Annonce

Forbundsformand: Sørgeligt at se Papes usaglige angreb på fagbevægelsen

Midt i de borgerlige politikeres yndlingshobby med at sparke til fagbevægelsen, glemmer de den danske model, mener blik- og rør-formand.
Jeg har i mange år haft en helt særlig respekt for Det Konservative Folkeparti. Godt nok er jeg uenig med partiet på mange punkter. Og derfor har de heller aldrig fået min stemme.

Men jeg har altid respekteret partiets grundholdning om, at vi skal tage ansvar for de svageste, og at vi skal arbejde for et sikkert og stabilt samfund, som vi alle kan trives i.

Arbejdsgivere og lønmodtagere i et fælles rum

De Konservative har dybe og stolte rødder i Dansk Arbejdsgiverforening. De har repræsenteret og været talerør for mange af de arbejdsgivere, som mine forgængere har været oppe imod.

Nok har vi siddet på hver vores side af bordet - men vi har da kunnet finde sammen i et fælles rum, fordi vi har ville nå det samme, nemlig at sikre et trygt og fleksibelt arbejdsmarked, som kommer både lønmodtagere og arbejdsgivere til gode.

Vi har haft det fælles mål, at vores arbejdsmarked skulle være præget af gode og retfærdige aftaler, ikke stram og ufleksibel lovgivning, som kan tilbagerulles, så snart mandaterne fordeler sig anderledes.

Decideret rystende

Det er derfor et sørgeligt syn at se Søren Pape Poulsen ty til usaglige angreb på den etablerede fagbevægelse, når han f.eks. skriver på sin Facebook, at fagbevægelsen har fået for meget magt.

Og jeg er decideret rystet over, at de konservatives beskæftigelsesordfører, Niels Flemming Hansen, i et debatindlæg går i brechen sammen med formanden for Kristelig Fagforening (Krifa), som jo har valgt at stille sig uden for det selvsamme aftalesystem, som vi i fællesskab med ansvarlige arbejdsgivere, har bygget op over det sidste århundrede.

Her anklager de blandt andet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) for kun at være minister for lønmodtagere, som støtter en bestemt del af fagbevægelsen.

Man kan jo vende den om og spørge De Konservative, om deres seneste udmeldinger skal tolkes som, at de kun vil være et parti for medlemmer af Kristelig Fagforening?

Det tror jeg, at de medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet, som stemmer konservativt, vil være skuffede over.

K bør ære og respektere deres forgængere

Jeg ved godt, at det for tiden er mange borgerlige politikeres yndlingshobby at sparke til fagbevægelsen.

Men jeg håber, at Søren Pape Poulsen og hans kollegaer på det konservative partikontor vil kigge indad og tilbage i deres egen historie.

Og jeg håber, at de vil ære og respektere deres forgængere, som har været med til at bygge den danske model, som vi alle nyder godt af i dag - både på den ene og den anden side af bordet.

Forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Kommentar:

Det Konservative Folkeparti har samme adfærd som en del af de borgerlige politiske partier har, nemlig, at de ikke kan fordrage Fagbevægelsen, derfor er der fra alle partier i den borgerlige Blok vil der altid blive fremsagt usandheder på usandheder ene og alene for at pleje deres eget politiske ego...

Samtidigt må jeg sige, glem alt om en hæderlig tilgang over for Fagbevægelsen fra de borgeliges side, og da KU udmeldte, at Arbejdsledige, Folkepensionister/Førtidspensionister og Kontanthjælpsmodtagerer skulle have frataget deres stemmeret,så viser det virkelig abnormt, må jeg sige...

Jeg stemmer ikke på Socialdemokratiet, men må ærligt sige, at Beskæftigelsesministeren p.t. er en af de bedste ministre Socialdemokratiet har haft...

God Dag, og gå ikke så meget op i, hvad Det Konservative Folkeparti siger !

Erling Drews...

Deler dit udsagn -med undtagelse af dit syn på ministeren!

Den borgerlige verbalsvikmølle.

Når man hører den borgerlige retorik, skal det offentlige altid begrænses, overførselsindkomster, skatter og afgifter skal altid sættes ned, (før man i øvrigt drøfter nytten af at staten tager midler ind og varetager en række opgaver), det skal kunne betale sig at arbejde og folk skal beholde mere af indkomsten for sig selv, (selvom man ikke skal være raketforsker for at indse, at den indbetalte skat, især for de laveste indkomster, rigeligt kommer hjem igen via statens services og omfordelende funktion).

Fælles for alle disse udsagn er den konsekvens, at trods en øget rigdom i samfundet, skal vi alligevel, for at bevare virksomhedernes konkurrenceevne, sænke lønnen og levestandarden i bunden af hensyn til velstandens løbende forøgelse for alle. Effekten af dette ideologiske dække er desværre, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde, for når risikoen for social deroute er mere truende, så makker folk mere ret, så finder de sig i ringere løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet.
Det er kun en utilsigtet bivirkning naturligvis, at virksomhederne og deres ejere så indhøster en større andel af samfundskagen, og slet ikke tilsigtet, og at en mindre skattevolumen mindsker statens råderum, og derfor øger kapitalens indflydelse på alle de politiske områder, som i dag varetages af staten.

Det er i det lys, man kan tale om bedraget i den borgerlige verbalsvikmølle

Oversat til politisk er det et argumentkompleks, der har den egenskab, at argumenterne, helt uanset hvordan situationen i øvrigt er, altid peger på samme konklusion: at overførselsindkomsterne skal sættes ned, at ansatte er dovne og skal bokses på plads gennem pisk, at ledige selv er skyld i ledigheden, at der aldrig er råd til bedre forhold i bunden af samfundspyramiden.
Når rigdommen stiger, skal den kun gå til de rigeste, fordi det sikrer at kagen bliver større, der når den skal fordeles tilfalder de rigeste, fordi så bliver samfundskagen større, der når den skal fordeles tilfalder de rigeste, fordi så bliver samfundskagen større ……

Det er som med billedet på troldens væg, som trællene kan se på: ”i dag arbejde, i morgen æde” Problemet er bare, at det står der jo også i morgen.

Derfor kan man jo undre sig over, at så mange køber billet til det øregas. Netop den danske model er et seriøst alternativ, der sikrer en holdbar model med nedsivning af velstanden til hele befolkningen.

Og desværre er det den småtskårne interesse varetagelse, som Papes samlede forståelse af den politiske målsætning består af. Det ligger milevidt fra det format, man kan forvente af en person, der stræber efter statsministerposten, og er en markant usselgørelse af den konservative tradition.

I 20 år har det blå svindlerhold systematisk nedbrudt velfærdsstaten Danmark bag nedrullede gardiner og bag ryggen af den danske befolkning med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag og deres udlændinge politik som brækjern - Dansk Folkeparties udslettelse bevidner, at den danske befolkning er ved/har gennemskuet det blå svindlerholds bedrag og manipulation af befolkningen.

Derfor synes Søren Pape Poulsen det er nu tæppet skal trækkes helt væk under velfærdsstaten, mens der fortsat er lidt momentum tilbage i nedbrækningsmaskineriet - Som Pape siger det "Et opgør med den Socialdemokratiske arbejder romantik". Nu skal hårdarbejdende lønmodtagere ikke regnes for noget mere. De skal kun tjenes de velhavendes fødekæde af økonomiske værdier. Kun de ordentlige og anstændige, som konservative kupon klipper skal tælle. Frederiksbergs hedengangne borgmester og ejendomsspekulant Simon Aggesen (K), den ordentlige mand, er et eksempel på hvem Pape støtter. Og Gud, hvor har de da fortjent det. Pæne mennesker som Simon Aggesen. At leve for andre folks penge.

Jeppe du er bare misundelig er der nogen som tænker. Men nej, det er Jeppe ikke. Det her handler om, at hårdarbejdende lønmodtager skal regnes for noget. Ikke de som lever som snylter af andre folks penge gennem spekulation. For det er ganske enkelt umoralsk, uordentlig og uanstændig.

Det blå svindlerhold fortsætter sine løgne, bedrag og manipulation af den danske befolkning. Er det den fremtid du ønsker dig for dine børn? Hvor længe skal vi finde os i det???

Og mens det blå svindlerhold fortsætter sine løgne, fortsætter det røde svindlerhold med at importere uintegrerbare mennesker fra Mellemøsten og omegn som godt kan finde ud af at leve af de hårdtarbejdende lønmodtageres alt for høje skattebetalinger. Hvor klogt er nu lige det?

det blå svindlerhold
det blå svindlerholds
Det blå svindlerhold

"Jeppe du er bare misundelig er der nogen som tænker".
Ja, og hvordan skulle vi dog tro andet?

Det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark.
Er det den fremtid du ønsker dig for dine børn? Hvor længe skal vi finde os i det???
.

Hvem er den enbenede pirat?
Samtlige senere kongelige personer har da ikke været pirater - og har alle haft 2 ben at gå på?

Bo, du er undskyldt når du tilsyneladende kun får dine informationer fra Pio.

Nu er det ligesom vi har hørt det rigtig mange gange .var det ikke en mulighed at du kunne vende skiven og komme med noget mere sagligt end bare en underlig historie om svindlerhold og en et benede pirater

Du skal nok ikke vente for meget, ingen er jo forpligtiget til noget ud over deres evner.

Bent Menck Andersen, nu du siger det: hvordan var det nu med dit svar i denne tråd:
Bent Menck Andersen - 25 november, 2021 - 16:49 - #16743

Jeg forventer ikke for meget, du er jo ikke forpligtiget til noget ud over dine evner.
.

'det blå svindlerhold'

Nu er det ligesom vi har hørt det rigtig mange gange .var det ikke en mulighed at Jeppe Lindholm kunne vende skiven og komme med noget mere sagligt end bare en underlig historie om det blå svindlerhold
.

Hummelgård klarer sit job fint, og Pape bør stikke piben ind og opfører sig ordentligt. Han bør tænke sig om før han sender bandbuller på Twitter og facebook.

Så længe en stemme stadig tæller for det samme uanset formue og indkomst, vil Pape og hans ligesindede fortsat være nødt til at pakke sine udtalelser let ind uden direkte at kunne afsløre, at han i virkeligheden bare er der for yderigere at forgylde de i forvejen bedst stillede. Man skulle ellers tro, de havde nok, men åbenbart ikke.

Det går rigtig godt i Danmark. Men stigende priser på el og gas og olie leger deres eget spil med især dansk økonomi.

Stagflation er en sammentrækning af ordene stagnation og inflation. Udtrykket dækker i makroøkonomien over, at inflationen er stigende, mens produktionen i samfundet er faldende. Fænomenet kan opstå, når en økonomi oplever et negativt udbudsstød, f.eks. i form af stigende oliepriser.

Da Anker Jørgensen var statsminister i 1970erne magtede fagforeningsmanden og socialdemokraten Anker ikke at få genrejst dansk økonomi.

Mange økonomer frygter at stagflation smadrer dansk økonomi allerede i 2023.

Den danske model som Mette Frederiksen elsker om nogen, har tidligere vist sig sårbar over for især stagflation.

Med den nye grønne Mette Frederiksen er risikoen for stagflation endnu større.

Den grønne omstilling med de rødes pres på gaspedalen, vil uundgåeligt skabe masser af flaskehalse og store prisstigninger på bestemte produkter med afsmittende virkning i hele industrien og forbrugerpriser. Fødevarepriser galoperer allerede derudad.

Og stagflationen venter som det store spøgelse lige rundt om hjørnet!

At kunne styre fagbevægelsen viste sig at være det eneste gangbare våben imod stagflation i 1970erne.

Umiddelbart slap statsminister Anker Jørgensen i februar 1982 for i det mindste én af sine plageånder, da LO's 65-årige formand Thomas Nielsen forlod sin post på grund af alder. I sin afskedstale på LO-kongressen erklærede den afgående formand under stor medieopsigt, at fagbevægelsen alt i alt havde „sejret ad helvede til”.

Det lakoniske i sætningen var at det passede på den økonomiske situation i Danmark og det vidste danskerne i almindelighed godt, hvorfor

Poul Holmskov Schlüter - en dansk advokat - blev Danmarks statsminister fra 1982-1993. Han var den længst siddende statsminister siden 2. verdenskrig, og den eneste konservative statsminister siden systemskiftet i 1901.

Med charme og vid fik han fagbevægelsens folk på andre tanker og selv socialdemokrater blev selvtænkende individer.

Mette Frederiksen er blevet grøn!

Fagbevægelsen i Danmark må endnu en gang tænke konstruktivt anderledes! Den danske model løser intet strukturelt. Tag blot folkeskolen, sundhedsvæsenet, lægedækningen i Danmark, mangel på håndværkere, osv.

Der skal helt andre boller på suppen. Danmark venter på den næste Schlüter. Stagflationen er over os!

Måske Socialdemokratiet selv har manden - måske en Kaare Dybvad Beck. Ikke så meget socialdemokrat at det gør noget! En mand af folket!

Trepartsforhandlinger en mass med Wammen som finansminister kunne være vejen frem med Kaare Dybvad Beck som statsminister helt til midten af 2030erne.

Stagflation bliver et tilbagevendende problem de næste ti år.

Den danske model er håbløst i en økonomi der styres mere af regeringer end af arbejdsmarkedets parter.

Regeringschefen er altafgørende.

Dyrtidsreguleringen blev suspenderet i 1983 og afskaffet endeligt i 1987 som led i bekæmpelse af inflationen.

En politisk bedrift der krævede mere personlighed end en Thomas Nielsen.hvis fagbevægelse alt i alt havde „sejret ad helvede til”

Det er da godt vi kan stemme i Danmark, tænk hvis det var dem der råbte højest der fik ret og magt.

Få tekniker förenliga med målen
Forskare har bedömt att vi senast 2050 måste fånga upp lika mycket koldioxid som släpps ut, så kallat nettonollutsläpp. Av 44 CCU-tekniker som forskarna har utvärderat är det bara fyra som klarar kriterierna för det långsiktiga målet. De andra teknikerna förlitar sig ofta på fossilt bränsle i den energikrävande processen för att fånga in koldioxid och omvandla det till en produkt. Dessutom bidrar produkten ofta till att koldioxid släpps ut i atmosfären igen vid användning.

– Bränslen och kemikalier är exempel på produkter som släpper ut koldioxid vid användning igen. Att producera de produkterna skulle kunna minska utsläppen kortsiktigt, men det kräver ofta stora mängder energi vid tillverkningen och de flesta energikällor leder till utsläpp igen, säger Kiane de Kleijne, huvudförfattare av studien som publicerades i One Earth i fredags.

Fagbevægelsen må op i helikopteren.

Og være kritisk over for alle landets politikere.

En strategi for familiernes overlevelse på lang sigt bliver nødvendig. Befolkningsudviklingen - ikke blot i Danmark- men i EU og på verdensplan - er det eneste saliggørende i en fremtidig erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik.

Hvor mange mennesker er grønt bæredygtigt i Danmark. I Europa, på verdensplan.

Parisaftalen er politikernes panik, der uvægerlig fører til inflation, fødevaremangel, og borgerkrig.

Den kolde krig genopstod blot et år efter Parisaftalen.

Fuld beskæftigelse i Danmark, giver fattigdom i andre lande, med mindre et bæredygtigt perspektiv lægges til grund for erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.

Det grønne handler ikke om CO2, men om strategisk planlægning..

De røde elsker pisk! CO2-afgifter. Men en velgennemtænkt regional erhvervs- og beskæftigelsespolitik set i et europæisk og globalt perspektiv, er vejen fremad for klima og verdensfreden.

Magtbalancen i verden styres af de energi-producerende lande. Med Parisaftalen forskubbes magten på uforudsigelig vis.

Teknologien bestemmer en del. Virkeligheden det meste. Naive vesteuropæiske grønne industrilande forsøger i øjeblikket med økonomiske sanktioner at bibeholde førerpositionen.

Industriens innovation kommer formentlig endnu en gang til at overgå velmenende politikere.

I øjeblikket har lande, vi helst ikke nævner højt, førertrøjen på. Fordi vi lod den ligge ved målstedet i ren begejstring over de næste mål. Og alle tror der bliver el-cykler til alle på den næste strækning.

Op ad bakke på almindelig cykel giver allerede ballade ude østpå.

De rige kører fortsat på første klasse.

Medvinden på cykelstien er storm, orkan, blæst, regn, slud, sne, kulde...

Og måske sol og stille vejr til sommer med mindre skoven og heden brænder.

Flyrejser tilhører arbejderen a la Spies og Tjæreborg-præsten i 1970erne. Parisaftalen aflyser reelt charterferie med mindre u-landene reducerer deres fødselstal ganske betydeligt.

Teknologien til at reducere CO2 findes reelt ikke.

Om FE og PET ligeledes ligger inde med oplysningerne. Vides ikke.

Forskerne siger, siger Greta Thunberg. Ja svenske forskere siger:

Få tekniker förenliga med målen
Forskare har bedömt att vi senast 2050 måste fånga upp lika mycket koldioxid som släpps ut, så kallat nettonollutsläpp. Av 44 CCU-tekniker som forskarna har utvärderat är det bara fyra som klarar kriterierna för det långsiktiga målet. De andra teknikerna förlitar sig ofta på fossilt bränsle i den energikrävande processen för att fånga in koldioxid och omvandla det till en produkt. Dessutom bidrar produkten ofta till att koldioxid släpps ut i atmosfären igen vid användning.

– Bränslen och kemikalier är exempel på produkter som släpper ut koldioxid vid användning igen. Att producera de produkterna skulle kunna minska utsläppen kortsiktigt, men det kräver ofta stora mängder energi vid tillverkningen och de flesta energikällor leder till utsläpp igen, säger Kiane de Kleijne, huvudförfattare av studien som publicerades i One Earth i fredags.

Det ville klæde Greta Thunberg at fortælle arbejderklassen hvad forskerne reelt siger.

Fridags for future har nu fået genstartet den kolde krig. Deres fortjeneste. Før vidste Putin ikke hvor meget Vesteuropa var på røven energimæssigt. Og med Parisaftalen i skufferne i alle regeringskontorerne i EU og NATO-landene, bliver hans lumske smil bredere og bredere for hvert et diplomatisk optog.

Fagbevægelsen kan gøre forskellen. Fortælle sandheden og udvikle nye bæredygtige strategier.

Våbenkontrol stoppede den kolde krig.
Fødselskontrol stopper klimakrisen.
Der er alt for mange fattige amerikanere. Osv.
Der er alt for mange fattige russere. Osv.

Selv i Norden fryser folk med anstand vinteren 2021/22.

Det er nok for fagbevægelsen at tage fat på.

For at få indtryk af den seriøsitet hvormed ledelsen hos SAS behandler medarbejderne i forsøget på at redde selskabet, ville jeg lige checke udviklingen i dens egen honorering. Da oplysningerne imod forventning ikke fremgik af de relevante danske SAS selskabers regnskaber, skrev jeg sådan til CVR's juridiske afdeling:

"Hej juridisk afdeling

Jeg har forgæves ledt efter oplysninger om honorering af direktion og bestyrelse i

1. SAS Danmark, cvr. 56994912
2. SAS GROUND HANDLING DENMARK A/S, cvr. 32339026

i den tro, at disse oplysninger er lovpligtige-.

I 1. er der i note 6 anført, at der er ingen ansatte, og der er ikke udbetalt honorar til direktion og bestyrelse.
I 2. Antal ansatte er 1372, men honorering af direktion og bestyrelse er ikke anført. (note 6)

Kan I bekræfte at disse oplysninger er lovpligtige, og i bekræftende fald vejlede mig til at finde dem?

Med venlig hilsen
Poul Boie Pedersen"

Hvis det lykkes at få svar skal jeg nok viderebringe det her.