Annonce

Eksport af millioner af smågrise koster tusindvis af arbejdspladser

De danske slagterier mangler slagtegrise, og det koster arbejdspladser. Politikerne må tage affære, mener Fødevareforbundet NNF's formand.
21.600 lastbiler. Så mange transporter krydsede i 2019 den dansk-tysk grænse med danske grise. Hvis man parkerede transport-lastbilerne i forlængelse af hinanden, ville de nå fra Padborg til Stettin i Polen.

Når lastbil efter lastbil sendes over grænsen, ryger gode danske arbejdspladser samme vej. Og på samme vis skattekroner, dyrevelfærd og klimahensyn – og som ”bonus” en øget risiko for afrikansk svinepest i Danmark.

I de seneste 15 år er antallet af smågrise, der sendes sydover grænsen steget med over 300 procent og tæller nu over 15 millioner.

Alt i mens er antallet af slagtninger på de danske slagterier faldet til 16,7 millioner – det laveste i 28 år. Der går ikke længe før antallet af smågrise, der krydser grænsen, overstiger antallet af slagtninger på de danske slagterier.

Rammer hårdt i provinsen

Fødevaresektoren, og i særlig grad slagterierne, har traditionelt været i stand til at sikre forholdsvis velbetalte arbejdspladser til kortuddannede og ufaglærte i ydre- og landkommunerne.

Fødevareforbundet NNF har i årevis forsøgt at sikre antallet af arbejdspladser ved at sikre antallet af slagtegrise

I dag er fire ud af fem slagteriarbejdere ufaglærte, mens de øvrige er faglærte. Så når slagterierne mangler slagtegrise, og arbejdspladser nedlægges, så er det særligt ufaglærte lønmodtagere, der bliver ramt af ledighed. Det vil sige, lige netop dem, der i forvejen er blandt de mest udsatte på det moderne arbejdsmarked.

Fødevareforbundet NNF har i årevis forsøgt at sikre antallet af arbejdspladser ved at sikre antallet af slagtegrise, men uden held. Og eftersom, at branchen heller ikke selv har formået at løse udfordringerne, mener vi nu, at der er behov for politisk indgriben.

Ingen statstilskud til eksport

Der er behov for, at politikerne træder ind på arenaen og reetablerer branchen. Og hvordan skal de så gøre det?

Det er ikke et spørgsmål om pisk eller gulerod. Det er begge dele. Først og fremmest skal vi sikre, at det er mere rentabelt at opdrætte grise til slagtning i Danmark.

Den massive satsning på smågrise kan for den enkelte smågriseproducent måske betale sig lige nu. Men opdræt af grise til slagtning i Danmark skal i fremtiden igen være det naturlige og indlysende valg for producenterne.

Vi skal gøre op med de skævvridende ordninger, der lige nu giver eksportørerne gunstige vilkår.

Indtil det bliver virkelighed, skal det være slut med, at smågriseproducenterne kan modtage statstilskud til deres eksportvirksomhed. Vi skal gøre op med de skævvridende ordninger, der lige nu giver eksportørerne gunstige vilkår.

Og i forlængelse af det skal vi sikre, at reglerne for transport af levende dyr, bliver overholdt. Dels fordi sådan fungerer et retssamfund – regler bliver håndhævet, og de ansvarlige for overtrædelser stilles til regnskab – men også fordi vi på ingen måde kan acceptere, at levende dyr kan være op til 35 timer undervejs, før de når frem til deres bestemmelsessted.

Ros til Mogens Jensen

I Fødevareforbundet NNF oplever vi anerkendelse af problemet og dets omfang fra både højre og venstre side af folketingssalen. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg særligt sætter pris på, at fødevareminister Mogens Jensen er lydhør overfor vores sag.

Danske grise skal give danske arbejdspladser

Det betyder ikke, at vi er i mål, men vi er kommet godt fra start. Og jeg både tror og håber, at det med den siddende regering, bliver muligt at vende skuden, og fastholde vores motto om, at danske grise skal give danske arbejdspladser.

Forbundsformand for Fødevareforbundet NNF


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Sikke da noget sludder!
Så Vestas skal presses til at producere alle vindmøller i Danmark, ellers er det jo arbejdspladser ud af Danmark!
Hold da op hvor er den politiske fagbevægelse desperate.

Annonce