S: Bankers adfærd er stærkt kritisabelt

Ny rapport fra Finanstilsynet viser, at danske banker har brudt hvidvaskningsregler i forbindelse med skattesnyd. ”Stærkt kritisabelt” lyder det fra Socialdemokratiet, som nu vil stramme reglerne.
”Finanstilsynets rapport viser, at der desværre har været en kultur i nogle banker om, at man hjalp kunder til at sætte selskaber op i eksempelvis Panama uden at sikre sig, at man ikke blev misbrugt til skattesvig, hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet. Enten fordi man bare gerne ville tjene pengene på de kunder, eller fordi ledelserne i bankerne ikke tog reglerne om hvidvask og økonomisk kriminalitet alvorligt. Det er stærkt kritisabelt”.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen, efter at Finanstilsynet i går præsenterede i sin rapport om danske bankers involvering i skatteunddragelse i forbindelse med de såkaldte ”Panamapapirer”. Panamapapirerne vakte sidste år stor opmærksomhed verden over, da de viste, at fremtrædende personer og virksomheder har placeret milliarder i skattely gennem advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.

Hårdere sanktioner og øgede åbenhedskrav
Papirerne pegede også på, at flere danske banker havde været mere end villige til at hjælpe kunder med at formidle kontakt til Mossack Fonseca.

I rapporten fra Finanstilsynet hedder det, at det er ”Finanstilsynets vurdering, at bankernes ledelser gennem tiden ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at sikre, at hvidvaskreglerne bliver overholdt”, når det drejer sig om kunder, som ønskede at bruge bankerne til skatteunddragelse.

Finanstilsynet skriver blandt andet, at bankerne i en række tilfælde ikke har gennemført de undersøgelser og forlangt den dokumentation fra kunder, der ønskede at åbne konti i kendte skattelylande, som hvidvaskningsloven ellers kræver.

Det får nu Socialdemokratiet til igen at foreslå stærkere sanktioner over for de banker, der bryder reglerne: ”Socialdemokratiet vil gerne øge ansvarliggørelsen af både banker og den branche af rådgivere, der tjener penge på at sætte de sindrige konstruktioner op, som får penge til at komme ud af myndighedernes søgelys. Eksempelvis i form af hårdere sanktioner og øgede åbenhedskrav”, lyder det fra Jesper Petersen.

Flere ressourcer til Skat
Undersøgelser har peget på, at den danske statskasse hvert år bedrages for milliarder af kroner på grund af skattesynd. Jesper Petersen mener derfor også, at der er brug for en generel oprustning i skat til at kontrollere indsatsen mod skattely. Det gælder både i forhold til ressourcer og i forhold til at give Skat flere juridiske beføjelser:

”Socialdemokratiet vil øge Skats indsats mod brug af skattely, og vi har gentaget vores krav om mere mandskab i skattevæsenet til at komme til bunds i sagerne og udnytte mulighederne for samarbejde med andre landes myndigheder. Skattevæsenet bør også have en permanent lovhjemmel til at kunne indhente informationer fra bankerne om transaktioner, der har sammenhæng med konti og selskaber i skattely”.

Sideløbende med den danske indsats peger Jesper Petersen på, at skatteunddragelse er en grænseoverskridende forbrydelse, og derfor også kalder på grænseoverskridende løsninger:

”Meget af denne kriminalitet og svindel foregår internationalt, og der er behov for internationale tiltag gennem eksempelvis EU. Her kan Danmark være aktiv og presse på for at skærpe de tiltag, der gør det sværere at slippe udenom myndighedernes søgelys. Når spekulanter og kriminelle arbejder på tværs af grænserne, så skal myndighederne selvfølgelig også gøre det”.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce