Efter pres: Regeringen indkalder til forhandlinger om skatteunddragelse

Der var bred enighed om at være imod ulovlig skatteunddragelse. Derimod var der betydelig forskel, når det kom til spørgsmålet om konkrete tiltag. Regeringen er blevet pålagt at indkalde til forhandlinger.
Et bredt flertal i Folketinget havde i dag indkaldt til hasteforespørgsel om skatteunddragelse. Partierne ville have svar på, hvilke initiativer regeringen vil tage for at imødegå brugen af internationale skattely i lyset af den seneste tids afsløringer fra blandt andet Luxembourg og Panama.

”Det har undret os, at regeringen har vist sig så afdæmpet i sin politiske reaktion, og har ageret nærmest handlingslammet og idéforladt, uden at tage skridt i kampen mod skattely, både nationalt og internationalt.”, lød det fra Socialdemokraternes skatteordfører Jesper Petersen, da han forklarede baggrunden for debatten.

Ifølge Jesper Petersen har det været meget småt med de konkrete initiativer fra regeringen, der ellers ikke plejer at forholde sig passivt, når den mener, at borgere trækker for meget på de statslige finanser:

”Hvis der er en arbejdsløs i Danmark, som kan anses for at have det lidt for godt, så er regeringens idérigdom grænseløs hvad angår snedige måder at forringe kontanthjælp og arbejdsmarkedsvilkårene. Men når det kommer til massiv skattesvindel, så slår regeringen lidt overbærende ud med armene, ser tiden an, og venter på at andre gør noget.”

17 S-forslag mod skatteunddragelse
Jesper Petersen fremhævede de 17 forslag, som Socialdemokratiet præsenterede i forbindelse med 1. maj. Forslagene handler blandt andet om, at de danske skattemyndigheder skal have flere ressourcer, at straffen for såvel skatteunddragelse og rådgivning om skatteunddragelse skal øges, at skattemyndighederne have bedre adgang til bankernes oplysninger om deres kunder og at Danmark skal presse på for stærkere international regulering i blandt andet EU og OECD.

”Det er en fare for os økonomisk, men også i mere principiel forstand er det et brud på i hvert fald vores værdier om ret og pligt, og i sin essens jo udemokratisk, hvis vores fælles beslutninger i et demokrati kan ignoreres og undergraves af en lille gruppe af superrige”, mente han.

Skatteminister Karsten Lauritzen afviste, at regeringen har været for afdæmpet i sin reaktion, og ønskede at ”slå fast med syvtommersøm, at skatteunddragelse er et højt prioriteret emne for mig, og for regeringen”.

Han erklærede sig åben til at se på Socialdemokratiets forsalg, men flere gange, at regeringen ikke ønsker at lave danske ”særregler”, men ønsker internationale løsninger. Han fremhævede også, at der allerede er taget en række skridt i kampen mod skatteunddragelse i OECD og EU.

Venstre: Ikke brug for flere ressourcer og hårdere straffe
Venstres ordfører Louise Schack Elholm erklærede sig også som modstander af skatteunddragelse, men afviste Socialdemokratiets forsalg om flere ressourcer til SKAT og hårdere straffe. Ifølge Schack Elholm er der allerede afsat ekstra midler til SKAT, hvor Venstre ikke mener, at der ”på nuværende tidspunkt” er behov for yderligere ressourcer.

Hun fremførte i stedet, at ”internationalt samarbejde” er vejen frem. Derimod havde Schack Elholm vanskeligt ved at forklare, hvad det helt præcist er for noget ”internationalt samarbejde”, der er vejen frem.

Flere spørgere ville blandt andet gerne vide, hvad regeringen mener om EU-kommissionens forslag om, at kun multinationale selskaber med en omsætning over 750 millioner euro skal være omfattet af de nye regler om at aflægge land-for-land regnskaber.

Her ønsker oppositionen en lavere grænse, så flere selskaber omfattes, og efterlyste, at regeringen forelægger sagen i Folketingets Europaudvalg, så Folketinget kan udstyre regeringen med et forhandlingsmandat. Det ønskede Schack Elholm dog ikke at svare på.

Liberal Alliance: Forestillingen om skattely sætter væksten i stå
Mest opsigt vakte Liberal Alliance, da ordfører Merete Riisager fra Folketingets talerstol konstaterede, at venstrefløjens forestillinger om at hente penge i skattely svarer til at tro på, at der ”venter en krukke med guld for enden af regnbuen”.

Ifølge Riisager bruger venstrefløjen henvisningen til, at der kan hentes milliarder ved at sætte ind over for skatteunddragelse, som en undskyldning for ikke at gennemføre nedskæringer i den offentlige sektor og sætte skatten ned. Det sætter ifølge Riisager væksten i stå.

Men reelt ved vi ikke, hvorvidt der skjules penge i skattely, og Liberal Alliance vil derfor ikke være med til at stramme reglerne. ”Vi diskuterer løsning af problemerne, når vikender problemernes omfang”, lød det fra Riisager.

Argumentet om, at man ikke kan gøre noget ved problemet, før man kender det fulde omfang, giver dog ikke meget mening, mente socialdemokraternes Jesper Petersen:

”Hele konceptet med skattely er jo, at man bevidst vil skjule sine midler for at undgå beskatning. Derfor ved man ikke præcist, hvad der ligger rundt omkring”, sagde han og henviste til Nationalbankens og EU-kommissionens opgørelser af, at det danske samfund hvert år går glip af milliarder af kroner som følge af skatteunddragelse.

Enighed om at indkalde til forhandlinger
Ved debattens afslutning kunne alle partier undtagen Enhedslisten og Liberal Alliance enes om en vedtagelse, der pålagde regeringen at indkalde de politiske partier til forhandlinger, uden dog at indeholde nogen konkrete forslag.

Regeringen skal for det første sikre, at Skattelovrådet afdækker omfanget af skattely og komme med forslag til, hvordan det kan begrænses. For det andet skal regeringen aktivt støtte bestræbelserne i EU og OECD mod skattely. Og endelig skal regeringen indkalde partierne til forhandlinger, når Finanstilsynets redegørelse om de danske bankernes rolle i forbindelse med de seneste eksempler på skatteunddragelse foreligger.

 


placeholder

Annonce