Fagforeningsformand: “Vi har forsømt ungdommen”

Over halvdelen af lønmodtagerne i den private sektor er ikke medlem af en fagforening: “En velkommen øjenåbner,” siger HK’s formand Anja C. Jensen
Foto: 3F
Henning Overgaard, forbundsformand, 3F
“Vi har fokuseret for lidt på ungdommen.”

Det erkender 3F’s forbundsformand, Henning Overgaard.

“Mens vi har været optaget af at håndtere de meget store problemer, vores medlemmer har med grov udnyttelse, social dumping og nedslidning på jobbet, har vi fokuseret for lidt på ungdommen,” skriver Henning Overgaard i et opslag på Facebook og fortsætter:

“Det har betydet, at vi har brugt for få kræfter på at støtte vores tillidsvalgte på arbejdspladserne og styrke kontakten til de unge, vi gerne vil have med i fællesskabet.”

Alt for få unge deltager i vores danske arbejdsmarkedsmodel

“Alt for få unge deltager i vores danske arbejdsmarkedsmodel og det er meget bekymrende.”

Anledningen til selvransagelsen hos 3F-formanden er en rapport fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der, ifølge Politiken, viser, at hele 55 procent af de ansatte på det private overenskomstdækkede arbejdsmarked ikke er medlem af et overenskomstbærende fagforbund.

Eller sagt på en anden måde: De 55 procent nyder godt af de overenskomster med indbyggede lønmodtager-rettigheder som ferie, løn under sygdom, pension, løntillæg for skæve arbejdstider og meget andet, men uden selv at være medlem af de forbund, som har forhandlet goderne på plads.

De 55 procent er kort sagt gratister.

3F-formand: Arbejdsgiverne svigter big time

Henning Overgaard efterlyser samtidig, at arbejdsgiverne tager medansvar for den danske model:

“Samtidig svigter arbejdsgiverne Big time i forsvaret for vores overenskomster og organisering af virksomheder og arbejdere.”

Overgaard uddyber, at både lønmodtagerne men bestemt også arbejdsgiverne har stor fordel af et velorganiseret arbejdsmarked: 

“Grundlæggende bygger det danske arbejdsmarked på en stærk organisering af både lønmodtagere og arbejdsgivere. En faldende organiseringsgrad presser de brancher, hvor vi støder på de værste arbejdsforhold. Forhold vi i Danmark har forladt og lagt bag os for generationer siden.”

“Arbejdsgivere og virksomheder risikerer at få et chok, hvis det organiserede arbejdsmarked undergraves. Vores internationale konkurrenceevne, vores meget få arbejdskonflikter og vores mange fleksible aftaler på de enkelte virksomheder er i høj grad resultatet af en stærk fagbevægelse, der kan forhandle og indgå aftaler med opbakning fra medlemmerne.”

placeholder

 

Under tirsdagens konference Lønmodtagernes Topmøde, der er arrangeret af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), nævnte Overgaard over for arbejdsgiverne, at han “savner at se dem i kampen for den danske model”:

Jeg savner at se arbejdsgiverne trække i arbejdstøjet

“Jeg savner at se arbejdsgiverne trække i arbejdstøjet og sammen med os være med til at sikre overenskomstdækningen.”

Overgaard har konkret foreslået arbejdsgiverne, at de og virksomhederne til en start kunne gøre det nemmere for fagbevægelsen at få adgang til arbejdspladserne:

“Så vi har mulighed for at organisere vores kolleger. Så prioriterer vi de fornødne ressourcer til at lykkedes med at vende medlemsudviklingen,” skriver Overgaard i endnu et opslag tirsdag.

3F's aktuelle medlemstal er 215.000. Tilbage i 2012 havde 3F 280.000 medlemmer.

“Kærkomment spark i røven”

Formanden for HK, Anja C. Jensen, betegner den nye rapport fra FH, som “en velkommen øjenåbner”:

“Men egentlig også et kærkomment spark i røven,” som hun udtrykker det over for Politiken.

Også hun erkender, at fagbevægelsen - herunder altså også HK - har været “for utilstrækkelige”, når gælder om at forklare yngre generationer vigtigheden af at organisere sig.

Formanden for FH, Lizette Risgaard, mener, at samfundet står med et problem, når 55 procent af lønmodtagerne i den private sektor får del i overenskomstgoderne som gratister:

“Når kun godt halvdelen er med i en overenskomstbærende fagforening betyder det, at mere end en million lønmodtagere nyder godt af ferie, pension, overarbejdsbetaling og en række andre goder i overenskomsterne – uden at betale til en fagforening,” udtaler hun til fho.dk.

Risgaard advarer om, at den lave organiseringsgrad kan have alvorlige konsekvenser for de ansatte:

"Allerede i dag er der brancher med lav organisering blandt medarbejderne, og hvor kun et mindretal af virksomhederne har overenskomst."

“Og konsekvenserne kan være barske for de ansatte: Systematiseret overarbejde uden løn, mangel på fritid og hviletid, ydmygelser, underbetaling, som vi har set det i visse dele af restaurationsbranchen. Det, vi risikerer med en faldende organisering er, at dårlige forhold breder sig.”

FH’s forslag til at styrke organiseringen af danske lønmodtagere

 

Her er nogle af FH's forslag til, hvordan organseringen af danske lønmodtagere kan styrkes:

  • Overenskomstbærende lønmodtagerorganisationer skal have adgang til at kommunikere med ansatte inden for overenskomstens dækningsområde.

  • Højere skatteværdi af fagforeningsfradraget

  • Ekstra bidrag for uorganiserede virksomheder

  • Stærk samlet indsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked

  • Bedre arbejdsmiljø gennem styrket partssamarbejde

Kilde: FH

Minister: Fundamentet skrider

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) understregede fra talerstolen under Lønmodtagernes Topmøde tirsdag, at den faldende organiseringsgrad er noget, regeringen tager meget alvorligt:

”Grundlæggende er det sådan, at fundamentet for den danske model skrider, hvis lønmodtagerne og virksomhederne ikke organiserer sig.”

S-regeringen er villig til at investere i den danske model:

Den danske model kræver handling, og at vi tør investere i den

”Den danske model kræver handling, og at vi tør investere i den. Det vil den her regering holde fast i. Vi vil ikke bare score billige point ved at hive modellen frem i skåltaler ved festlige lejligheder. Det vil vi også gøre ved forhandlingsbordet”, understregede Peter Hummelgaard.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvor mange kebabsnedkere og pizzarier på Nørrebro oplever blokader og strejker fra fagforeningen, fordi fætter bag disken, der enten ikke må være i landet, eller modtager fuld kontanthjælp, ikke arbejder under overenskomst?

Mit bud er 0.

Nul er et godt bud. Og det samme gælder alle øvrige sager, hvor man bare kan melde det til Skat, udlændingestyrelsen eller politiet.

Det lyder ikke som om, at du har den store erfaring med politianmeldelser. Jeg håber ikke, at du bliver klogere på området en dag, fordi så bliver du helt sikkert skuffet.

HEJ

3F FORMANDEN FORTÆLLER OM DE STORE PROBLEMER PÅ ARBEJDSPLADSERNE.

HAN HAR HELT RET

EU HAR SKYLDEN. FRI BEVÆGELIGHED

MEN PAMPERNE I FAGBEVÆGELSEN HAR ALTID HYLDET EU.

DE HAR ØDELAGT FAGBEVÆGELSEN. MEN DET FATTER DE IKKE

DERFOR NEJ TIL MERE EU

Fagbevægelsens ledere har mistet kontakten til mange af deres medlemmer 'på gulvet'.

Hvordan skulle de også andet, når de har samme indkomst som mange højt placerede virksomhedsledere og bor i de samme rigmandsghettoer som dem?

Man kan ikke tvinge danskere til at være medlemmer af en fagforening.

MEN MEN MEN Man kunne jo prøve at gøre det ATTRAKTIVT at være medlem af en fagforening.

PS:
Og så skal der være samme ret til fradrag i skatten ved medlemskab af en fagforening som ved medlemskab af en arbejdsgiverforening.

Leif. Det har jo intet som helst at gøre med hvor et par hundrede fagforeningsledere bor.
Du forsimpler debatten med floskler og intet andet.
Du får det til at lyde som om fagbevægelsen bare kan indføre det fradrag du taler om.
Kom med noget bedre, eller indstil skydningen.

Fagbevægelsen tabte dengang folkeskolelærerne blev sat på plads af Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen elsker den danske model!

Men når folkeskolelærere oplever at modellen kun virker for privatansatte, der kæmper med de “forfærdelige” arbejdsgivere, ja, så mister samfundsfagslærerne troen på den danske model!

Samfundsfagslærerne og historielærerne der i 9. klasse lærer danske folkeskoleelever om fagbevægelsen, overenskomstsystemet og de danske partier herunder Socialdemokratiet.

Hvad lærerne oplever på egen krop bliver en naturlig del af undervisningens nuancer!

Hvorfor være medlem af en fagforening når Mette Frederiksen alligevel bestemmer overenskomstvilkårene!

Spørg blot jordemødre, sygeplejersker og sosuer!

Opdragelsen af kommende generationer starter i folkeskolen!

Den pædagogik logger så fjernet fra Mette Frederiksen, der kun ser Arne og alle de privatansatte som værende fagbevægelsen!

Mette Frederiksen har sovet grundigt i timen!

Nu er turen kommet til gymnasierne!

Her er demokratiet sat ud af spillet!

Den socialdemokratiske model gælder!

Frie menneskers muligheder for at organisere sig i fagforeninger og have indflydelse på egen arbejdssituation er blevet en saga blot!

Ingen spørger gymnasielærere og elevorganisationer!

Ingen spørger de politiske partier bredt!

Den socialdemokratiske model løser alle problemer!

Hvorfor bruge penge på et virkningsløst fagforeningsmedlemskab?

Og som Mette Frederiksen siger:

- Under en krig kan vi ikke hjælpe alle med at modstå inflation og mangel på bestemte varer som energi!

Spar fagforeningskontingentet og du får mulighed for at bestemme over en lille del af din egen indkomst!

Den eneste chance for skattelettelse som selv en Mette Frederiksen kan finde.

Lyt til debatten i Folketingets afslutningsdebat imellem Pape og Frederiksen!

De næste fem år bliver flugten over plankeværket fra fagforeningerne!

Fra folkeskolens undervisning bliver der ikke megen hjælp!

Sygeplejersker kan næppe heller se nogen grund til at være medlem af en fagforening!

Mette Frederiksen har holdt dem for nar i snart otte år!

Renovationsarbejdere kan bruge en fagforening til at lukke landet ned og få stanken til at stige i alle socialdemokratiske folketingsmedlemmers baghaver!

Det kan måske give en lønforhøjelse!

Hvis fagforeningsformanden hedder Zelenskij!

Aksel Jensen, har du igen røget "sjov" tobak? eller bare ikke indtaget din daglige medicin? Lærerkonflikten s mens statsministeren hed Helle Thorning-Schmidt og Christine Antorini var undervisningsminister.
Når jeg en enkelt gang læser dine kommentarer får jeg indtryk af at det havde været bedre at du trykkede på Delete-knappen inden du trykkede Udgiv så var der ikke andre der ser alt det vrøvl du skriver.

Der skulle stå -skete- mens statsministeren hed Helle Thorning-Schmidt

.
DE UNGES "UVIDENHED" OM EU's MAGTSYGE
De unge er vokset op med EU-magtens dominans og har derfor ikke oplevet et "før og efter". De har ikke bemærket og været vidne til hvordan EF blev til EU-diktatur der begyndte at blande sig i ALT og ville magtbestemme mere og mere i grådighed. Hvordan EU begyndte at smadre løs i vores nationale regler, og snige egne eu-regler luskede ind ad danskernes bagdør. EU-magten fra Bruxelles med fransk/tysk dominans, der ligeså stille ødelægger vores nordiske kultur og danske velfærdsmodel bid for bid, og hvordan Danmark mister mere og mere egenbestemmelse i eget land. EU-jerngrebet har sørget for at gøre virksomheder dybt afhængige af EU-støtte-kroner. EU der ville have fri adgang til Europa for alle, der også førte til udnyttelse af vores velfærd, ydelser, SU, dagpenge og billig arbejdskraft udefra som usle arbejdsgivere begyndte at udnytte groft (og stadig gør) og der kom flere og flere rådne brancher og suspekte vikarbureauer. Plus at østeuropæere fra mere korrupte lande gerne arbejder med sorte penge. EU presser lønninger og levevilkår ned i nordens velfungerende lande. Løntryk der desuden også har givet mere og mere byggesjusk. Og med byggepladser med feks 22 forskellige nationaliteter (kunne DR2 udsendelse berette), så siger det jo sig selv. Plus at håndværkere udefra nok ikke har samme kærlighed til det de bygger udenfor eget land.
EU åbnede grænser der førte til endnu mere indvandring, og derved også mere islam-invasion med korrupt religiøs macho-kultur. Jo jo EU har overtrådt danskernes "grænse" utallige af gange. Ingen tillid til EU fra de gængse danskere der ser EU magt-diktatur-dominans.

DEMOKRATIET BLIVER UDEMOKRATISK OG UDANSK
Det bekymrer mig meget, hvordan danske politikere virker mere og mere ligeglad med Danmark som nationalt land med egen bestemmelse over eget land. Politikere afgiver mere og mere magt til EU's dominans og magtsygdom. EU indfører og sniger eu-regler ind ad bagdøren til danskerne konstant. Og "bla bla bla", naive danske poiltikere bliver ved med at bilde danskerne ind med latterlig fortælling om, at de skal "være med om bordet" for at få indflydelse, ha ha ha, Danmark har ikke en skid indflydelse, det er sgu da Frankrigs og Tysklands dominerende EU-tilbedere, der styrer EU-showet og vil eje hele Europas lande, der skal ensrettes og omdannes til EU-stater i dominans EU-land og blive ligesom USA i storhedsmagt.
Vi danskere ser og mærker nemlig det stikmodsatte, at vi får mindre og mindre indflydelse på eget land, love og regler. At danske politikere "sælger ud" af Danmark, vores egen indflydelse på eget land. Danmark er billigt til salg. EU-magten ønsker Danmark som lilleputstat uden indflydelse på noget som helst, i et stort diktatur-EU-land.

Det bekymrer mig, at politikere er blinde i deres eget magt-snæversyn der (be)drages af EU-magten, og ikke fatter/observerer hvor meget EU tromler vores land ned, smadrer Danmark, og danske værdier hos den gængse danske befolkning. Vi danskere mister vores land, og vores velfærdssamfundsmodel, arbejdsvilkår, osv osv osv, bid for bid for bid. Det ender nok også med at danskere ikke længere lyster eller føler de kan bruge deres stemme, fordi det danske land bliver mere udemokratisk, når alt dikteres fra ultraliberale EU. Man begynder at forstå hvorfor USA og mere korrupte lande har lavere stemmeprocenter ved valg.

DEN BLÅ PEST
De unge er vokset op med mere grådighed/egoisme/perfektionisme/afstand, efter blå blok har forpestet vores land, desværre. Og åbenbart får de unge ingen lærdom om, hvorfor fællesskabet, fagbevægelsen og velfærdssamfundet rent faktisk blev skabt, hvor man løfter i flok, fordi ingen skal svigtes. Fordi, det arbejdende folk i sin tid ikke længere ville finde sig i dårlige arbejdsvilkår og ikke ville finde sig i at blive tromlet ned af arbejdsgivere og de riges magtsyge.
Og nok også derfor de nordiske lande har haft mere velfungerende demokrati og derved højere stemmeprocent end andre lande pga socialt folkelig deltagelse, hvor velfærdssamfundet blev formet med bedre vilkår, tryghed og frihed for alle, og ikke kun for eliten og de rige. Og som mange kæmpede for af tidligere generationer af selve "folket", arbejderne, fagforeninger, og dem med livserfaringer – der ikke længere ville finde sig i at blive trådt på af de riges griske magt, der ville udnytte befolkningen til kun egen udbytte og velbehag. Den danske model og velfærd, som de rige blå liberalistiske egoister fra "det fine bedre borgerskab", igen forsøger at ødelægge i deres egoistisk evige utilfredshed i bitterhed over at skulle vise hensyn til andre og hjælpe andre mennesker, end kun deres egen næsetip og rigdom. At "løfte i flok", som de priviligerede i egoismen nu igen vil smadre – et velfærdssamfundsmodel som de i stedet burde være stolte af. Det er de desværre ikke, og rigtigt trist at observere at de blå bliver grådigere og grådigere og mere og mere usympatiske. Trist at se hvordan blå mennesker sparker på det danske arbejdende folk, og på de arbejdsløse. Den blå egoisme/griskhed/nedladenhed er ikke dansk – det er udansk og er ikke danske værdier. De danske værdier er velfærdssamfund og tryghed/frisind/frihed til alle. Ikke kun til eliten.

DE UNGES FREMTID – I EN NY KAMP – FORFRA IGEN, MÅSKE?
Jeg håber de unge vågner op en dag, at alt ikke kun drejer sig om "sig-selv", og at de indser, hvad de er ved at miste af nordiske/danske værdier, arbejdsvilkår (den danske model), velfærdsmodellen og betydningen af at "løfte i flok", som generationer før dem kæmpede for og byggede op. Ellers kommer de til at skulle kæmpe forfra om rettigheder, mindre ulighed og lønvilkår igen, hvis de ikke vil tromles af den blå riges magtsyge, og de rigeste der vil tjene mest muligt på billigere arbejdskraft.
Så tja, ak ak, kampen for mere lige samfund, kan så starte forfra igen, når det går op for de unge hvad de måske snart mister i deres egen mig-mig-mig-opvækst, når de selv engang bliver ramt af livskrise/ulykke/ledighed, eller ser deres egne børn blive syge og afhængige af andres hjælp udefra. Eller de møder psykopatchefen der er nedladende. Møder arbejdsgiveren der ikke giver dem rettigheder. Pensionen og SU, der forsvinder mere og mere. Og når de fyres så er der ikke længere et sikkerhedsnet. Deres løn bliver dårligere og dårligere pga løntryk udefra pga blå liberalisme, EU, islam og åbne grænser. Working poor og ulighed ønsker de blå. De blå ønsker "frihed til riges magt/pengemagt", og derved bliver der mindre og mindre frihed og frie valg for alle andre danskere, der ikke er opvokset i eliten og født med guldskeen i røven.

....

Der var en gang et dejligt land med frisind, frihed, tryghed, mere lighed, velfærd, bedre fælleskab, mere empati, ingen EU-diktatur, og der blev "løftet i flok", fordi ingen skulle svigtes – det hed Danmark.

Men så kom... Islam-egoist-religionens invasion der suger løs af velfærdskassen... Den blå griske grådighed og egoisme... Perfekthedskulturen og mig-mig-mig... EU-magten der vil bestemme og forringe danskernes land og levevilkår...

Egoistiske macho-religioner/ideologier udefra og indefra ønsker at smadrer vores stolte nordiske danske velfærdssamfundsmodel, velfærdskasse, danske værdier, den danske model, arbejdsvilkår, som det danske folk af generationer af "leverpostejsdanskere" har kæmpet for, og bygget op. Folket bliver igen svigtet af grådighedens grimme væsen.

Det gør mig trist. Jeg savner Danmark, der er ved at forsvinde.

.....

Læs mere:

DE UDSTØDTE "UPERFEKTE" I SAMFUNDET – I "DIAGNOSE-DANMARK"
https://piopio.dk/ledige-sorteres-fra-paa-grund-af-alder-men-nu-strammer...
......

DE BLÅ VIL SMADRE VELFÆRDSSAMFUNDET
https://piopio.dk/arbejdernes-internationale-kampdag-er-tilbage#comment-...
......

NEJ TAK TIL MERE EU-DIKTATUR
https://piopio.dk/kofod-lover-ny-afstemning-hvis-der-kommer-en-eu-haer#c...
......

RIGMANDSGHETTOEN OG ISLAMGHETTOEN ØNSKER DERES EGNE SAMFUND
https://piopio.dk/konservativ-zigzag-kurs-giver-knas-i-den-blaa-familie#...
......

I sidste ende vil det ende med "De gule veste", og det skal vi ikke ønske...
Arbejdsgivere skal i den grad træde i karakter, og sørge for organiseringen forbedres...
Hvis ikke, vil vi opleve en faglig opstand inden længe, og det vil ikke være noget arbejdspladserne har godt af - der vil komme et opgør, når ungdommen finder ud af, at de skal have 2x37 timers job for at få tingene til at hænge sammen...
Og til alle de nassere, som lukrerer på de forhandlede overenskomster - Skam jer...I ender med at ødelægge hele jeres eget eksistensgrundlag - held og lykke med det...

Annonce