG - Den er jo helt ude i skoven!!

HOV HOV minister Jakob - Det er ikke kun freamdrettet - MEN DET ER HELE DEN NUVÆRENDE ERSTATNINGSSAG - Den er jo helt ude i skoven!!

Deadline ristede lige den klamme minister for fødevarer og landbrug jakob jensen, og den KLAMME skid forsøgte at glide af hele tiden. Han er og i ikke meget for at generere sine minkavlervælgere. HVIS DETTE SAMFUND FORTSÆTTER MED SÅDANNE MINISTRE OG ANDET SÅ SIGER JEG IKKE NOGET MERE.

Der skal luges ud, den mindske tilknytning til minkerhvervet, arbejdsmæssigt, eller familiemæssigt, så er man inhabil og skal skiftes ud, sådan må og skal det være. Det er skatteydernes penge, de skal have hvad der er berettiget ikke en krone mere.

Erstatninger bør tage udgangspunkt i minkavlernes skattebetalinger de seneste 10 år.
Det vil være retvisende og ordentligt

Du har helt ret, men jeg synes dog at en erstatning ud fra et gennemsnit af de sidste 5 års indkomst i henhold til deres selvangivelse vil være retfærdigt både for minkavlerne og vi andre skatteydere. Når det gælder erstatning for deres bygninger burde deres ejendomsvurdering, som de betaler ejendomsskat efter, ligge til grund for erstatningen.
Hvis man følger ovennævnte, vil jeg tro at den samlede erstatning kunne halveres ril max. 15 milliarder.
Da 800 slagteriarbejdere blev opsagt på Sæby slagteri blev en mindre del tilbudt arbejde i Horsens, 200 km. fra deres nuværende bopæl, de resterende får en overenskomstmæssig fratrædelsesgodtgørelse og herefter kan de gå på dagpenge i 1-2 år til de finder noget andet arbejde, hvis det er muligt i Sæby.
Jo, de er forskel på de ca 1000 minkavlere og 800 slagteriarbejdere når deres arbejdsplads bliver nedlagt.

Af Theis Ehler Molin

00:00

15:37

3. april 2024⋅
11 min.⋅
Politik⋅
54 anbefalinger⋅
17 bidrag⋅
48 delinger
FØDEVAREMINISTEREN VIL NU ændre på den måde, minkavlerne får milliarder af kroner i erstatning. Det sker, efter at vi i en række historier har fortalt, hvordan minkavlere selv spiller en nøglerolle i afgørelserne af andre avleres erstatningssager. Og sågar også behandlingen af klagerne over dem.

“Jeg synes, det er vigtigt, at vi også fra det politiske miljø reagerer og siger: ‘Hov, er der noget her i den måde, som de her mennesker bliver vurderet habile eller inhabile på, der skal justeres?’” siger fødevareminister Jacob Jensen fra Venstre i et interview.

Derfor vil han nu samle de andre partier bag aftalen til en snak om, hvordan ordningen kan ændres. Præcis hvordan han selv synes, sagerne skal afgøres i fremtiden, vil han ikke gå i detaljer med. Men, siger han:

“Konkret synes jeg, at det vil være på sin plads at kigge på sammensætningen. Altså hvad er det for nogle muligheder, der er for at sammensætte kommissionerne. Skal der være mere end én, eksempelvis, der kommer fra et minkerhverv? Kan der komme flere? Er det muligt i dag? Vil det være klogt fremadrettet igen? For at have den sammensætning så bred og så fagligt kompetent som overhovedet muligt.”

Indtil nu har minkavlere ikke bare siddet med i de kommissioner, der afgør minkavlernes erstatningssager. De har også optaget flere stole og dermed haft flere stemmer end alle andre faggrupper i kommissionerne. Nu åbner ministeren både for at se på, om de skal have færre pladser fremover, og om der overhovedet skal blive ved med at sidde minkavlere ved bordet.

Når det er sagt, så er der stadig en hel del ting, jeg har meget svært ved at få ministeren til at svare på. Som for eksempel, om han rent faktisk synes, det er et problem, at der i dag sidder minkavlere og afgør hinandens erstatninger.

DE SENESTE MÅNEDER har jeg og mine kollegaer gravet i, hvorfor erstatningen til minkavlerne er stukket af. Igen og igen har jeg uden held forsøgt at få et interview med Jacob Jensen. Men da Aftenshowet på DR tog sagen op, ville han gerne være med. Og så fik jeg endelig chancen for at stille ham et spørgsmål ansigt til ansigt.

Jeg spurgte ham, om han med ro i sjælen kan sige, at der er styr på den måde, de knap 30 milliarder bliver uddelt på. Men da jeg var færdig, var tiden gået, og Jacob Jensen fik aldrig lov at svare. Så nu har han booket et mødelokale til os på Christiansborg. Og så må du selv vurdere, hvor mange af mine spørgsmål han rent faktisk svarer på.

FØR JEG SELV KOM IND I Aftenshowets studie, blev Jacob Jensen og de andre gæster bedt om at række hånden op, hvis de mente, at 29,5 milliarder kroner til minkavlerne lød som et rimeligt beløb. Som den eneste ud over minkavleren i studiet stak Jacob Jensen hånden i vejret. Så for at være helt sikker på, at intet har ændret sig siden, spørger jeg ham om det samme: Er 29,5 milliarder kroner fair?

“Ja, det er jo fair i den forstand, at det er det, man gør ud fra det setup, som vi sikkert også skal snakke om lige om lidt. Altså med både de forskellige instanser, der vurderer udgifter og den manglende indtægt, som man kunne have haft. Og derfor skal det jo selvfølgelig gøres op så fair, som det kan lade sig gøre, med alle de mange facetter og dokumentationer, der skal følge med.”

Betyder det, at du står på mål for at sige ‘ja, det beløb er et rimeligt beløb’?

“Ja, det står jeg fuldstændig på mål for i den forstand, at det beløb jo er en vurdering på nuværende tidspunkt. Det kan både blive højere, det kan også blive lavere, for det er jo et skøn, der er gjort ud fra den viden, vi har, med afsæt i de første afgørelser, der er faldet.”

ESTIMATET PÅ 29,5 MILLIARDER kroner er baseret på de første afgørelser. Fordi minkavlerne får mere end antaget, er forventningen til den samlede erstatning også vokset – senest med seks milliarder kroner ekstra.

Derfor kan det samlede beløb kun være retfærdigt, hvis de foreløbige afgørelser er retfærdige. Og så er spørgsmålet, om de er det.

Vi har i tidligere historier talt med den pensionerede minkavler Bent Østergaard, der direkte sagde, at han ikke altid følger reglerne, når han skal afgøre sine kollegaers erstatninger. Vi har også interviewet et andet kommissionsmedlem, revisoren Palle Thaisen. Han fortalte, at han både mundtligt og skriftligt har advaret om, at et andet kommissionsmedlem var inhabilt, fordi medlemmet selv ventede på at få sin egen erstatningssag afgjort. Den advarsel fik dog ingen konsekvenser, fordi det politisk er besluttet, at der skal sidde minkavlere med i kommissionerne. Og det hensyn vejede ifølge Palle Thaisen tungere end hans frygt for inhabilitet.

Vores historier har også fået flere politikere og eksperter til at advare om, at der kan sidde inhabile minkavlere og afgøre sagerne. Men hvad mener den ansvarlige minister?

“Det er rigtig mange penge. Det er også mange menneskers livsværk, der nu skal gøres op. Så på den måde har vi jo allesammen en interesse i, at der er maksimal tillid til det. Og når der bliver bragt en mistanke om, at der sidder nogen og hytter sit eget skind, sagt i gåseøjne, eller der sidder nogen, som er i overtal i en eller anden sammenhæng, så skal jeg selvfølgelig også reagere på det. Og det har jeg så også gjort ved at tage det her alvorligt og indkalde til et møde i aftalekredsen om, om vi kan justere på det her, hvis der er brug for det.”

Mener du principielt, at man kan sidde og træffe principafgørelser, der danner præcedens, og som kan påvirke ens egen erstatningssag, uden at være inhabil?

“Jeg synes som sagt, det er vigtigt, at man har minkavlernes erfaring og viden omkring erhvervet med, for det er et ret unikt erhverv.”

Undskyld, men det er ikke det, jeg spørger til.

“Nej, men det var det, jeg var ved at svare på. Det er klart, hvis det vurderes, at den pågældende minkavler har en egeninteresse i at træffe en afgørelse, som ikke er dokumenteret, så skal der selvfølgelig være en vurdering af, om det så giver et spørgsmål om inhabilitet. Men det er jeg ikke selv i stand til at vurdere i den konkrete sag. Det er formanden og dommeren, der skal afgøre det.”

I hvert enkelt tilfælde er det, som Jacob Jensen siger, op til kommissionsformanden at vurdere, om et medlem er inhabilt. Altså om der er grund til at tro, at eksempelvis vedkommendes politiske holdninger eller egen igangværende erstatningssag kan påvirke medlemmets afgørelser. Men det er stadig Jacob Jensen som fødevareminister, der har ansvaret for, at der på listen over egnede kommissionsmedlemmer står flest minkavlere.

Helt overordnet, kan man sidde og træffe afgørelser, som påvirker det generelle erstatningsniveau, og selv have en verserende erstatningssag uden at være inhabil?

“Det her kører efter de almindelige forvaltningsretlige principper, så det er jo ikke noget, jeg politisk skal tage stilling til,” siger Jacob Jensen.

NÅR JEG SPØRGER TIL risikoen for inhabilitet, siger Jacob Jensen igen og igen, at “tilliden skal være i top”. Som for at sige: Hvis andre er bekymrede, så tager jeg deres bekymring alvorligt. Men hvad mener han selv? Det er sværere for mig at få helt hold om.

Jeg spørger dig til, om du er bekymret for, om der er inhabilitet i kommissionerne. Og du svarer, at tilliden skal være i top. Men jeg spørger, er du bekymret?

“På grundlag af det, jeg kender til nu, har jeg jo ikke grobund for at sige, at der ikke er tillid, eller jeg ikke har tillid til det, der foregår. Også ud fra den betragtning, at setuppet jo er lavet på en måde, så man først skal have dokumentationen bragt frem, som en revisor i øvrigt har sagt god for, og også med de kvalitetskrav, en revisor er underlagt. Så er der den her første instans, som skal kigge på det. Og hvis man så er uenig i det, som vi så kan være fra statens side, det vil sige Fødevarestyrelsen, så kan man anke sagen. Så der er et grundigt setup, som gør, at jeg har tillid til, at det fungerer. Men det er også klart, at når der kommer journalistiske historier frem, og min aftalekreds også er med til at reagere på det og sige ‘hov, er der noget her, vi lige skal være opmærksomme på’, så skal jeg da ikke bare lukke øjnene for det og sige: ‘Jamen der er ikke noget at komme efter, vi vil bare gøre, som vi altid har gjort.’ Selvfølgelig skal man hele tiden kunne justere på noget, der er så stort og så komplekst som det her.”

Du svarer, at indtil videre er der ikke nogen grund til, at du ikke skulle have tillid til systemet. Så lad os tage nogle eksempler. Jeg har interviewet et kommissionsmedlem, Ben Østergaard. Han har været med til at træffe en række afgørelser. Han siger selv direkte, at han ikke nødvendigvis følger reglerne. Gør det dig ikke bekymret?

“Jo, det gør mig bekymret i den forstand, at ansvaret for at sikre habiliteten i de her taksationskommissioner jo ligger hos formanden, som jo er jurist, typisk en dommer.”

Men som folkevalgt politiker bliver du så bekymret af at høre det her? Jeg siger ikke, at det er dit ansvar. Jeg spørger bare, om du bliver bekymret?

“Ja, og svaret var også, som jeg sagde før, at det gør jeg da. Og det er også derfor, jeg reagerer ved at sige, at når der er nogen, der udtaler sådan, så vil jeg da også gerne finde ud af, hvorfor man så stadigvæk kan være habil.”

JACOB JENSEN SIGER ALTSÅ, at han ikke ser nogen grund til at tvivle på, at minkavlernes erstatning bliver afgjort på en retfærdig måde. Men samtidig siger han, at nogle af de konkrete eksempler, vi har beskrevet, faktisk gør ham bekymret. Og det er grunden til, at han nu vil samle partierne bag den tre år gamle aftale om minkerstatning på ny. Her skal de, siger han, diskutere sammensætningen af kommissionerne. For eksempel om der skal være et loft for, hvor mange kommissionsmedlemmer der kommer fra minkerhvervet.

Kan der stadig efter de her drøftelser sidde folk, der har erstatningssager selv, og vurdere andre minkavleres erstatningssager?

“Altså, det skal vi jo tage en snak om i aftalekredsen.”

Men vil det være en løsning, du er åben over for?

“Jeg synes, at det er et spørgsmål om, at man stadigvæk har en kompetence i det, man sidder og foretager sig. Og det skal selvfølgelig være kompetencen, der er i spil. Ikke om man selv har en egeninteresse. Og det er jo et habilitetsspørgsmål, som en jurist, i det her tilfælde formanden for kommissionen, skal være den, der vurderer.”

Men for dig som ansvarlig for bruttolisten, hvorpå der er rigtig mange minkavlere, er det ikke diskvalificerende, at man selv har en verserende erstatningssag?

“Nej, det er det jo ikke i den forstand, at man sidder og foretager en konkret vurdering af en masse dokumentation, der kommer ind og skal være med til at vurdere, om det så passer med den måde, branchen er skruet sammen på.”

Jacob Jensen ser altså ikke umiddelbart noget problem. Men da jeg lidt senere i interviewet vender tilbage til spørgsmålet, åbner han alligevel for, at der ikke absolut skal sidde minkavlere med fremover.

Jeg tjekker bare lige: Du mener stadig, at der skal sidde minkavlere med i kommissionerne? Også på den anden side af de her drøftelser?

“Ikke nødvendigvis minkavlere, men i hvert fald nogen, der har faglig forstand på, hvad der er foregået i minkbranchen. Det synes jeg er klogt, ligesom man har set det i alle mulige andre sammenhænge, eksempelvis Sø- og Handelsretten.”

OG SÅ ER VI FREMME ved det spørgsmål, jeg allerede stillede Jacob Jensen i Aftenshowet, og som han nu har haft en hel påskeferie til at tænke over. Han er allerede en gang blevet forhindret i at svare på spørgsmålet. Og derfor synes jeg, det er mest rimeligt at tage hele hans svar med her. Så læs godt efter og vurdér selv, om han virker overbevist.

Vores historier har rejst bekymring blandt politikere, eksperter og almindelige mennesker om, om der er helt styr på de her erstatninger, og om vi risikerer simpelthen at hælde for mange milliarder ud af statskassen. Hvad vil du sige til de folk, der er bekymrede, for at forsikre dem om, at der er styr på tingene?

“Jeg vil sige, at for det første er vi jo heldigvis et bredt flertal i Folketinget, der har valgt at tage et ansvar for at håndtere en meget, meget trist sag, men også en meget, meget kompleks og principiel sag. Så vil jeg også sige, at inden for det setup har vi lavet en stribe sikkerhedsmekanismer, altså hvor dokumentationen skal være til stede, fra en revisor, der er underlagt regler for det. Der er en første instans, hvor der sidder forskellige mennesker, herunder også folk, der har forstand på minkbranchen. Det kan ankes, både fra minkavlernes og statens side, hvor Fødevarestyrelsen repræsenterer os. Det kan gå til en anden instans, og hvis man også er uenig i afgørelsen der, kan man igen anke og tage det ind til en domstol. Og det er også rigtigt, at på baggrund af de sager, som du selv har været med til at finde, tager vi også en snak i aftalekredsen. Er der ting, som vi kan justere i måden, vi gør det her på, så vi igen får den maksimale tillid til det, som jo selvfølgelig er en historisk sag på mange måder.”

Men det korte svar er, at der er styr på det?

“Der er i hvert fald styr på det sådan, at vi også politisk har opmærksomhed på, at vi sikrer, at minkavlerne får deres erstatning. Men hverken mere eller mindre.”

Mere fra samme serie
Han er med til at afgøre minkerstatninger for milliarder. Nu kalder han sine kolleger for inhabile
Mink for milliarder
9 min.

Politik

21.03.2024
Han er med til at afgøre minkerstatninger for milliarder. Nu kalder han sine kolleger for inhabile
Af Theis Ehler Molin og Helle Fuusager