Tænketank: Fradrag for kontingent bør afspejle bidrag til den danske model

“Det kan jeg kun bakke op om,” siger 3F’s kommende formand
Der er meget bred opbakning til den danske model blandt lønmodtagerne.

Ikke bare blandt dem, der er medlemmer af traditionelle fagforeninger, men også blandt medlemmerne af gule, ikke-overenskomstbærende fagforeninger og blandt de uorganiserede lønmodtagere.

Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken Cevea.

På den baggrund slår Cevea til lyd for, at politikerne bør overveje, om lønmodtagerne skal have samme fradragsret for fagforeningskontingenter, uanset om fagforeningen indgår overenskomster og bidrager til et fælles samfundsgode eller ej:

“Måske er det rimeligt nok, at fradragsretten afspejler, at nogle fagforeninger løfter et stort samfundsansvar ved at forhandle, indgå og udbrede kollektive overenskomster, mens andre ikke gør," lyder forslaget fra direktør hos Cevea, Asbjørn Sonne Nørgaard, og Cevea-analytiker Simon Bruun.

Stor opbakning blandt medlemmer af gule fagforeninger

Cevea-undersøgelsen viser, at ni ud af ti medlemmer af de traditionelle fagforeninger bakker op om den danske model.

Men blandt medlemmerne af de gule fagforeninger er opbakningen til den danske model også markant. Således er 72 procent helt eller overvejende enige i, at kollektive overenskomster bør regulere løn- og arbejdsvilkår.

Blandt de helt uorganiserede er der 76 procent, der bakker op om den danske model

Blandt de helt uorganiserede er der 76 procent, der bakker op om den danske model.

Asbjørn Sonne Nørgaard og Simon Bruun konstaterer i en kronik i Jyllands-Posten, at de lønmodtagere, som står uden for de traditionelle fagforeninger, holdningsmæssigt bakker op om den danske model, selv om de som uorganiserede eller gule medlemmer faktisk er med til at modarbejde den.

Opbakning fra 3F’s kommende formand

Forbundssekretær hos fagforbundet 3F, Henning Overgaard, der er eneste kandidat til posten som ny formand for 3F, bakker fuldt og helt op bag ideen fra Cevea om at fradragsretten bør afspejle om ens fagforening bidrager til den danske model eller ikke:

“Det kan jeg kun bakke op om.”

Overgaard konstaterer i et opslag på Facebook, at medlemmer af gule fagforeninger som Krifa og Det Faglige Hus netop ikke bidrager til at opretholde og vedligeholde den danske model:

De lukrerer på de rigtige fagforeningers forhandlinger

“De lukrerer på de rigtige fagforeningers forhandlinger.” 

Overgaard konstaterer samtidig, at rigtig mange medlemmer af gule fagforeninger er dækket af kollektive overenskomster, men altså overenskomster som de overenskomstbærende fagforeninger har forhandlet hjem. De gule har ikke bidraget med noget.

”Ikke alle, men rigtig mange af dem er dækket af en kollektiv overenskomst og nyder godt af de goder, som fagforeningerne har forhandlet sig frem til.”

I den tilhørende video konstaterer Henning Overgaard, at de gule fagforeninger bidrager med en eneste ting: At splitte og svække lønmodtagerne.

placeholder

 

Den danske model

  • I de fleste lande er det lovgivning, som regulerer løn- og arbejdsvilkår.
  • I Danmark er det fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, der regulerer løn- og arbejdsvilkår gennem kollektive overenskomster. Og det er det vi kalder ”den danske model”.
  • Kollektive aftaler mellem ligeværdige parter sikrer et smidigt og effektivt arbejdsmarked.

Kilde: Cevea

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvis ikke vi lønmodtagere står sammen mod et blå svindlerhold, så kommer det til at koste os dyrt og give ureparable skader på vores livskvalitet.

et blå svindlerhold

det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark

så kommer det til at koste os dyrt og give ureparable skader på vores livskvalitet
.

Hvis fagforenings fradraget, skal betinges af, at f.eks. 66% af medlemmerne er OK dækket - er der så ikke flere FH forbund, der får problemer ??? Bh 🌹🌹

Hvis det reguleres i fradraget til kontingentet, vil det blive fjernet igen ved den første borgerlige regering, det skal tværtimod gøres til en del af overenskomsten, at arbejdsgiveren trækker en vis del af lønnen fra de gule medarbejdere og indbetaler beløbet til den overenskomst dækkende fagforening.

Det blå svindlerhold, ført an af Søren Pape Poulsen, er tilhænger af det amerikanske “right-to-work” slogan, som er udviklet af de mest fagforeningsfjentlige dele af USA. Sloganet har samme smarte "omvendt" blå svindler betydning betydning som f.eks. "Bæredygtigt Landbrug" betjener sig af. “right-to-work” eller på "dansk ret-til-arbejde" dækker over arbejdsforhold, som er 100% dikteret af arbejdsgivere til en løn så lille som det er muligt, at få nogen til at arbejde for. Løn- og arbejdsforhold, som kun ligge bevæger sig en millimeter over slaveri. Men selvfølgelig. Det er jo da helt frivilligt om man som lønmodtager vil accepterer forholdene. Man kan jo bare lade være.

“right-to-work”, det blå svindlerholds ultimative slogan til groft at udnytte danske lønmodtagere. Er det sådanne forhold dine børn skal leve under? Hvor længe vil vi finde os i denne blå svindlerhold løgne og manipulation af den danske befolkning?

Annonce

Annonce