FE-skandalen: “Undersøgelses­kommissionen (har) frihed til at undersøge lige det, de vil”

Justitsministeren finder retstilstanden uholdbar og vil udvide kommissoriet for FE-kommissionen - Venstre åbner for, at FE-kommissionen får vide rammer
Foto: Folketinget/Marie Hald og Politikens Forlag - Fotografik: Anders Bredsdorff
Claus Hjort Frederiksen (V), tidl. forsvarsminister og Lars Findsen, tidl. FE-chef
Anklagemyndigheden valgte onsdag ikke at gennemføre retssagerne mod tidligere finans- og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen.

Højesteret besluttede i sidste uge, at retssagerne mod Hjort og Findsen i givet fald skulle køre for delvis åbne døre. Men anklagemyndigheden ønsker ikke at fremlægge fortroligt stemplede oplysninger i retten. På den baggrund dropper anklagemyndigheden retssagerne. Beskyttelsen af oplysningerne og hensynet til Danmarks sikkerhed vejer tungest.

“Uholdbar retstilstand”

Den beslutning tager justitsminister Peter Hummelgaard (S) til efterretning. Han bebuder samtidig, at SVM-regeringen som konsekvens heraf vil overveje om forløbet kalder på lovændringer:

særdeles vanskeligt at gennemføre straffesager om brud på tavshedspligten

“Som anklagemyndigheden har givet udtryk for, vil det med den retstilstand, som er lagt fast med Højesterets kendelser, være endog særdeles vanskeligt at gennemføre straffesager om brud på tavshedspligten i forhold til landets mest fortrolige oplysninger. Uafhængigt af de konkrete sager er det efter regeringens opfattelse en uholdbar retstilstand. Jeg har derfor bedt de berørte myndigheder overveje relevante lovændringer på området.”

Er der varetaget usaglige hensyn? 

Peter Hummelgaard lægger samtidig op til, at FE-undersøgelseskommissionens kommissorium udvides:

“På baggrund af den meget betydelige offentlige debat og de spekulationer, der har været om håndteringen af sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen og i lyset af, at sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen efter anklagemyndighedens opfattelse ikke kan gennemføres, lægger regeringen derfor op til at udvide FE-undersøgelseskommissionens mandat.”

“Vi lægger op til, at undersøgelsen også skal omfatte, om der er varetaget usaglige hensyn i forbindelse med efterretningstjenesternes og anklagemyndighedens centrale beslutninger om iværksættelse og tilrettelæggelse af efterforskningen og retsforfølgningen.”

Venstre: Ingen begrænsninger

Politisk ordfører hos Venstre, Morten Dahlin, finder det fornuftigt, at man tjekker op på, om lovgivningen i dag har den rigtige balance - og også at FE-kommissoriet udvides:

Vi sætter ikke nogle begrænsninger

“Hvis undersøgelseskommissionen finder det relevant, så har undersøgelseskommissionen frihed til at undersøge lige det, de vil. Vi sætter ikke nogle begrænsninger for, hvad de kan få af materialer, og hvem de kan spørge,” siger han til Berlingske.

Med den udtalelse forholder Dahlin sig ikke til et ønske fra flere partier i oppositionen om, at også Statsministeriets rolle - læs: departementschef Barbara Bertelsens og statsminister Mette Frederiksens (S) roller - i FE-sagen bør undersøges. Også tidligere forsvarsminister Trine Bramsens (S) rolle ønskes belyst.

De helt store pløkker hentet frem

Ovenpå anklagemyndighedens melding om at retssagerne mod Hjort og Findsen nu droppes, har kommentatorer, chefredaktører og oppositionspolitikere fundet de helt store pløkker frem.

De er alle enige om, at forløbet er en kæmpe skandale. Tidligere forsvarsminister, politisk kommentator Hans Engell mener, at FE-forløbet er “en historisk  skandale”:

En kæmpe øretæve

“Både politisk og juridisk. En kæmpe øretæve til efterretningstjenester, anklagemyndighed, Justitsministeriet, regeringen og statsminister Mette Frederiksen,” skriver Hans Engell i Ekstra Bladet og fortsætter:

“Mindre gør det ikke. For selvfølgelig er det en kæmpeskandale, at en årelang efterforskning, tiltalerejsning efter straffelovens hårdeste paragraffer, hemmelig overvågning, syv kendelser i Højesteret plus diverse møder i byret og landsret ender med, at det, befolkningen troede var den største spionskandale i historisk tid ender som den totale maveplasker.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er utrolig hvor kloge visse oppositionspolitikere er uden beviser, så tolker de på livet løs og kræver alt mulig.Den sunde fornuft og realisme er væk. Ja det er en møgsager for alle, ja den skal undersøges, men indenfor de regler der gælder mht statshemmeligheder. Jeg nægter at tro rigsadvokaten og PET har sat alt det her i sving, hvis ikke der var belæg for det. De lægger ikke sager an som de ikke kan V ndeOg seks ud af otte anklagepunkter mente landsretten var strafbare, så det er ikke kun sort hvidt..

Tilbage står Claus hjort Frederiksen uden en chance for nogensinde at blive frikendt og dermed evigt skyldig. At sagen trækkes tilbage frikender INGEN af de anklagede parter.

Iøvrigt tilbagekaldes sagen på opfordring af FE, da rigets sikkerhed eller står på spil efter højesteretten har dømt, at sagen skl forgå delvis for åbne døre. Dette kan efterretningssamarbejdet med USA ikke holde til. Derfor trækkes sagen tilbage. Ikke af nogen som helst anden grund.

Nu når regering har bebudet at udvide undersøgelsen som også kan betyde at statsmisteriet bliver inddraget - Hvilket åbenbart ikke stiller alle oppositionspolitikere tilfredse -som kræver yderligere undersøgelser - af hvad ? Men nu vi er igang kan vi ligeså godt få undersøgt om Bertelsen og Frederiksen har haft en finger med i attentatet på Ferdinand i Sarajevo 1914 - Sådan bare for en sikkerheds skyld -

Annonce