For de superrige er Grønland blot en vare på hylderne

For mænd som Lars Seier og Donald Trump er alting til salg for den rette pris. Det handler ikke om diplomati eller samarbejde – det er rendyrket handlen.
Sociale medier har dagen igennem været ved at drukne i forargelse, hånligheder og latterliggørelse af Donald Trump. Hvis man kaster sig frådende ind på Facebook og skriver at Trump er ”gak-gak”, så kan afstøvet sit ego med et par hundrede hurtige likes.

Men den slags autokommunikation taler udelukkende til de rettroende Trump-haters

Men den slags autokommunikation taler udelukkende til de rettroende Trump-haters og det bringer os ikke videre. Vi er nødt til at kigge på den bagvedliggende (super)markedslogik og de langsigtede konsekvenser.   

De provinsielle klaphatte burde sælge ud

Hvis vi gerne vil forsøge at forstå bare lidt af Donald Trump, så kan vi nemlig ikke nøjes med at se verden i et politisk, demokratisk eller samfundsmæssigt perspektiv. Vi bliver nødt til at se verdens fra forretningsmandens perspektiv – vi skal se sagen med ejendomsmatadorens og milliardærens briller.

Trump har ret – alle andre tager fejl

Og her træder eksildansker og Saxo Bank-milliardær Lars Seier Christensen beredvilligt til, som en slags sandhedsvidne på milliardær-filosofien. I Seiers optik er alle danske politikere nemlig en ”en flok provinsielle klaphatte” og Trumps pludselige aflysning af statsbesøget fuldt forståeligt.

Trump har ret – alle andre tager fejl.

placeholder

Problemet for landets politikere – og heriblandt statsminister Mette Frederiksen – er ifølge den Lars Seier’ske filosofi, at de ikke har fattet at alt er til salg for den rigtige pris. Det gælder i hvert fald landområder – også dem som Danmark ikke ejer som f.eks. Grønland.

Når milliardærlogikken styrer udenrigspolitikken

At få Donald Trump til at forstå, at Danmark ikke bare lige kan sælge Grønland, kræver særlige pædagogiske evner som de færreste nok besidder. Forklaringer om rigsfællesskab, hjemmestyre og selvstyre vil med al sandsynlighed prelle af.

Det ændrer dog ikke på at Danmark fortsat har brug for et stærkt venskab med USA og med Donald Trump, så længe han står i spidsen for landet. Det gælder ikke mindst i forhold til Arktis og de dertil hørende sikkerhedspolitiske spørgsmål. Som alverdens danske politikere har sagt, så skal USA forbliver en vigtig allieret.

De almindelige diplomatiske spilleregler er sat ud af kraft og erstattet af en simpel købmands-logik

Men mens vi vender den anden kind til, så bør vi også erkende at USA under Trump spiller en anden rolle på den internationale scene. De almindelige diplomatiske spilleregler er sat ud af kraft og erstattet af en simpel købmands-logik, hvor alt kan købes og sælges, hvis bare prisen er den rigtige.

Ejendomsmatadoren Trump har med sin markedsbaserede tilgang til politik, hvor internationale alliancer, samarbejder og forpligtelser kommer til at spille en væsentlig mindre rolle.

Dansk skal ikke spille med på Trumps hestemarked

I Trumps og Seiers øjne, så har rige mennesker og nationer særlige rettigheder. I den optik vil de rigeste nationer altid kunne købe det u-købelige, tjenestefolksnationerne skal altid bukke og neje og de rige og magtfulde vil altid forlange særbehandling.  

I Trumps og Seiers øjne, så har rige mennesker og nationer særlige rettigheder

Det er en orden der ikke er i de små landes interesse og derfor er det bydende nødvendigt, at Danmark og de øvrige allierede og venner af USA siger fra, når Trump reducerer det internationale samarbejde til en hestemarked, hvor alt er til salg.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Seir er ikke dansk skatteyder mere, han har mening om Danmark og danskere uden ansvar, Som Larsen Larsen sagde, han er forræder mod det land han vil forsøge at styre fra udlandet uden ansvar

De 2 fjolser Lars Seier og Donald Trump mener tydeligvis at forstanden og tegnebogens tykkelse følges ad, og vi ser tydeligt her at det ikke holder stik!

Søren Petersen

Lars Seier og Trump penge er en ting, forstand og menneskesyn noget helt andet, i agerer ligesomen en hvis person som også ødelagde verdensfreden og forståelsen for andre mennesker, skam jer!

det er jo `rendyrket´ "frie markedsøkonomi" .. løssluppene kultur af investorer og grådige spekulanter..for profit og velstand af de rige, hvad Seier og Trump proklamerer ! U- endelig pengerigdom i en begrænset verden..? ..rendyrket neoliberalisme ?
..med ødelæggelser af historiske sociale kultur..kaste folk ude i fattigdom?
Hmm? Seier og Trump står, mener jeg, for "historisk provinsielt økonomisk tænkning"!
Respekt til den grønlandske ledelse: "Grønland er ikke til salg- men USA må gerne købe de grønlandske produkter" (ligesom kina gør det..)

Annonce