Man skal kunne stille sikkerhedsskoene, før man stiller træskoene

Der er brug for ro og tryghed for de nedslidte, men der er også brug for langt bedre muligheder for de seniorer, der ønsker at forlænge arbejdslivet. Det skriver Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Jens Joel.
Foto: Marie Hald/Folketinget.dk
Folketingsmedlem og beskæftigelsesordfører, Jens Joel (S).
Vi skylder dem, der allerede har knoklet hårdt og længe en stor tak. Og respekt. Men respekt er både at sikre de nedslidte tryghed om deres værdige tilbagetrækning, og at sikre de seniorer, der ønsker det, en bedre mulighed for at fortsætte.

Diskussionen om en værdig afslutning på arbejdslivet er nuanceret. Det er hævet over enhver tvivl, at dem der har knoklet hårdt og længst selvfølgelig har fortjent at trække sig tilbage og stille sikkerhedsskoene, før de stiller træskoene.

Der skal være et liv efter arbejdslivet. Derfor er det afgørende, at diskussionen om seniorpensionen nu er begravet. Det skabte for stor usikkerhed, og vi har brug for ro.

Til gengæld har regeringen taget fat på andre og vigtige diskussioner omkring seniorerne. Nemlig, hvordan kan vi sikre, at de mange, der kan og vil, faktisk bliver belønnet for at tage en ekstra tørn og får plads på arbejdsmarkedet.

Anden del af udfordringen

Vi har netop præsenteret en 2030-plan, hvor vi investerer langt mere i velfærd, klima og sikkerhed end nogen regeringer har gjort de sidste 15 år. Det er godt – og hårdt tiltrængt.

Dansk økonomi er stærk, og jeg mener det er helt rigtigt, at udnytte de gode tider til at få skabt ro om dem, der er nedslidte. Men pengene gør det jo ikke alene.

Derfor er den anden halvdel af udfordringen – nemlig hvordan sikrer vi, at der faktisk er en dygtig medarbejder til at tage sig af vores børn, ældre og syge eller dygtige faglærte i de private virksomheder – stadig vigtig.

Og her er seniorer faktisk også en del af løsningen. Lige nu slår beskæftigelsen rekord. Aldrig før har så mange arbejdet her i landet. Det er fundamentet for vores stærke økonomi.

Og en meget stor del af den ”ekstra arbejdskraft” er netop seniorer der arbejder længere og mere end de plejer.

Økonomisk gulerod

Jeg kan godt forstå, at mange gerne vil.

Vi ved fra undersøgelser som blandt andet Faglige Seniorer har bragt frem i debatten, at mange seniorer ønsker at fortsætte fordi det giver dem ”noget meningsfuldt at stå op til”, en følelse af at ”der er brug for dem” og et fællesskab på arbejdspladsen.

Derfor ønsker mange af dem, der ikke er slidt ned eller har smerter ofte at fortsætte. Og noget af det der skal til for at flere gør det er eksempelvis en lidt større fleksibilitet og en økonomisk gulerod.

Det sidste har regeringen allerede taget fat på, da vi afskaffede modregningen i pensionen for arbejdsindtægter. Men vi skal endnu videre.

Og mange elementer er også dækket af overenskomsterne, hvorfor det er oplagt at tage en snak med arbejdsmarkedets parter, om hvordan vi forbedrer både kulturen og rammerne for seniorarbejdslivet og sikrer, at vi ikke smider det grå guld på gaden.

Folketingsmedlem og beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Jens Joels ord lyder jo meget pænt, men er ikke særligt realistiske, hvis man mener det så godt hvorfor
så blive ved at sætte pensionsalderen op. I bund og grund drejer det sig om at få flere og flere på
arbejdsmarkedet til at betale skatter og afgifter så mettes udvidelse af den offentlige sektor kan fortsættes
uanfægtet.

Vi ved jo godt, at du ikke kan fordrage Socialdemokratiet, så hvorfor skriver du ikke bare det i stedet for de mange ord og den usammenhængende argumentation?

Ikke alene ville det være mere præcist, det ville også få dig til at se lidt klogere ud.

Gode Thor- hvis alle var enige blev der jo ingen debat, og endnu er ordet frit.

I forhold til forringelsen af seniorpensionen som beskrevet i regeringsgrundlaget, er Jens Joel skriv lige til et 13 tal. Fornuftig at lade de godt brugte seniorer beholde muligheden for tidlig pension, men ligeså fornuftigt er det at give de seniorer der kan og har lyst, bedre muligheder for at fortsætte arbejdslivet. Det er god seniorpolitik. Bliv ved med det

Jeg er fuldstændig enig. Blot ærgerligt at vi skulle omkring alle disse snørklede omveje og besynderlige bortforklaringer, før vi landede det rigtige sted.

Hvorfor blev Lars Findsen sendt hjem?

Det svar får vi sikkert aldrigz!

Men Danmark mangler arbejdskraft i alle sektorer!

Med alderen svækkes modstandskraften og ofte udsættes den ældre m3darbejder for nye udfordringer - ikke blot på arbejdet, men også i familien.

Måske har en pårørende ekstra meget brug for hjælp og omsorg! Måske har børnebørnene brug for hjælp og omsorg! Med alderen stiger netværket og forpligtelsen!

Men hvad så når en teenager bliver chef i en kommune, region, offentlig arbejdsplads eller privat virksomhed!

Et uempatisk væsen der ikke for fem øre har mødt virkelighedens verden endnu!

Denne type leder er skyld i at Danmark har 100.000 mennesker på overførselsindkomst eller diverse pensioner!

Især i det offentlige burde enhver medarbejder indkaldes til et uafhængigt nævn - beskæftigelsesnævnet for ældre - når deres arbejdsliv ophører!

Et sandfærdigt billede af de offentlige arbejdspladser ville måske forøges med 30-50% og med lidt kompetence i nævnet kunne 50.000 flere i arbejdsudbud sikres!

En del offentlige ledere ville få sparket og skabe grobund for at endu flere ville fortsætte arbejdslivet op i årene!

Den eneste måde du kan score kassen på i det offentlige er ved at blive leder!

Og således fik vi de ledeste af lede ledere i to årtier!

Lars Løkke har været inde på tankegangen!

Tænk at sosu’en er dygtigere og mere kompetent og empatisk end hendes leder!

Historierne flyver rundt overalt!

Ingen politiker har turdet røre ved menageriet, hvori 50.000 gode varme hænder og hjerner ligger gemt!

Ofte blot fordi de havde en familie og andre forpligtelser!

Skismaet ses i Mette Frederiksen a la Jacob Ellemann!

Sådan må det være! Sådan skal det være!

Der er noget der er højere end dit job!

Ofte ser den ældre medarbejder kun pensionen som udvej!

Sådan må det være! Sådan skal det være!

Synd for medarbejderen!

Synd for samfundet!

Synd for de gamle som elskede sosuen!

Nu har den unge teenage-leder daglige problemer med at skaffe vikarer!

Hvem fanden gider arbejde for sådan en idiot!

Sagt af vikarerne!

Ikke af den aldrende men i almenheden dygtige mangeårige medarbejder, der blot havde fået lidt andre udfordringer uden for arbejdspladsen!

Jens Joel har fat i den lange ende!

Om modet rækker til et beskæftigelsesnævn for ældre er tvivlsomt!

Konsekvenserne bliver udskiftning på ledelsesgangene!

Og det kræver mod!

Fanden hytter sine!

Derfor går så mange på tidlig pension!

Selv om den aldrende medarbejder er den der har sikkerhedsskoene på, sparker det sjældent tilbage, inden de stiller træskoene!

Sådan må det være! Sådan skal de være!

Og så bliver det sådan!

Det koster årligt Danmark 100.000 arbejdspladser!

Annonce