Fagbevægelsen glæder sig rigtig meget over finansloven, men på et punkt stejler de faglige

Regeringen vil aflyse tidligere aftalt udvidelse af seniorpensionen. Det falder ikke i god jord hos Fagbevægelsens Hovedorganisation og 3F: “De strør malurt i bægeret”
Foto: Joachim Rode
Forbundsformand Henning Overgaard, 3F
Fagbevægelsen glæder sig gennemgående rigtig meget over SVM-regeringens forslag til finanslov for 2024.

Dansk Metal, 3F og Fagbevægelsens Hovedorganisation glæder sig således alle over, at SVM-regeringen med finanslovsforslaget sætter 300 millioner kroner af til en forbedring af erhvervsuddannelserne i 2024, stigende til 900 millioner kroner om året i 2030.

Der er også stor tilfredshed med, at SVM-regeringen lægger op til, at ordningen med at man som arbejdsløs kan efteruddanne sig på 110 procent af dagpengesatsen inden for en række af de fag, hvor der mangler arbejdskraft, gøres permanent.

Men på et punkt stejler fagbevægelsen.

Regeringen vil nemlig aflyse en udvidelse af seniorpensionen, som i 2020 blev indgået mellem den tidligere S-regering, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Det daværende flertal aftalte, at udvide ordningen fra 2024 sådan at personer, der har en arbejdsevne på op til 18 timer om ugen, kan blive omfattet af ordningen. Hvor den nuværende arbejdsevne-grænse ligger på op til 15 timer ugentligt.

Aftalepartierne vurderede tilbage i 2020, at udvidelsen af seniorpensions-ordningen fra 2024 vil koste omkring 450 millioner kroner.

“Ikke hensigtsmæssigt”

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) forklarer i en pressemeddelelse, at det ikke er “hensigtsmæssigt” at udvide ordningen:

Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at lempe reglerne, som nogle nu foreslår

"Vi har set en markant højere tilgang af borgere til seniorpensionsordningen, end man forventede, da man lavede ordningen. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at lempe reglerne, som nogle nu foreslår."

Ministeren understreger, at det er aftalt, at der skal findes ny finansiering, hvis forbruget er væsentligt større end forudsat. Derudover skal man ifølge aftalen i løbet af 2023 se, om ordningen fungerer efter hensigten.

Ifølge Halsboe-Jørgensen ventes der næste år 12.000 flere seniorpensionister end oprindeligt forudset. Det oprindelige skøn lød på 18.000. Nu forventer man 30.000 seniorpensionister næste år.

FH: “Malurt i bægeret”

Men fagbevægelsen bider ikke på argumentationen fra beskæftigelsesministeren.

3F’s formand, Henning Overgaard, er således forundret over, at man i finanslovsudspillet vil aflyse den planlagte forbedring af seniorpensionen.

”Regeringen vil jo drøfte tilbagetrækningsordningerne med arbejdsmarkedets parter, derfor er det ærgerligt, at man allerede har nogle delkonklusioner på plads på forhånd. Men det tager vi ved forhandlingsbordet.”

Hos Fagbevægelsens Hovedorganisation finder man meldingen fra regeringen ærgerlig:

ærgerligt, at de strør malurt i bægeret

“Det er selvfølgelig ærgerligt, at de strør malurt i bægeret ved at sløjfe den forbedring af seniorpensionsordningen, som ellers var aftalt,” siger fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Morten Skov Christiansen.

Opdateret kl 19.20

Minister bløder op

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) erkender i pressemeddelelsen, at der har været megen debat om regeringens udspil om tilbagetrækningsordninger, som indgik i SVM-regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark".

Forslaget klippede tre år af seniorpensionen - og satte ydelsen ned med cirka 4.700 kroner om måneden. Til gengæld lagde SVM-regeringen op til, at sætte Arne-ydelsen op med cirka 1.000 kroner om måneden. Udspillet blev modtaget meget dårligt af fagbevægelsen.

Men nu lægger Halsboe-Jørgensen op til at se på tilbagetrækningsområdet med helt friske øje:

"Der har helt generelt været stor politisk debat og uenighed om hele tilbagetrækningsområdet. Derfor er regeringen positivt indstillet i forhold til at drøfte forslag, der kan øge beskæftigelsen blandt seniorer og skabe ro om mulighederne for tidlig tilbagetrækning."

25. april erkendte statsminister Mette Frederiksen (S) fra Folketingets talerstol, at regeringens udspil på tilbagetrækningsområdet var modtaget meget dårligt også af Folketingets partier:"Jeg lytter mig til, at der ikke er opbakning," sagde Mette Frederiksen således under Folketingets spørgetime den 25. april og fortsatte:

"Og så overvejer vi, hvad næste skridt så er på det her spørgsmål.

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Selvfølgelig vil det borgerlige blå Socialdemokrati ikke holde sine løfter med de røde.
Flere penge til de rige, er vejen frem.

"Nu er det Arnes tur" lød det fra Mette Frederiksen i 2019.

Her i 2023 fik Arne så sin tur. Nok ikke lige den han havde regnet og med helt klare ord fra Mette Frederiksen fik i udsigt. Det er lidt som misbrug af udtrykket bæredygtigt landbrug som blev misbrugt af en landbrugsorganisation og udsat for en ordentlig "moderne" George Orwell'sk new speak.

Gad vist, hvad Mette Frederiksen udgaven fra 2019 har at sige om Mette Frederiksen 2023?

Nu skal der gøres karriere og indskrives i historien som den Statsminister, der forandrede Danmark - Til "moderne" ukendelighed, hvor de 25% mest udsatte, de overflødige, ofres til restens bedste.

Dansk økonomi og produktion blev reddet på målstregen af eksporten af medicin og fødevarer!

Det var dagens klare budskab!

Altså var der råd til bare lidt mere til borgerne!

Men fødevareproduktionen får lige om lidt - når Mette og Jacob og Lars danser kinddans - et skud for boven.

Ingen tør røre de rige danskeres rejseforbrug, tøjforbrug, smykkeforbrug, festforbrug, forbrug af luksusbiler, forbrug af elektronik, forbrug af fornøjelser, og det på trods af co2 svineriet fra al luksussen!

Til gengæld skal de danske børnefamilier og fødevareproducenterne betale den grønne omstilling!

Mette og Lars og Jacobs ufødte børnebørn mærker intet til den grønne omstilling!

Men dagens småbørnsfamilier bliver sorteper!

Momsen blev i sin tid holdt på et minimum!

Den vendte den tunge ende nedad!

Sagde venstrefløjen!

Nu kommer så den grønne føde-vare-moms på mælkeprodukter!

Den mælk og de proteiner der igennem generationer skabte grundlaget for klogere og klogere børn og sidenhen voksne!

Videns-Danmark som følge af billige mælkeprodukter selv til arbejderklassens børn!

Den sociale arv blev brudt!

Men nu er den viden død og borte i ren akademisk politik!

Lars, Mette og Jacob var de første studenter i deres familie ( måske lige bortset fra Jacob)!

Dansk økonomi er bundsolid siger Nicolaj Wammen!

Medicin og landbrugsvarer skal alverdens befolkninger have! Uanset krig, krise eller fattigdom!

Derfor står dansk økonomi stærkere end den tyske og den svenske!

Den gren som vi danskere i generationer har levet højt på og som har været grundlaget for ungdommens høje vidensniveau, ja, den da er vi stille og roligt væk med co2-moms på mælkeprodukter!

Dansk landbrugs største innovative succeser!

Dansk undervisningsvæsens vigtigste fundament!

Billige mælkeprodukter til alle elever!

Mistrivsel blandt børn og unge er allerede kendetegnende!

Mælken er for længst erstattet med cola, læskedrikke, you name it!

Hjerner modtager ikke længere viden som for blot få år siden!

Ukoncentration og uopmærksomhed starter ved danskernes ernæring!

Spørg blot en Jonas Vingegaard!

Taberkulturen er lig formindsket mælkeforbrug!

Men den grønne gren uden at ramme kvinders tøjforbrug, smykkeforbrug, mobiltelefonforbrug og rejseforbrug, ja, den må naturligvis ramme børneneZ!

Ellers skal luksusbilerne jo rammes!

Og det vil farmand Vanougslagh jo ikke!

Formel 1 skal der være råd til!

Og i øvrigt er cola allerede langt billigere end en liter mælk!

Stjernerne og mælkebærerne!

Ja, det har vi Jonas Vingegård til!

Fedmen er så udbredt i Danmark, i Europa i USA, så Novo Nordisk holder sikkert dansk BNP oppe på trods af fem generationers fantastisk dansk landbrugsproduktion!

Sådan tænker de hos Socialdemokratiet, i Venstre og i hvert fald i Moderaterne!

Dansk landbrug kan sejle sin egen søZ!

Thi det mener de i SF, hos konservative og i hvert fald Enhedslisten og Alternativet!

Så vil du undgå stagnation i danske børns danske indlæring og dansk økonomi på den lange bane, ja, så er der kun DF og Danmark-demokraterne at stemme på!

CO2-momsen med den tunge ende nedad bliver folketingsvalgets store omvælter ved næste valg!

Et jord-skreds-valg af dimensionerZ!

Venstre skal nærmest være heldige hvis de bliver repræsenteret igen!

Traktor Lars og Lohse med et par nye ansigter! 2% lige på vippen!

En ekstra grøn mælke-moms får mistrivslen blandt danske unge til at stige ligefrem proportionalt med læskeforbruget de sidste fem år!

Den tilsvarende fedme giver ekstra indtjening for Novo Nordisk!

Alligevel bliver det sundhedsvæsenet der kommer til at smadre det danske velfærdssystem!

Som en naturlig følge af den grønne ekstra mælke-moms!

Den brede regering ved ikke hvad den gør!

Evnen til at se fremad er allerede kraftigt minimeret!

Selv hos de ledende ministre!

En Wammen og Inger Støjberg kan muligvis redde Danmark ud af suppedasen!

Hvis de i fællesskab har modet til at “redde Danmark” fra uvidenhedens regime!

Dårlige Meningsmålinger presser den brede regering til den grønne ekstra mælke-moms!

En kaffeklub med mælk og fløde og ostemadder imellem Wammen og Støjberg synes dansk økonomis eneste redning!

Vanougslagh tænker kun i nogle få innovative og kloge danskeres skatteformåen!

Resten rager manden en høstblomst i al hans ungdommelige selvforherligelse!

Hvor kommer ungdommens evner fra!

En halv liter cola!

Jo tak, Mette, Lars og Jacob!

Den er fesen ind!

Ernæringseksperter det bliver I aldrig!

Til gengæld elsker statsminister Mette Frederiksen Jonas Vingegård!

Uden mad og drikke dur helten ikke!

Ekstra grøn mælke-moms!

Regeringen udstiller sine manglende evner!

Historiske, ernæringsmæssige, sundhedsmæssige!

Profilakse var aldrig Lars Løkkes stærke side!

Altid talte han om kræft-behandling!

Aldrig om profilakse!

Novo Nordisk leverer i dag Danmarks overskud i økonomien på grund af manglende profilakse!

Verdens fedme!

Coca Colas succes!

Dansk landbrug kæmper imod lidt endnu!

Sunde tænder, sunde knogler, kloge hjerner!

Alsidig kost!

Til gengæld fejer den brede regering grundlaget for dansk landbrug i grevlingen!

Der hvor Lars Løkke skulle være forblevet i folketinget!

Mette Frederiksen førte ham til truget!

Jacob Ellemann sidder i lort til halsen!

Dansk landbrug synger på sidste vers sammen med alle de sultende børn i Afrika og Ukraine!

Annonce