Dit postnummer afgør om du får seniorpension

”Vi taler om nedslidte mennesker, som har brug for hjælp til at kunne trække sig tilbage,” lyder det fra FOA
Det var meningen, at seniorpensionen skulle rette op på seniorførtidspensionens uretfærdigheder, men en ny analyse fra fagforeningen FOA tyder på, at nissen er flyttet med.

Analysen afslører, at der er meget store udsving i antallet af tildelinger af den nye ordning fra kommune til kommune.

”Vi har desværre set, at der måske er nogle kommuner, som har en økonomisk tænkning i forhold det at give folk en seniorpension – og måske også er lidt mere stramme i forhold til den måde, de tolker loven på,” siger FOA’s forbundssekretær Maria Melchiorsen til Netavisen Pio.

Vurderinger burde være de samme uanset om, man boede på Bornholm eller København

”Hvilket i bund og grund er det, som vi synes er forkert, fordi det selvfølgelig bør være objektive vurderinger – og en lægefaglige vurdering - af ens helbred. Og de vurderinger burde være de samme uanset om, man boede på Bornholm eller København”.

På Bornholm har for eksempel 50 personer fået seniorpension, mens København, der har 16 gange flere indbyggere, har bevilget seniorpension til 165 personer.

I andre store kommuner som Odense og Århus har henholdsvis 28 og 19 personer fået seniorpension.

”Vi taler om nedslidte mennesker, som har brug for hjælp til at kunne trække sig tilbage, så må postnummeret må ikke blive afgørende. Kommunerne bør stramme op.” siger Maria Melchiorsen.

Mangler mønster

Ifølge forbundssekretæren er der ikke noget mønster mellem for eksempel rige og fattige kommuner.

”Vi har jo spurgt vores lokale afdelinger og det har ikke afsløret et rigt-fattigt-perspektiv,” siger Maria Melchiorsen. ”Men der er bare nogle kommuner som er mere tilbageholdende end andre.

Seniorpension erstattede seniorførtidspension, som aldrig levede op til forventningerne.

Kommunerne tilkendte simpelthen ikke seniorførtidspensioner til borgerne i det ønskede – og forventede - omfang. Kravene for at få tilkendt seniorpension blev lempet i forhold til førtidspensionen med det formål, at flere skulle have mulighed for at trække sig tilbage.

Behov for ordningen

Ud over det tilsyneladende tilfældige mønster i tildelingerne, tyder analysen på, at kommuner, der var tilbageholdende med at bevilge almindelig førtidspension, også er fedtede med seniorpensionen, mener FOA:

”Det viser med al ønskelig tydelighed, at det kun kan gå for langsomt med, at ATP overtager opgaven i 2021,” siger Maria Melchiorsen.

Analysen viser, at 1682 personer har fået seniorpension i løbet af de første fire måneder, ordningen har fungeret. Kun 69 har fået afslag, og det udløser tilfredshed i FOA.

Det er meget positivt, at seniorpensionen bliver brugt

”Det er meget positivt, at seniorpensionen bliver brugt, og antallet af tilkendelser viser jo, at der virkelig er behov for den ordning,” siger forbundssekretæren.

ATP overtager opgaven

Forligspartierne bag aftalen om seniorpension, nemlig Socialdemokratiet, De Radikale, De Konservative og Dansk Folkeparti, blev i december enige om, at

en ny selvstændig myndighed under ATP skal administrere seniorpension fra den 1. januar 2021.

Det skal netop sikre en ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet.

Indtil den nye myndighed – og lovgivningen omkring den – er på plads, har kommunerne ansvaret for at tilkende seniorpension.

Hvis man som borger får afslag på seniorpension, mens reglerne administreres af kommunerne, så kan man få genoptaget sin sag, når den nye myndighed tager over 1. januar 2021.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce