Danske Bank står fast: Vi udbetaler milliarder i udbytte

Danmarks største bank fastholder sine planer om at udbetale 7,3 milliarder kroner til aktionerne trods corona-krisen
Danske Bank fastholder trods corona-krisen sine planer om at udbetale 7,3 milliarder kroner i udbytte til aktionærerne - ejerne - på baggrund af 2019-regnskabet.

Det bekræfter Danske Banks pressechef, Stefan Singh Kailay, over for Netavisen Pio.

Udbetaling af udbytte for 2019 er i tråd med vores udbyttepolitik

”Udbetaling af udbytte for 2019 er i tråd med vores udbyttepolitik, der både sikrer, at vi kan være konsistente og forudsigelige i vores virke, og at vi er en meget velkapitaliseret bank med sunde likviditetsbuffere,” skriver pressechefen i en mail om baggrunden for beslutningen.

Danske Bank mener, at planerne om udbetaling af milliard-udbytte på baggrund af 2019-regnskabet er i tråd med anbefalingerne fra myndighederne:

“Vi vil gerne slå fast, at det ekstra handlerum, som frigivelsen af den kontracykliske kapitalbuffer giver, selvfølgelig og helt i tråd med myndighedernes henstilling ikke vil blive anvendt til at udbetale øgede udbytter for 2020,” skriver pressechef Stefan Singh Kailay i en mail til Netaviosen Pio.

Henstilling fra Nationalbanken

Nationalbanken henstillede i torsdags til, at banker og institutter om ikke udbetale udbytte. Nationalbanken mindede om, at bankerne netop har fået en håndsrækning fra regeringen i form af ekstra råderum - et råderum, der nu ikke bør anvendes til “at udbetale udbytter”.

Nationalbanken sondrede i sin henstilling ikke mellem 2019 og 2020 - sådan som Danske Bank nu gør:

Det er vigtigt, at institutterne bruger det ekstra handlerum til at udbygge deres udlånskapacitet og ikke til at udbetale udbytter

“Det er vigtigt, at institutterne bruger det ekstra handlerum til at udbygge deres udlånskapacitet og ikke til at udbetale udbytter eller tilbagekøb af egne aktier,”

 hed det således i en pressemeddelelse fra Nationalbanken.

Danske Banks beslutning om at fastholde planerne om at udbetale 7,3 milliarder kroner i udbytte til aktionærerne ske på trods af en anbefaling fra foreningen Kritiske Aktionærer, der  mandag opfordrede til, at Danske Bank droppede planen:

“I Kritiske Aktionærer opfordrer vi til,  at generalforsamlingen undlader at udbetale det foreslåede udbytte på 7,3 milliarder kr.,” udtalte formanden for Kritiske Aktionærer, Frank Aaen, op til den planlagte generalforsamling, som skulle have fundet sted tirsdag eftermiddag.

Danske Bank aflyste mandag aften generalforsamlingen efter anbefaling fra Finanstilsynet - med henvisning til corona-krisen. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Danske Bank udsendte mandag aften.

Kritiske Aktionærer: Behold udbyttet i kassen

Kritiske Aktionærer argumenterer med, at Danske Bank i stedet bør beholde udbyttet “i kassen” for bedre at kunne modvirke konsekvenser af mulige økonomiske problemer som følge af corona-krisen:

“Ved at beholde udbyttet i kassen kan banken styrke sin evne til at modvirke konsekvenserne af økonomiske problemer – og mindske risikoen for at banken igen skal bede staten om hjælp, som det skete efter 2008-krisen,” udtalte Frank Aaen, som fortsatte:

Hvis banken undlader at udbetale udbytte, vil den bedre være i stand til at hjælpe virksomheder og privatkunder, der rammes af konsekvenser af corona

“Hvis banken undlader at udbetale udbytte, vil den bedre være i stand til at hjælpe virksomheder og privatkunder, der rammes af konsekvenser af corona. Vi har med glæde set, at banken er indstillet på at yde denne hjælp. Hvis man mener dette alvorligt, bør man starte med at droppe udbytter, indtil der er kommet mere sikkerhed om krisens omfang.”

Også venstrefløjen - SF og Enhedslisten - opfordrer til, at Danske Bank dropper planerne om at udbetale ejerne af banken - aktionærerne - et milliardudbytte. Særligt henset til, at regeringen netop har sænket kravet til bankernes solvenskrav ved at nedskrive den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer til nul kroner.

S: OK med udbytte for regnskabsåret 2019

Den formelle beslutning om udbetaling af udbytte træffes først på Danske Banks generalforsamling, som altså skulle have fundet sted tirsdag eftermiddag. Danske Bank vil “snarest” meddele en ny dato for afvikling af generalforsamlingen.

Socialdemokratiets erhvervsordfører, Orla Hav, sagde mandag til Netavisen Pio, at Danske Bank efter hans opfattelse er i sin gode ret til at udbetale udbytte på baggrund af regnskabet for 2019:

2019 har jo kørt i sit eget økonomiske verdensbillede

“2019 har jo kørt i sit eget økonomiske verdensbillede. Nu står vi pludselig i et helt andet verdensbillede, og her skal vi bestemt være opmærksomme på, om der er nogen, der beriger sig på fællesskabets vegne på urimelig vis."

En melding, der ikke falder i god jord hos Enhedslistens finansordfører, Rune Lund:

"Det norske finanstilsyn har kraftigt opfordret alle norske banker til at genoverveje deres udbytteplaner. Endnu et argument for, at regeringen for længst burde have stillet krav om stop for udbyttebetaling som betingelse for milliardgarantier," skriver han således på Twitter. 
placeholder
  

Nordea: 10 milliarder

Danmarks anden største Bank, Nordea, har også planer om senere på måneden at udbetale et milliard-stort udbytte til sine aktionærer. Mere præcist ti milliarder kroner.   Sydbank planlægger at udbetale 341 mio. kr. til aktionærerne, mens Spar Nord planlægger at udbetale 430 mio. kroner til sine ejere.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

- en fantastiske tale til folket fra Dronningen, dog glemte hun et kærligt hip til bankerne som påtænker at udbetale store udbytter....

Annonce

Annonce