Her er eksempler på social dumping, Samuelsen

Anders Samuelsen mener ikke, at social dumping er et stort problem i Danmark. Netavisen Pio har samlet et lille udvalg af sager fra den seneste tid.
Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, giver i dag et længere interview til Ugebrevet A4. Her kommer Samuelsen blandt andet ind på spørgsmålet om social dumping:

Jeg har simpelt hen endnu ikke forstået, hvad social dumping går ud på. Hvor stort omfang har det i Danmark? Det er jo nærmest ikke-eksisterende (…) Det er ét af de bedst opfundne ord til at skabe angst i danskerne, men når det kommer til stykket, er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er. Det er jo ikke sådan, at det vælter rundt i aviserne hver dag med eksempler på social dumping”, udtaler Samuelsen i interviewet.

Det fremgår ikke af interviewet, hvilke aviser Samuelsen læser. Der har ellers inden for den seneste tid været en række skriverier om arbejdspladser, hvor medarbejdere har fået for lidt i løn, ikke har modtager retmæssige tillæg og feriepenge, eller hvor der ikke har været styr på sikkerheden.

Dertil kommer selvfølgelig de mange sager, som finder en løsning uden at fange mediernes opmærksomhed. Det er jo trods alt ikke Breaking News hver gang et firma bliver taget i ikke at have udbetalt de lovede feriepenge til deres østeuropæiske ansatte. Endelig er der i sagens natur også er tale om ”mørketal”, fordi ikke al social dumping bliver opdaget.

Det kan virke mærkeligt, at Anders Samuelsen som erklæret liberal hylder social dumping, da social dumping netop strider mod nogle af de grundlæggende principper bag fri og fair konkurrence. Med social dumping sker konkurrencen netop ikke på fair vilkår, idet social dumping skader de virksomheder, der ’spiller efter reglerne’, og gavner de virksomheder, der ikke gør.

Til ære for Anders Samuelsen og andre, der ikke har opdaget social dumping i medierne, har Netavisen Pio samlet et lille udvalg af de sager, som har fået opmærksomhed i medierne:

Campingplads havde ikke styr på sikkerheden
Forleden kunne den socialdemokratiske folketingspolitikker Matias Tesfaye vise billeder af to østeuropæiske malere, der arbejde på taget af en bygning ved en campingplads på Fyn, uden det nødvendige sikkerhedsudstyr. Sagen blev taget op af TV2/Fyn, og ejeren af campingpladsen måtte senere rykke ud med en beklagelse og love at få styr på forholdene.

Ryanair tabte salget i Arbejdsretten
Årets vel nok mest omtalte sag om social dumping stammer fra Københavns Lufthavn, hvor der irske lavprisselskab Ryanair i foråret gjorde sit indtog. Selskabet er berygtet for behandlingen af sine ansatte, som ikke kun får en lav løn, men heller ikke er berettiget til eksempelvis løn under sygdom, ligesom personalet selv må betale for sine uniformer. I juli gav Arbejdsrettet fagbevægelsen grønt lys til at indlede en konflikt med Ryanair, og selskabet valgte efterfølgende at trække sig ud af Københavns Lufthavn.

Millionerstatning til ansatte ved metrobyggeriet
I marts blev den italienske entreprenør Cipa idømt 22 millioner kroner i bod og efterbetaling for at have underbetalt flere hundrede ansatte på metrobyggeriet i København. Sagen, der er blevet kaldt den største sag om social dumping nogensinde i Danmark, var anlagt af 3F. Den faglige voldgiftsret afgjorde, at Cipa har snydt polske, italienske og rumænske metroarbejdere for løn igennem to år.

Fupfirma ansatte ufaglærte til plejeopgaver
Social dumping knytter sig ikke kun til stilladser og byggepladser. Også inden for velfærdssektoren har der været talrige eksempler på fupfirmaer, der gennem underleverandører har hyret arbejdskraft til en løn og et uddannelsesniveau, der lå langt under det aftalte. Eksempelvis har både Brøndby Kommune og Glostrup Kommune måtte opsige samarbejdet med plejefirmaet ’Tryghedsplejen’, fordi firmaet ikke overholdt de betingelser, der var blevet aftalt.

Lej en medarbejder til 88 kroner i timen
Vikarfirma ArbejdsUdleje ApS tilbød sidste efterår virksomheder inden for blandt andet landbrugsområdet at leje en østeuropæer for blot 88 kroner i timen. Da ArbejdsUdleje ApS næppe driver forretning for sine blå øjnes skyld, må en betydelig del af de 88 kroner gå til firmaet. Den løn, som den udlejede medarbejder modtager, ligger altså på et betydeligt lavere niveau – og langt under de forhold, som normalt accepteres på det danske arbejdsmarked.

”Tomatkonge” måtte betale stor erstatning
Der har været talrige eksempler på social dumping inden for gartneribranchen. Et af eksemplerne er firmaet Alfred Pedersen & Søn, der leverer blandt andet tomater til en række danske dagligvareforretninger. Gartneriet er blevet dømt til at betale 464.000 kroner for underbetaling af østeuropæiske vikarer. Alfred Pedersen & Søn er nu flyttet til Sverige.

’Piratkørsel’ skyld i løndumping i transportbranchen
Et andet område der har været i fokus, er transportområdet. Her er en række vognmænd blevet afsløret i såkaldt ’piratkørsel’, hvor EU-reglerne for carbotage-kørsel misbruges til at lade udenlandske chauffører kører rundt i Danmark til en alt for lav løn, og ofte også uden at respektere køre-hviletids bestemmelserne. En politikontrol afslørede eksempelvis for nylig, at en række chauffører fra Litauen ikke levede op til de gældende regler.

Bulgarere arbejde til timeløn på én euro
”Rekorden” for social dumping i Danmark indehaves så vidt vides af firmaet AV Buildings ApS, der gennem det bulgarske firma Albena Export ansatte fem bulgarer til en timeløn, der ifølge Fagbladet 3F lå på én euro i timen. De fem bulgarer havde en arbejdsuge på op imod 80 timer i forbindelse med en byggeopgave i Skive. Sagen var så grov, at Arbejdstilsynet i forbindelse med sagen tilkaldte Center for Menneskehandel, da tilsynet frygtede, at de fem bulgarere havde været udsat for menneskehandel.

33 polske håndværkere blev underbetalt
Byggefirmaet Our House blev sidste år dømt af en faglig voldgift til at betale 33 polske håndværkere en samlet bod på 18,8 millioner kroner. De polske håndværkere var i årevis blevet spist af med en for lav timeløn og en for høj arbejdstid. De polske håndværkere måtte dog kigge langt efter pengene, da ejerne af Our House i mellemtiden havde flyttet værdierne over i et nyt selskab.

Medarbejdere sov på chefens altan
En af de mere bizarre sager om social dumping stammer fra Nordsjælland, hvor to rumænere gennem tre år levede på en sovesofa på chefens altan. Derudover fik rumænerne en månedsløn på cirka 3.000 kroner. Chefens firma var underleverandør til rengøringsselskabet Forenede Service. Center mod Menneskehandel kom ind over sagen, og myndighederne mener ifølge Fagbladet 3F, at de to var ”ofre for menneskehandel til tvangsarbejde”.


placeholder

Annonce