Debat: Karaktermordet på den sunde fornuft

Det humanistiske woke-segment vejrer morgenluft, og forsøger at udnytte kaotiske forhold i dysfunktionelle islamiske lande til, at lægge grunden til nærmest grænseløs indvandring, mener formand for nyt parti.
Foto: Europa-Parlamentet
Det der foregår medierne lige nu grænser til karaktermord på Socialdemokratiet og andre der ønsker, at bevare Danmark som en velfungerende stat.

Kritikere af den ansvarlige og bæredygtige migrationspolitik, bliver tildelt oceaner af spalteplads i aviserne. Se f.eks. Lars Trier Mogensen og Knud Vilby i Altinget.

Det samme ser vi i TV, der svælger i billeder af ulykkelige menneskeskæbner fra fallerede stater. Alt for ofte ledsaget af woke-journalister, der italesætter ulykkerne som Vestens skyld.

I Debatten på DR2 er Socialdemokratiets udlændingepolitiske duo Mattias Tesfaye og Rasmus Stoklund nærmest blevet iscenesat som skydeskiver.I begge tilfælde stod Stoklund og Tesfaye for presset, hvilket tjener dem stor ære.

Det er enerverende, at se hvordan “humanistiske” kritikere mener sig i deres gode ret til, at tage danskernes sikkerhed i pant og pålægge befolkningen omkostningerne for deres grænseløse humanitære idealer.

Sagen er, at de fleste islamiske lande er i en mental og økonomisk recession, der igen og igen udmunder i udvandring til Europa, enten som udsivning eller i større flygtningegrupper.

Opsig konventioner

Empirisk kan vi konstatere at assimilation af især muslimer er mislykkes ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

Dette må der tages særlig hånd om. Jeg mener, at Socialdemokratiets migrationspolitik et absolut minimum, for at bremse opløsningen af den sociale sammenhængskraft, som er så unik for Danmark.

Jeg bakker generelt op om Socialdemokratiets migrationspolitik, men har også erkendt, at Danmark (og EU) bliver nødt til at tage kraftigere livtag med konventionerne, måske i sidste ende opsige dem sammen med andre EU-lande, der har indset alvoren.

Konventionerne er nu reelt blevet et politisk instrument til at nedbryde de europæiske velfærdssamfund.

Skattefinansierede humanitære organisationer som Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælp med flere, kæmper med konventions jura i den ene hånd og følelsesmæssig afpresning af befolkningen i den anden.

De mener, at Danmark skal modtage flere flygtninge - uanset, at disse ikke udviser vilje til at assimilere sig til vores frie værdier.

Må fralægge sig religion og kultur

Sagt lige ud, så mener jeg, at flygtninge og migranter, som er i Europa, må fralægge sig de dele af deres religion og kultur, som ikke er forenelige med vestlige frihedsværdier.

Mennesker der flygter til Danmark skal på forhånd vide, at vi ikke ønsker at åbne vores land for folk, der dyrker en religion, hvis hellige skrifter foreskriver: Accept af slaveri, en moralsk ret til at chikanere eller slå frafaldne og homoseksuelle ihjel, prædiker i modstrid mod ligestillingsmæssige, demokratiske, retsstatslige eller videnskabelige grundvilkår og foreskriver, at man kun kan vælge sin ægtefælle, inden for trossamfundets egne rækker

Dertil kommer, at det danske samfund skal gøre en langt mere fokuseret indsats i skoler og på gymnasier, hvor børn af indvandrere og flygtninge skal have redskaber til at slippe fri af de undertrykkende mekanismer i deres kulturelle ophav.

Dette skal bl. a. ske gennem obligatorisk religionskritik, og en historieundervisning, der også inddrager islamisk kolonialisme og slaveri.

Danmark og Europa skal i vores velstand og næstekærlige udgangspunkt hjælpe i nærområderne. Men vi er også i vores gode ret til at iværksætte de nødvendige tiltag, der skal sikre vores kulturelle overlevelse.

Som samfund er vi faktisk blandt de bedste i verden.

Jens Baj er folkeskolelærer, underviser i samfundsfag og kristendom og er formand for det Islam-kritiske parti 'Nyt Centrum-Venstre'.


placeholder

Kommentarer

Helt enig. Politikerne vælger selv hvilke konventioner de vil overholde. Der er ingen der vil blive straffet for ikke at overholde en konvention.
For tiden kender jeg til tre konventioner som danske politikere har tiltrådt, men ikke overholder:
1. Wienerkonventionen om landtrafik mv. (pga. ønskenummerpladerne)
2. Børnekonventionen (pga. manglende forbud mod ikke-terapeutisk omskærelse)
3. Europarådets konvention om medborgerret (pga. dobbelte statsborgerskaber)
Der er muligvis flere.

… plus FN’s menneskerettighedserklæring, FN’s Børnekonvention og FN’s Kvindekonvention ved ikke automatisk at adskille alle asylpar, hvor en af parterne er under 18., så snart parret ankommer til Danmark.

EMRK blev ratificeret i Danmark den 3. september 1953, men blev desværre også inkorporeret i dansk lov den 29. april 1992. Det kræver et flertal i Folketinget at ændre dette.

Kan det siges tydeligere?

Interessant at redaktionen ikke kunne finde et mere passende billede til indholdet. Billedet er symptomatisk for den måde NGOer propaganderer. De få spædbørn skal helt frem i rampelyset, og dække over hvem der hovedaktørerne i flygtningestrømmen. Se dette billede taget fra et transportfly, der er tæt på afgang fra Kabul. Hvor mange af disse hylder mon vestlige frihedsværdier:
https://asiatimes.com/2021/08/afghan-refugee-crisis-headed-for-europe/

Annonce