Farvel til Tina

Klumme: Det er på tide at gøre op med vrangforestillingen om, at der ikke er noget økonomisk alternativ til nedskæringspolitikken. Politikerne bør vinke farvel til Tina.
De samfundsøkonomiske beslutninger, der er blevet taget siden finanskrisen, har været markante. Tænk for eksempel på udbudsreformerne, som har strammet reglerne for de ledige og forhøjet pensionsalderen eller de nedskæringer i kernevelfærden på skoler, hospitaler og plejehjem, som mange borgere og medarbejdere har mærket meget tydeligt.

Sådan er verden i dag, og det må vi indrette os på, har forklaringen hver gang lydt. There Is No Alternative, forkortet Tina-doktrinen. Tina-doktrinen gør det politiske upolitisk.

Men økonomisk politik er netop det: Politik. Det er et politisk valg, hvis man vælger at gøre nye biler billigere og give færre penge til de offentlige velfærdsopgaver, ikke en økonomisk naturlov.

For selvfølgelig er det vigtigt med en sund samfundsøkonomi, men de økonomiske modeller er meget mere nuancerede end Tina-doktrinen giver indtryk af. Tina-doktrinen fører til forkerte beslutninger og får en politik, der bestemt ikke er den eneste løsning for Danmark, til at ligne en objektiv sandhed.

Regering holder fast i Tina-doktrinen, selvom førende økonomer er uenige
Står det til regeringen, skal Tina-doktrinen fortsætte også i 2017 og årene, der kommer: Som der står i regeringsgrundlaget skal vi blive længere tid på arbejdsmarkedet, den offentlige sektor skal reelt skæres ned og de rigeste skal betale mindre i skat.

Men flere og flere stemmer i den økonomiske debat taler for, at vi skal forlade Tina-doktrinen. Økonomiprofessor Nina Schmidt argumenterer overbevisende for, at der ikke er mere at hente ved at presse de svageste grupper på arbejdsmarkedet endnu mere.

"Når man har gjort det samme i 25 år, så må man også erkende, at det er ved at være tid til at komme videre," sagde hun til Information.

Danmark skal i stedet satse på forskning og uddannelse, der giver os en bedre produktivitet og løser de mismatch-problemer, vi har på arbejdsmarkedet. Altså en politik, der gør os rigere frem for at spare og som sørger for, at arbejdsstyrkens kompetencer matcher fremtidens behov.

Farvel til Tina og ja til investeringer og fremskridtstro
På samme måde aflyser de økonomiske vismænd i deres efterårsberetning fra oktober 2016 ”hængekøjeproblemet”, som betød at vi skulle arbejde længere og hårdere for at finansiere de store efterkrigsårganges alderdom. Der er stadig mange ældre der skal forsørges og plejes, men vores økonomi er stærk nok til det, vurderer vismændene.

Og endelig må man konstatere, at den danske økonomi generelt er stærk. Ja, faktisk endnu stærkere end vi troede, fordi Danmarks Statistik i en årrække havde undervurderet de økonomiske fremskridt. Så hvad er det for problemer, der gør Tina-doktrinens nedskæringskrav til en uomgængelig objektiv nødvendighed?

Vi skal blive ved med at fokusere på en god samfundsøkonomi, men det er på tide at sige farvel til Tina-doktrinen, der har gjort mere skade end gavn. For rigdom bliver ikke kun skabt af besparelser men også af investeringer, fremskridtstro og løsninger, der gør os rigere og stærkere i fællesskab.

Henrik Andersen er cand.scient.pol. og medlem af Socialdemokratiet i Gladsaxe.

Indlægget er alene udtryk for forfatterens egne holdninger. 

Anmelder og debatør på Netavisen Pio


Kommentarer fra Facebook