3F raser over Dansk Arbejdsgiverforening: “Meget usympatisk” 

Igen forsøger arbejdsgiverne at svinge pisken over nedslidte danskere, mener 3F. Dansk Arbejdsgiverforening mener, at det er bekymrende, at flere end forventet får seniorpension.
Foto: NFA og Getty Images
Dansk Arbejdsgiverforening forsøger at svinge pisken over nedslidte danskere, som benytter sig af tilbagetrækningsordninger som seniorpension, efterløn og tidlig tilbagetrækning.

Sådan lyder det fra fagforbundet 3F på baggrund af en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Seniorpension: Hvis man er for nedslidt til sit job

“DA forsøger i dag at fordreje den offentlige debat om tilbagetrækningsordninger og ønsker igen at svinge pisken og sparekniven over slidte og nedslidte danskere”, siger 3F's næstformand, Tina Christensen, i en pressemeddelelse.

I analysen fra Dansk Arbejdsgiverforening fremgår det, at 26.000 danskere har fået seniorpension. Det er 50 procent flere end den forrige regering regnede med, da seniorpensionen blev vedtaget.

“Det er meget bekymrende, at antallet af danskere på seniorpension er stærkt stigende. Seniorpensionen reducerer antallet af medarbejdere, fordi det er muligt at få tilkendt ydelsen, selvom man er i stand til at varetage en lang række andre typer job,” siger Jacob Holbraad, administrerende direktør i DA, i en pressemeddelelse.

Hvis man får tilkendt seniorpension, skal man have en lægelig vurdering på, at man ikke kan varetage sit job.

I modsætning til førtidspension handler vurderingen om, at man ikke kan varetage sit nuværende job, hvor førtidspension kun gives, hvis man heller ikke kan varetage andre jobs. For eksempel kan en fysisk skadet person ikke få førtidspension, hvis det vurderes, at de kan varetage et ikke-fysisk krævende job.

“Vi har en kolossal udfordring med mangel på medarbejdere til både den private og offentlige sektor, og derfor er der brug for fokus på at gennemføre reformer, også af seniorpensionen, som sikrer flere medarbejdere,” siger Jacob Holbraad.

3F: Det er usympatisk 

Men 3F peger på, at det er værd at kigge på det samlede billede og ikke kun seniorpension.

“ I løbet af det seneste år er det samlede antal danskere, som regeringen skønner vil være på efterløn, tidlig pension og seniorpension i 2030, blevet nedjusteret og er nu 16.000 lavere end tidligere forventet,” siger Tina Christensen.

3F mener, at det er usympatisk, når Dansk Arbejdsgiverforening forholder sig skeptisk til seniorpensionen.

Det er da tankevækkende og socialt set meget usympatisk, at DA altid har et negativt fokus rettet imod de mest udsatte grupper

“Det er da tankevækkende og socialt set meget usympatisk, at DA altid har et negativt fokus rettet imod de mest udsatte grupper, der ofte har haft den længste tilknytning til arbejdsmarkedet,” siger Tina Christensen.

Emma Inge Hansen er journalist på Netavisen Pio og uddannet cand.mag i analytisk journalistik.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

De mennesker, der er tale om her, er alle i 60erne, og har kun få år tilbage til folkepensionen. Det er med andre ord de seniorer, som arbejdsgiverne alligevel ikke gider ansætte.
Når arbejdsgiverne ikke desto mindre nødigt ser dem trække sig tilbage, skyldes det nok, at seniorerne stadig kan bidrage til at holde arbejdsudbuddet oppe og derigennem lønningerne nede.

Og det kan man jo mene om, hvad man vil. Men det er i hvert fald ikke en retning, vi fra samfundets side behøver støtte aktivt.

Kan man få Seniorpension, har en læge vurderet, at ens arbejdsevne er blevet mindre end 15 timer om ugen.
Basta.
---
Arbejdsudbud er en teoretisk størrelse, der udregnes under forskellige forudsætninger og antagelser.
Der kan ikke trækkes direkte linjer fra det teoretiske arbejdsudbud til de faktiske arbejdspladser.
Og viser det sig, at et forventet øget arbejdsudbud alligevel ikke manifesterer sig i konkret udvidelse af arbejdsstyrken, selvom der er påført modtagere af overførselsindkomster nok så mange strafaktioner, vil svaret bare være "jamen, vores tal er jo under forudsætning af "alt andet lige" - og der er jo mange andre ting, der har ændret sig i mellemtiden og som altså så desværre ikke var "alt andet lige".
Så: "bad, yes. But not my bad".

Kan man få Seniorpension, har en læge vurderet, at ens arbejdsevne er blevet mindre end 15 timer om ugen.

Så vidt jeg kan se, indgår der i Dansk Arbejdsgiverforening ikke ordet læge.

Rekruttering af sosuer, sygeplejersker, pædagoger, fængselsbetjente, 2.500 kr ekstra i måneden som engangsforeteelse!

Rekruttering af håndværkere, soldater, folkeskolelærere, jordemødre, it-folk, ingeniører, etc.

“Rekruttering af” udenlandsk arbejdskraft overalt i Danmark!

“Rekruttering af” danskere der frivilligt tager “endnu en tørn”!

Rekruttering er årets ord 2023.
Kyiv var årets ord 2022.
Coronapas var årets ord 2021.
Samfundssind var årets ord 2020.
Klimatosse var årets ord 2019.
Hvidvask var årets ord 2018.

Socialdemokratiet gik til valg på skattelettelser, minder statsministeren om under partiets årsmøde i Aalborg. "Glemmer I, så husker jeg," siger hun.

I ugevis har socialdemokrater landet over kritiseret, at regeringen har lovet skattelettelser for mere end fem milliarder kroner, mens kommuner og regioner igen i år svinger sparekniven

- Pas nu på, at Socialdemokratiet ikke bliver et parti, hvor svaret på det meste er, at skatten skal op.

Torsdag kunne TV 2 fortælle, at 198 ud af 229 socialdemokratiske byrådsmedlemmer mener, at regeringen bør droppe planerne om skattelettelser og i stedet bruge pengene på den borgernære velfærd.

- At være et arbejderparti handler altså ikke om, at dem, der arbejder, skal beskattes mest muligt, siger Mette Frederiksen i sin tale:
- Det handler til gengæld om fordeling. Om rimelighed og retfærdighed. At de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder.

Hun forklarer, at det offentlige forbrug er større, end det har været i årevis, mens der også skal tages et hensyn til inflationen.

Blot 14 procent af S-vælgerne svarer, at velfærden er blevet bedre, siden Mette Frederiksen blev statsminister i 2019. De socialdemokratiske vælgere vil da også hellere have velfærd end skattelettelser, viser samme måling.
Her svarer 82 procent, at regeringen bør droppe planen om de fem milliarder kroner i skattelettelser. De penge skulle man hellere bruge på borgernær velfærd, mener de.

“Meget usympatisk”. Igen forsøger arbejdsgiverne at svinge pisken over nedslidte danskere???

Omtrent hver femte dansker i beskæftigelse ønsker at arbejde mere, end de gør i dag, og således står regeringen overfor en svær opgave, mener professor. Socialdemokratiet slår fast, at danskerne kan glemme alt om at arbejde mindre.

Blandt SVM-regeringens fremmeste opgaver er det at skaffe flere hænder til det danske arbejdsmarked.

Og så er det egentlig lidt ligegyldigt, hvad danskerne har lyst til.

“Rekruttering af”

Overalt i vestjyske kommuner bliver “rekruttering af” selvbetalte støvsugerrobotter det store kommunale modeord!

Hvem skulle ellers fjerne skidtet?

Velfærden har ikke længere råd til at komme ud i hjørnerne!

Danskerne forbereder sig i god tid!

Og agerer velfærd for hinanden!

Men det kræver tid som i de gode gamle dage!

LA ad bagvejen!

Tidlig tilbagetrækning!

Hvem skal ellers passe syge, gamle, børnebørn, osv.

Tid til velfærd!

Rekruttering af tid til det mest nødvendige!

Når alderdom, sygdom, og mistrivsel sætter ind!

Rekruttering af egen tid!

Nødvendighedens lov!

Støvsugerrobotter og robotplæneklippere til alle!

Resten klarer Lars Løkke og Bent Hansens storsygehuse!

Seniorpension er din sidste redning!

Seniorpension kan være uretfærdig, men også en befrier!

Med penge til “rekruttering af” sosuer, pædagoger, sygeplejersker og fængselsbetjente har Mette Frederiksen påtaget sig rollen som arbejdsgiver!

Hun leder og fordeler!

Og påtager sig rollen som Dansk Arbejdsgiverforenings altdominerende medlemsrolle!

Kasketterne flyver rundt og snart er danskerne rundbarberet fra alle sider!

Ingen over og ingen under!

Socialdemokratiet slår fast, at danskerne kan glemme alt om at arbejde mindre.

Igen forsøger arbejdsgiverne at svinge pisken over nedslidte danskere.

Årets ord 2023 er “Rekruttering af”!

I Middelhavet drukner de for st blive rekrutteret af Danmark!

Udenrigsminister Lars Løkke står allerede parat med åbne arme på Christiansborg!

Ane Halsboe Jørgensen ved bedre!

Statsminister Mette Frederiksen der har studeret Afrika tøver!

Men tager nu pisken i egen hånd: Rekruttering af sosuer, pædagoger, sygeplejersker og fængselsbetjente kommer i første hånd!

Måske seniorpensionen udskydes for en kort stund!

Hvidvask af seniorpensionen er måske ikke så tosse endda og danskernes samfundssind sættes på prøve påny imod flugten imod seniorpension, der formodentlig snart skydes i sænk af de Borgerloge partier der egenhændigt kæmpede for den!

Valget er dit lidt endnu!

Velfærd er lig tid!

Så meget har statsministeren endelig forstået!

Danskerne har vidst det længe!

Annonce